اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

ختم قرآن کریم


سامانه آنلاین ختم قرآن کریم


شما میتوانید هر تعداد صفحه ای که تمایل به قرائت آن را دارید انتخاب فرمایید( هر جزء قرآن کریم ۲۰ صفحه است که شما میتوانید صفحات کمتر یا بیشتری هم انتخاب فرمایید)


اینجانب با قرائت صفحه در این دوره از ختم قرآن کریم شرکت میکنم.ثبت