اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

بسته قرآنی به تفکیک جزء

شامل متن و ترجمه و نکات برگزیده هر جزء

معرفی برنامه

 

در پایان تلاوت هر جزء، تمامی صفحات آن جزء به همراه ترجمه و نکات برگزیده و مجموعه های صوتی در قالب یک فایل RAR ارائه می گردد.

بسته قرآنی (شامل متن و ترجمه و نکات برگزیده) - دوره نهم

جزء اول جزء دوم جزء سوم جزء چهارم  
         
         
         
         
         

بسته قرآنی (شامل متن و ترجمه و نکات برگزیده) - دوره هشتم

جزء اول جزء دوم جزء سوم جزء چهارم جزء پنجم
جزء ششم جزء هفتم جزء هشتم جزء نهم جزء دهم
جزء یازدهم جزء دوازدهم جزء سیزدهم جزء چهاردهم جزء پانزدهم
جزء شانزدهم جزء هفدهم جزء هجدهم جزء نوزدهم جزء بیستم
جزء بیست و یکم جزء بیست و دوم جزء بیست و سوم جزء بیست و چهارم جزء بیست و پنجم
جزء بیست و ششم جزء بیست و هفتم جزء بیست و هشتم جزء بیست و نهم جزء سی ام

بسته قرآنی (شامل متن و ترجمه و نکات برگزیده) - دوره هفتم

جزء اول جزء دوم جزء سوم جزء چهارم جزء پنجم
جزء ششم جزء هفتم جزء هشتم جزء نهم جزء دهم
جزء یازدهم جزء دوازدهم جزء سیزدهم جزء چهاردهم جزء پانزدهم
جزء شانزدهم جزء هفدهم جزء هجدهم جزء نوزدهم جزء بیستم
جزء بیست و یکم جزء بیست و دوم جزء بیست و سوم جزء بیست و چهارم جزء بیست و پنجم
جزء بیست و ششم جزء بیست و هفتم جزء بیست و هشتم جزء بیست و نهم جزء سی ام

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها