اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

91-10-05-حجت الاسلام والمسلمين قرائتي- بهترين خانواده از نظر قرآن

معرفی برنامه

91/10/5

سوال – بهترين خانه و خانواده از نظر قرآن چه خانواده اي است ؟

پاسخ – قرآن مي فرمايد: در بهشت همه به هم درود مي فرستند. يکي از اسم هاي قيامت دارالسلام است. اگردر يک خانواده همه خير همديگر را مي خواهند و همه با هم با ادب صحبت مي کنند، اين خانه بهشتي است. قرآن مي فرمايد: هر امتي که وارد جهنم مي شود به امت ديگري فحش مي دهد. در خانه اي اگر همه به هم فحش مي دهند و نسبت به هم کينه دارند و حسادت مي ورزند آنجا خانه ي جهنمي است. اگر در اداره هم اين طور باشد، آن اداره بهشتي يا جهنمي است. اگر همه اهل ايثار بوديم حتي اگر تعدادمان کم باشد باز هم زياد هستيم. حضرت ابوالفضل برادر امام حسين(ع) يک نفر بود ولي خيلي خاصيت داشت، يوسف ده برادر داشت ولي هيچ کدام خاصيتي نداشتند. يعني مسئله وفادار بودن است. خانواده اي که در آن به يکديگر سلام مي کنند اهل بهشت هستند و اگر به هم فحش مي دهند اهل جهنم هستند. خانواده اي که در آن تو و مني باشد خانواده ي بهشتي نيست.

بهترين زن در اين خانواده زني است که قرآن سوره تحريم مي فرمايد: خدا مثلي مي زند براي مردان و زنان با ايمان، زن فرعون را در طول تاريخ. خدايا من کاخ و طلاي فرعون را نمي خواهم، من ملاقات تو را مي خواهم،من را از شر فرعون و قوم ظالم نجات بده. يک زن در مقابل يک رژيم مي ايستد. معمولا زنان کاخ و زيبايي را دوست دارند ولي همسر فرعون در مقابل اينها ايستاد و جذب آنها نشد. وقتي فرعون درکاخ هايش مي نشست نهرهايي از آن جاري بود که مي گفت:آيا مثل کاخ هاي من وجود دارد؟ افرادعادي که اين کاخ ها را ببيند مي گويند: خوش به حال زن او. يک زن و مرد نمونه، نبايد آرزوي زيبايي ديگران را داشته باشد و زيبايي ديگران به چشم آنها بيايد. انسان بايد روي فکر و هدف کارکند يعني انسان مغز را ببيند نه پوست را. گاهي يک پرتقال ظاهر زيبايي دارد ولي درون آن خشک است.زن فرعون خيلي از اصول را بهم زد. ما ايرانيان مي گوييم که با يک گل بهار نمي شود ولي همسر فرعون يک زن بود و خدا نام او را در قرآن برد و نمونه شد، پس با يک گل بهار مي شود. امام خميني يکي بود ولي ايران و دنيا راعوض کرد. مي گويند: زن ضعيف است و زود گل مي خورد ولي همسر فرعون اين طور نبود.او چشم انداز ابدي داشت. انشاءالله خدا ايماني به ما بدهد که آخربين باشيم.اميرالمومنين مي فرمايد: اگر لذتي است که بعد از آن آتش است، اين لذ نمي ارزد. افرادي بوده اند که يک سخنراني پنج دقيقه اي کرده اند و براي هميشه بايکوت شده اند. هر عکس يادگاري خوبي نيست. ممکن است که انسان کار اشتباهي بکند و از آن عکس بگيرد و بعد اين عکس در آينده براي او دردسر شود. گاهي بچه ها شيطنت مي کنند. ما بايد حواس مان را جمع کنيم که با هر کس دوست شديم، همه ي رازهاي مان را نگوييم زيرا ممکن است که اين دوست فردا دشمن بشود و با هر کس دشمن شديم هر فحشي ندهيم زيرا ممکن است در آينده با هم رفيق بشويم.اگر واقعا زن و شوهري راهي جز طلاق ندارند، بايد مرحله به مرحله عمل کنند. يا اگر کسي همسر ندارد بايد مرحله به مرحله عمل کند. حتي اگر کسي مسلمان هم نيست بايد در روابط گام به گام عمل کند.

بچه ي من سه ساله بود. ميهماني آمد و من بچه ي ميهمان را بوسيدم و ديدم که بچه ام دارد مرا نگاه مي کند، او را هم بوسيدم. بعدا بچه ام به من گفت که تو مرا الکي بوسيدي. من خيلي تعجب کردم. بعضي ها به ما مي گويند که مخلص و چاکر شما هستيم ولي دروغ مي گويند. اگر شما مغز تخمه يا پوست تخمه را بکاريد سبز نمي شود مگر اينکه تخمه را با پوستش بکاريد. يعني سلام و درود بدون قلب مثل کاشتن پوست است.

سوال – از نگاه دين و قرآن، بهترين زيارت،چه زيارتي است ؟

پاسخ – بهترين زيارت،زيارتي است که با معرفت باشد يعني جايگاه کساني را که زيارت مي کند بفهمد و بداند که آنها چه کساني هستند و شناخت داشته باشد. در کربلا نتوانستد که تشخيص بدهند حق با عمرسعد است يا امام حسين(ع) ولي مي دانستند که امام حسين(ع) نوه ي پيامبر است.مردم به شاه چراغ که برادر امام رضا(ع) است گفتند که تو امام ما هستي. ايشان هم به مردم گفتند که آيا شما به حرف من گوش مي دهيد ؟ آنها گفتند:بله.ايشان مردم را به درخانه ي امام رضا(ع) بردند و گفتند که ايشان امام شما هستند. ممکن است که کسي در انتخابات راي بياوري ولي خاصيتي نداشته باشد. مشهور بودن يا پول دار بودن خاصيت آور نيست. خيلي وقت ها احساس وظيفه کردن هم خيال است. فردي وسواس داشت و خيلي آب مصرف مي کرد. فردي گفت که اگر تو وسواسي هستي دوبار خمس بده نه اينکه مرتب شير آب را باز کني. فردي خدمت امام صادق(ع)رسيد و گفت که اين خمس شماست و مقداري هم براي من داده اند. امام فرمود که اين پول را بخاطر اين به تو داده اند که گفته اي نماينده ي امام هستي، پس اين پول را هم به من بده. رئيس هيئت يا باني حق ندارد که بگويد به چه کسي غذا بدهند يا ندهند. گاهي انسان خيال مي کند مالک يا رئيس است. شما نمي توانيد چون اين بچه ي شما است غيبت او را بکنيد. پدر و مادر خيال مي کند که حق دارد غيبت بکند ولي اين طور نيست.

سوال – ازنطر دين و قرآن،بهترين کار چه کاري است ؟

پاسخ – بعضي ها مي گويند که بهترين کار اين است که ما کم کار بکنيم و زياد حقوق بگيريم. بعضي مي گويند که بهترين کار راحت ترين کار است. در مورد کار ما بايد بينيم که اين کار مورد نياز است يا خير. و چقدرمشکل مردم را حل مي کند. گاهي کاري کاذب است و هيچ مشکلي را حل نمي کند. بهترين کار، کار فکري و توليدي است.بهره گيري از کار مهم است يعني کاري بهتر است که جمعيت بيشتري از آن استفاده کنند. بهترين کار اين است که مزاحم کمالات انسان نشود. گاهي کاري جلوي کمال انسان را مي گيرد. کار بايد به اندازه باشد. امام رضا(ع) مي فرمايد که بايد وقت را تنظيم کنيد، بخشي ازآن را به کار و بخشي را به عبادت و... بپردازيد. کار نيايد زمان را بسوزاند. گاهي انسان صله رحم مي کند ولي زمانبندي نمي کند.و يک خواهر را مي بيند و خواهر ديگر را نمي بيند زيرا پنج ساعت در خانه ي اولي نشسته و وقت نداشته که به خانه ي خواهر بعدي برود. آقايي به مکه آمده بود و مي خواست براي خانمش يک گردنبند طلا سوغاتي بخرد. من به او گفتم که سوغاتي بخر که اگر دفعه ي بعد هم به مکه آمدي بتواني مثل آنرا بخري. گاهي انسان از بعضي چيزها غافل مي شود. ما بايد طوري کار را تقسيم بندي کنيم که فرصت کارهاي ديگررا هم داشته باشيم. امام خميني در روزهاي آخر عمرش راديو را روشن مي کرد و پنج دقيقه آنرا گوش مي کرد،بعد نماز مي خواند و بعد روزنامه مي خواند و بعد قرآن مي خواند. انسان وقتي وضو مي گيرد و آب به صورتش مي ريزد مي گويد: خدايا روز قيامت مرا روسياه نکن يعني در وضو،قيامت را مي بيند.خواندن نماز روي مهر کربلا باعث مي شود که درسجده ي ما عصمت،امامت و طهارت وجود داشته باشد. وقتي بچه به دنيا مي آيد تربت به لب او مي مالند و وقتي ميت را در قبر مي گذارند زير چانه اش تربت مي گذارند يعني تربت از بدنيا آمدن تا مردن همراه انسان است. بعضي از دعاها مستجاب نمي شود ولي ما با دعا کردن بزرگ مي شويم. و فکرمان از من به ما مي رود. مثلا ما مي گوييم خدايا همه ي بيماران را شفا بده، نمي شود که روي کره ي زمين بيمار نباشد. بعضي انسانها خيلي کوچک هستند مثلا مي گويند: خدايا کساني که در اين مسجد نماز خواندند ببخش. بگوييد: خدايا هر کس نمازمي خواند را ببخش.

سوال – صفحه 187 قرآن کريم را توضيح بفرماييد.

پاسخ – در اين صفحه داريم: اگر يکي از مشرکين از شما مهلت خواست، به او مهلت بدهيد تا کلام خدا را بشنود و آگاهانه مسلمان بشود. و مواظب او باشيد تا به خانه اش برود. اين آيه اهميت تحقيق را مي رساند. شخصي بنام صفوان به پيامبر گفت که من مي خواهم دو ماه در مورد دين تحقيق کنم، پيامبر فرمود: چهار ماه تحقيق کن. ما ازاين آيه مي فهميم که راه تحقيق بايد براي يک نفر و حتي مشرک باز باشد و بايد مسئوليت حفاظت را هم به عهده گرفت. ديگر اينکه بايد حرف حق را شنيد. گاهي ظرفيت انسان کم است و زود خودش را مي بازد. ما بايد با مخالفين گفتگو کنيم تا ببينيم کدام درست مي گوييم.

بهائي ها گفتند که شما ضريح امام حسين(ع) را شهر به شهر مي گذرانيد و مردم گريه مي کنند، اين کار شرک است و عده اي گفتند: تقويت تفکرعوام است يعني طلا و نقره اي که مي خواهد به کربلا برود شما از الان براي آن گريه مي کنيد. سوره حج آيه 35 مي فرمايد: حيوانات که شهر به شهر مي بريد که در روزعيد قربان در مکه ذبح کنيد از شعائر اسلامي است. (در قديم شترهايي را که بايد در حج قرباني مي کردند با خودشان به مکه مي بردند.)

شايع کرده بودند که دنيا دارد تمام مي شود. قرآن مي فرمايد: وقتي پيامبر از خدا مي پرسد که قيامت چه موقع برپا مي شود، خدا مي فرمايد که اين علم خداست و هيچ کس نمي داند.

خدايا مزه ي دين را به ما بچشان و توفيق بده که مزه ي دين را به ديگران بچشانيم.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها