اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مشاهده محتوا

92-11-08-حجت الاسلام والمسلمين قرائتي- آثار ايمان در زندگي

92/11/8
سوال – آثار ايمان در زندگي چيست؟
پاسخ – بعضي ها مي گويند که مسلمان هستند ولي هيچ کاري را طبق اسلام انجام نمي دهند. دين قرص آسپرين نيست که هر وقت نياز داشتيم بخوريم. دين اکسيژن است و ما لحظه به لحظه به آن نياز داريم. کلمه ي شبي با قرآن يا نماز اشتباه است همان طور که شبي با اکسيژن اشتباه است.
من نکات زيادي در قرآن در مورد ساختمان سازي و شهر سازي پيدا کرده ام. دين ما براي تمام عرصه هاي زندگي حرف دارد. ايران در سال 22 هزار کشته سانحه ي رانندگي دارد. در يک جنگ رسمي بزرگ بين چند کشور ممکن است بيست هزار نفر کشته بشوند. علت سوانح رانندگي به نقص فني ماشين و جاده بستگي دارد. فردي که جاده سازي مي کند از جاده کم مي گذارد. پس ما از دين دور مي شويم و ساليانه کشته هاي زيادي مي دهيم.A 
قرآن درمورد راه رفتن و رانندگي در سوره فرقان مي فرمايد: بنده ي خوب خدا آرام و با وقار راه مي رود. وقتي به اين آيه عمل نمي کنيم ساليانه هزاران نفر کشته مي دهيم. و تعداد زيادي بچه، يتيم مي شوند. و تعدادي ويلچري مي شوند و مبلغ زيادي از بودجه ي مملکت بايد صرف بهزيستي، دست و پاي مصنوعي، درمان و دارو بشود. در قرآن داريم که اگر کسي به شما حرف زشتي زد، شما جواب او را ندهيد و رد شويد. اما وقتي فردي حرف زشتي به ما مي زند، چند برابر به او، حرف زشت مي زنيم.
دين اين نيست که شما نماز بخوانيد ولي هر جور که خواستيد رانندگي کنيد. اگر شما بنده ي خوب خدا هستيد بايد رانندگي تان هم خوب و آرام باشد. ما هر جا ضربه خورده ايم بخاطر اين بوده که از دين فاصله گرفته ايم. بعضي ها فقط نماز مي خوانند و روزه مي گيرند ولي زن داري و بچه داري و کارهاي ديگرشان به دين اسلام نمي خورد. بايد تمام کارهاي ما بر اساس دين اسلام باشد.
مصرف گاز در ايران با مصرف گاز چين که يک ميليارد جمعيت دارد برابر است. يعني ما حاضر نيستيم که لباس بيشتر بپوشيم ولي دائم خانه را گرم مي کنيم يعني انرژي را هدر مي دهيم. خيلي از مقدسين و بچه مسلمان ها وقتي مي خواهند وضو بگيرند شير آب را تا آخر باز مي کنند و تا آخر وضو آنرا نمي بندند و آب هدر مي رود. ما در همه چيز اسراف مي کنيم زيرا باور نداريم که اسراف از گناهان کبيره است. قرآن مي فرمايد :خدا اسراف کنندگان را دوست ندارد يا اسراف کنندگان هلاک مي شوند. بايد درست مصرف کنيم.
ما يا بنده ي خدا هستيم يا از امت پيامبر هستيم يا مقلد مراجع تقليد هستيم يا جزو هيچ کدام نيستيم. اگر ما بنده ي خدا هستيم بايد آرام رانندگي کنيم .اگر از امت پيامبر هستيم، پيامبر فرمود: مسلمان کسي است که ديگران از آزار او در امان باشند.رانندگي تند و بد فقط ديگران را مي ترساند و براي بندگان خدا ايجاد وحشت مي کند. اگر از مراجع تقليد مي کنيم امام خميني فرمود: تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي حرام است .اگر جزو هيچ کدام نيستيم بايد براي ديگران احترام قائل باشيم زيرا مردم بايد در آرامش زندگي کنند و با اين رانندگي آرامش از مردم سلب مي شود .دين بايد در متن زندگي باشد. دين تابوت نيست که هر وقت مُردبم در آن بخوابيم.
A بعضي ها سالي چند بار به مسجد مي آيند و آن هم بخاطر ختم اطرافيان است.A  مسجد رفتن جزو زندگي ماست. هنوز مسئولين مَسکن بارو نکرده اند که مسجد جزو زندگي ماست زيرا در خيلي از مناطق هنوز مسجد نداريم. مسجد يک نياز ضروري است.دين اضطرار نيست بلکه اکسيژن ماست.
مسير تحصيلات بايد طوري باشد که وقتي فردي ديپلم يا ليسانس گرفت ،هنري ياد گرفتهA  باشد .الان فارغ التحصيلان هنري ندارند. گاهي سربازي در آب غرق مي شود. کشوري که شمال و جنوب آن آب است ،آيا سرباز نبايد شنا بلد باشد ؟ قرآن مي فرمايد: فرزندان تان بايد تيراندازي و شنا ياد بگيرند. در سربازخانه ها تيراندازي ياد مي دهند ولي شنا ياد نمي دهند.
قرآن مي فرمايد: درخت هم زيبايي و هم ميوه دارد. بيشتر درختان جاده ها زيبايي دارند ولي ميوه ندارند. خيلي از خانم ها نماز مي خوانند ولي حجاب را رعايت نمي کنند يعني ما نيمي از دين را قبول مي کنيم و نيم ديگر را قبول نمي کنيم. ما پنجاه درصدي هستيم.
بايد قبول کنيم که تمامي دين را بپذيريم و به آن عمل کنيم. اسلام از زمان بدنيا آمدن کودک تا مرگ ،براي انسان برنامه دارد. با چه کسي ازدواج کنيم؟ الانA  بعضي از ازدواج ها بعد از يکسال به طلاق مي انجامد زيرا دو طرف هم کفو يکديگر را انتخاب نکرده اند. مثلا فقط به هم کفو بودن تحصيلي بسنده کرده و فقط به ليسانس يا فوق ليسانس همسر توجه کرده اند. ازدواج ،ازدواج انسان هاست نه مدرک ها. در ازدواج ها معيارهاي مان ديني نيست. بايد بدانيم معيارهاي زندگي چيست؟A 
وقتي ما نزد پزشک مي رويم و پزشک متوجه بيماري ما نمي شود بايد سه تا مردانگي بکند: بگويد :بلد نيستم(قرآن مي فرمايد:اي پيامبر بگو، بلد نيستم)، پول را پس بدهد و پزشک متخصصي را معرفي کند که از خودش بهتر است.
سوال – دين در مورد تامين اجتماعي و رفاه عمومي چه نظري دارد؟
پاسخ- رفاه به معناي تفريح و آسايش، در دين آمده است. امام رضا(ع) فرمود: ساعتي از روزتان را براي خوشي و لذت بگذاريد. روايت داريم که ساعاتي را براي لذت حلال بگذاريد. روايت داريم که روزي امام صادق(ع) به باغي رفتند. به امام گفتند که چه عجب شما به باغ آمده ايد؟ امام فرمود: براي تفريح و لذت آمده ام.A A 
در سال سوم طلبگي خدمت آيت الله گلپايگاني رسيدم و گفتم که پولي از سهم امام در دست من است، آيا با آن مي توانم به گردش بروم؟ ايشان فرمود که اگر دو سال است که در قم درس خوانده اي و مي خواهي به گردش بروي، اشکالي ندارد. حدود سي سال پيش يک ساعت گرانقيمت خريدم و با خودم گفتم که نکند اين اسراف باشد، بنابراين از آيت الله گلپايگاني پرسيدم :اگر کسي مي تواند يک ساعت ارزان قيمت استفاده کند، يک ساعت گران قيمت بخرد ، آيا اين اسراف است ؟ ايشان فرمود: ساعت ارزان قيمت بيشتر در مغازه ي ساعت سازي براي تعمير است. پس اگر يک چيز خوب بخري که زود خراب نشود اسراف نيست.
به اعضاي شوراي شهر گفتم که شما بايد براي هزينه هايي که مي کنيد با يک اسلام شناس( فردي که حداقل سي سال درس خوانده باشدو آشنا بر فقه و قرآن و حديث باشد) مشورت کنيد که بودجه را چطور خرج کنيد. اگر اسلام شناس شما را گمراه کند مي توانيد گناه تان را گردن اسلام شناس بيندازيد. اگر کار شما درست بود، با اسلام شناس به بهشت مي رويد. مسئولين اول بايد مشکلات اساسي را حل کنند.
امام خميني در مدتي که در نجف بودند گاهي اوقات به کربلا مي رفتند. و دستور مي دادند که يک ماشين خوب تهيه کنيد که به زيارت برويم. از ايشان پرسيدند که چرا ماشين خوب؟ شما هيچ وقت نگفته ايد غذاي خوب ولي الان مي گوييد :ماشين خوب. امام فرمودند: غذاي ساده انسان را نمي کشد،اگر فرش نباشد مي شود روي گوني نشست ولي ماشين خراب انسان را مي کشد. چرا خودکشي کنيم؟ پس ما بايد اولويت ها را بشناسيم.
A ما فکر مي کنيم که تقليد براي ارث و مرده و بدنيا آمدن کودک است.البته تعداد اسلام شناس ها کم است .آيا ما درهر شهري يک فقيه داريم؟
در قرآن داريم :سوال مي کنند از ماه در آسمان، سوال مي کنند از حيض خانم ها، سوال مي کنند از جنگل ها ،سوال مي کنند از روح. يعني تنوع سوال ها زياد است. دفتر تبليغات قم جمعي از فضلاي جوان را دعوت کرده و دفتر پاسخگويي درست کرده است.
رهبر فرمود :در ستاد نمازجمعه ها بايد افراد فرهيخته و مختلف جمع بشوند. يعني شهردارها ،رئيس آموزش و پرورش ،رئيس دانشگاه ها بايد جزو ستاد نمازجمعه باشند. بايد مدت نمازجمعه را کوتاهتر کنيم که کمتر وقت مردم را بگيرد. بايد مراعات مردم را بکنيد.
در قرآن داريم: خدا مي خواهد آسان باشد نمي خواهد سختي باشد ،خدا مي داند که شما ضعيف هستيد کوتاه گرفته. فقيه از آيات و روايت استنباط مي کند و مشکلات مردم را حل مي کند. در اسلام بن بست وجود ندارد. نماز بايد ايستاده خوانده شود ولي اگر شما نمي توانيد، نشسته نماز بخوانيد و باز اگر نمي توانيد، بصورت خوابيده نماز بخوانيد.
الان طبقه ي دوم مسجدها براي خانم ها است در حاليکه مشکلات خانم ها خيلي بيشتر از آقايان است. ما بايد همه ي کارهاي مان را از اسلام بگيريم. مثلا مهندسي مي گويد که مي خواهم يک مناره بسازم که در خاورميانه بي نظير باشد،چرا؟ در قرآن در مورد شهرهاي قوم ثمود داريم که آنها خانه هايشان بي نظير بود ولي آنها را نابود کرديم.
در قرآن داريم که همسايه ي تو هم خانه ي بغلي است و هم خانه اي که دور است. تا چهل خانه آن طرف تر همسايه هستند. در شهرهاي کوچک تقريبا همه همسايه هستند. همسايه داري اين نيست که آزار نرسانيد حتي اگر همسايه اي آزار رساند بايد صبر کنيد. مثلا همسايه اي دارد بنايي مي کند، بايد صبر کرد. وقتي شما دير به نمازمسجد مي رسيد بايد بگوييد: ان الله مع الصابرين .يعني اگر شما لحظه اي صبر کنيد من به نماز که کار خوبي است مي رسم و شما هم جزو صابرين خواهيد بود. در مورد همسايه سفارش هاي زيادي شده است.
اگر کسي دلش به حال پسر و دخترش مي سوزد، نبايد ازدواج را به عقب بيندازد. بخاطر بچه هاي بزرگتر نبايد ازدواج بچه هاي کوچکتر را به عقب انداخت. اگر کسي آمادگي ازدواج دارد بايد ازدواج کند فرزند اول و دوم ندارد. بايد قيود را برداريم و ازدواج را آسان کنيم. بايد يک بنيادي براي ازدواج درست کنيم که همه ي مشکلات را در بر بگيرد.