اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مشاهده محتوا

92-02-31-حجت الاسلام والمسلمين قرائتي- اعتکاف

92/2/31

با حضورت ستاره ها گفتند: نور در خانه ي امام رضاست کهکشان ها شبيه تسبيحي دست دُردانه ي امام رضاست، مثل باران هميشه دستانت رزق و روزي براي مردم داشت برکت در مدينه بود از بس چهره ات رنگ و بوي گندم داشت، زير پايت هميشه جاري بود موج در موج دشتي از دريا به خدا با خداتر از موسي بي عصا مي گذشتي از دريا، رزق و روزي شعر دست شماست تا نفس هست زير دِين توايم تا جهان هست و نفس باقيست ما فقط محو کاظمين توايم،من به لطف نگاهت اي باران سوي مشهد زياد مي آيم دست بر روي سينه هر بار سمت باب الجواد مي آيم .

سوال – لطفا عيد را توضيح دهيد

پاسخ – تولد امام جواد(ع) را به همه تبريک مي گوييم. بهترين عيدي، گفتن کلمه اي حق از قرآن است. امام جواد(ع) در کودکي به امامت رسيدند مثل امام مهدي. حضرت عيسي در گهواره به نبوت رسيد. اطلاعاتي که يک پيامبر دارد يک بچه هم مي تواند داشته باشد زيرا اطلاعاتي که پيامبران دارند کسبي نيست و خدا مي تواند اين اطلاعات را به يک بچه هم بدهد.

ما اين ايام را عيد مي گيريم و وهابي ها عيد را قبول ندارند و خيال مي کنند که قرآن را قبول دارند. مسيحيان به حضرت عيسي گفتند که از خدا بخواه يک غذاي آسماني براي ما بيايد و ما آن روز را عيد مي گيريم. امام خميني پانزده خرداد را براي هميشه تعطيل عمومي اعلام کردند.

چهار نوع عيد داريم: عيد تشريفاتي يعني عيدي که براي خودمان مي گيريم، عيد طبيعي مثل عيد نوروز که طبيعت زنده مي شود، يک عيد آغاز کار خير است مثل روزي که انسان آغاز بکار مي کند، يک عيد نتيجه گيري از کار خير است مثل وقتي که انسان از دانشگاه فارغ التحصيل مي شود يعني به نتيجه مي رسد. روز تولد ائمه، عيد ماست زيرا وجود آنها از يک مائده ي آسماني بالاتر و با ارزش تر است.

در سوره بقره داستان طالوت و جالوت وجود دارد که جبهه ي حق و باطل بودند. رهبر حق گفت که مي خواهيم بجنگيم. عده اي مي گفتند که ما مي خواهيم بجنگيم ولي رهبر نداريم. پيامبر براي آنها رهبر تعيين کرد ولي آنها گفتند که او گداست. عده اي جنگ را و عده اي رهبر را قبول نکردند. و عده اي از نهر آب خوردند و عده اي در مقابل دشمن ترسيدند. يعني جنگ اقتصادي (آب)،جنگ رواني( ترس)،جنگ سياسي (قبول نکردن رهبر)،جنگ اعتقادي (عمل نکردن به دستور جهاد). از ميان افراد خوبي که ماندند فردي بنام داود بود که بعد پيامبر شد. قرآن مي فرمايد: داود جالوت( قهرمان کفر) را کشت. خدا به داود حکومت، حکمت و علم بي نهايت داد. مگر حضرت علي (ع) در جنگ احزاب عمربن عبدود را نکشت؟ پس به همين دليل هر چه خدا به داود داد بايد به علي هم بدهد.A  پس بايد حکومت،علم و حکمت دست علي باشد.البته بعضي ها علم و حکمت را قبول دارند ولي حکومت علي را قبول ندارند و در ضمن نسل داود پيامبر شدند، پس نسل علي هم بايد به جايي برسند.

در روايت داريم به طعامي که مي خوريد نگاه کنيد .منظور از طعام، طعام مادي نيست بلکه منظور طعام معنوي است که همان واردات فکري است.

زيارت هر امامي ثواب قبر پيامبر را دارد. امام جواد جوان ترين امام(ع) است. يک عامل نفوذي دشمن(همسر امام جواد) درخانه ايشان بود. ما بايد حساب افراد را ازهم جدا کنيم. ما کاري به پسر دختر يا برادر يا خواهر يا داماد و عروس کسي نداريم،حساب هر فردي جداست. A در قرآن داريم که درکتاب هاي قبلي آمده است که گناه هر کس به دوش خودش است. اگر عموي پيامبر بد است خدا مي فرمايد: مرده باد ابولهب عموي پيامبر. خدا به نوح فرمود: پسر تو از ما نيست. خدا مي فرمايد که زن لوط و نوح بد بودند، اين دو خيانت کردند. حساب حضرت نوح با همسرش جدا بود.

در انتخابات هم بايد حساب افراد را جدا کرد. فردي مي گفت که من پشت سر اين آقا نماز جماعت نمي خوانم زيرا همسرش در فلان عروسي لباس گران قيمتي پوشيده بود.

در قرآن داريم که خدا براي خوب هاي شما(زنان پيامبر) اجر قرار داده است يعني همه ي زن هاي پيامبر يکدست نبودند. در قرآن داريم: مردان طيب زنان طيب دارند و زنان طيب هم مردان طيب دارند. اين يک قانون و طبيعت است ولي خيلي مردان خوب داريم که زنان بدي دارند يا بالعکس. مثلا مي گوييم که دانشگاه محل درس است ولي آيا هر کس که به دانشگاه مي رود درس مي خواند؟ خير، مي تواند کسي به دانشگاه برود و درس نخواند. پس طبيعت، کار اين است ولي ممکن است که اين طبيعت وجود خارجي نداشته باشد. پس خدا فرمود که هر زن خوبي براي مرد خوبي است ولي ممکن است که در خارج اين طور نباشد.

امام جواد(ع) مي فرمايد: به حرف هر کسي که گوش بدهيد بنده ي او هستيد. ببينيم که حرف چه کسي را مي شنويم. اگر حرف حق باشد بنده ي حق هستيم ولي اگر حرف باطل باشد بنده ي باطل هستيم. در زمان شاه که طلبه بودم مي خواستم با اتوبوس به مسافرت بروم. در اتوبوس مي خواستند که مرا اذيت کنند بنابراين موسيقي روشن کردند. من داشتم فکر مي کردم که چکار کنم که ديدم آقايي گفت: آقا شيخ از اين آهنگ خوشت مي آيد؟ من گفتم: من به حلال و حرام اين آهنگ کاري ندارم ولي من مي توانم در آينده يک دانشمند بشوم ولي درست نيست که مغز يک دانشمند در اختيار يک خواننده باشد. پس حيف است که ما هر حرفي را گوش بدهيم. اگر بچه اي درس نمي خواند، در واقع تمام خرج هايي که آموزش و پرورش کرده است را ضايع کرده است زيرا امکانات آموزش و پرورش را حرام کرده است. اگر ما به حرف هاي باطل گوش بدهيم هستي را حرام کرده ايم زيرا خدا هستي را براي ما آفريده است. در قرآن داريم که اگر در مجلسي اولياء خدا تحقير مي شوند بايد آن مجلس را ترک کنيد.

نگاه کردن هم مسئوليت مي آورد. اگر کسي را دارند مي زنند، يا شما بايد دفاع کنيد يا بايد برويد. نگاه کردن شما به ظلم ظالم به معناي تأييد آنهاست.

در آخر مفاتيح دعاي بعد از زيارت امام جواد(ع) را داريم :خدايا به من ياد بده که حق کدام است و آنرا انجام بدهم و به من ياد بده که باطل کدام است و از آن دوري کنم. من را در حق و باطل گيج نکن. ما هر روز در نماز مي گوييم: خدايا ما را به راه مستقيم هدايت بفرما. ما ممکن است که حق و باطل را اشتباه بگيريم .در قرآن داريم که کينه هاي قديمي شما را از مرز حق بيرون نبرد و محبت به خود و بستگان،شما را به سمت باطل نبرد. ما مي توانيم دعاها را فارسي بخوانيم، ما بايد فقط نماز را عربي بخوانيم .خدايا به ما عيدي عنايت بفرما که تا ابد حق را بشناسيم و با اخلاص به دنبال حق برويم. و باطل را درست تشخيص بدهيم و از آن دوري کنيم و ما را در شناخت حق و باطل سرگردان قرار نده.

سوال – صفحه 334 قرآن کريم را توضيح بفرماييد.

پاسخ – در اين صفحه پاسخ شبهه اي داده شده است. خدا مي فرمايد: هر کس را که خدا اراده کند هدايت مي کند. عده اي مي گويند :پس ما چکاره هستيم؟ در قرآن داري که اگر شما به سمت خدا برگشتيد خدا دست شما را مي گيريد. بايد آيات قرآن را با هم معنا کنيم.

مشکل وهابي ها اين است که يک آيات قرآن را مي گيرند و بقيه را فراموش مي کنند درحاليکه آيات قرآن را بايد با هم معنا کرد. وهابي ها مي گويند که در قرآن داريم که با خدا صداي احدي نزن. پس اگر شما صداي امام حسين(ع) مي زنيد مشرک هستيد. ما مي گوييم آيه اي ديگر هست که مي فرمايد: با خدا، خداي ديگري را نخواهيد يعني کسي را در کنار خدا نپرستيد. پس صدا زدن امام شرک نيست.

سوال- در مورد فضيلت مراسم اعتکاف توضيحاتي بفرماييد.

پاسخ- در دنيا عدد 13 را بد مي دانند و مي نويسند :دوازده بعلاوه يک ولي اسلام مي گويد که عدد سيزده بد نيست زيرا دومين مرد هستي در 13 رجب بدنيا آمده است. پس تولد حضرت علي(ع) سنت شکني کرده است. تولد حضرت علي(ع) A در کعبه، نکته اي دارد. در اواخر زمان شاه، يکي از علماي مصر بنام عبدالفتاح عبدالمقصود به دعوت علماي ايران، به ايران آمد. شهيدمطهري، شهيدمفتح و شهيدبهشتي در ميهماني بودند .عبد الفتاح عبدالمقصود از علماي شيعه سوال کرد که تحليل شما از بدنيا آمدن حضرت علي(ع) در کعبه چيست؟ علماي شيعه تحليلي نداشتند. عبد الفتاح که سُني بود گفت: علي در کعبه به دنيا آمد تا هر کس که رو به کعبه نماز مي خواند به ياد علي بيفتد. مثلا شما اگر کاغذي را به لامپ وسط اتاق آويزان کنيد همه آنرا مي بينند. کسي نمي تواند علي را کنار بگذارد و دور کعبهA  طواف کند زيرا طواف دور کعبه يعني طواف دور علي.

اين خانه را بايد خدا در اصل معماري کندA A A A A A A A A A A A A  آدم بنايش برنهد جبرئيل هم ياري کند

آيداولوالعزمي ديگر يک چند حجاري کندA A A A A A A  آنرا اولوالامري ديگرمنقوش وگچکاري کند

اينسان خدا ازخانه اش چندي نگهداري کندA A A A A A A A A  تا ساعتي از دوستي يک ميهمانداري کند

يعني از آدم تا خاتم اين کعبه را نگه داشتند چون خدا ميهماني مثل علي داشته است. تولد حضرت علي(ع) در کعبه ارزش زن را نشان مي دهد. زن مي تواند به جايي برسد که به احترام او کعبه بشکافد. کعبه براي احدي نشکافته است.

سوال – در مورد فضيلت اعتکاف توضيحاتي بفرماييد.

پاسخ -در زمان شاه ما جمعيتي براي اعتکاف نداشتيم ولي الان جمعيت اعتکاف هاي ما به هزار نفر هم مي رسد. اعتکاف يعني اتاق فکر، اعتکاف يعني بازگشت به خويشتن و کشف کردن خود، اعتکاف يعني برنامه ريزي،اعتکاف يعني توي مردم باش ولي بامردم نباش. مثل ميخ هايي که در ديوار هستند ولي از يکديگر جدا هستند، اعتکاف يعني اينکه به مسجدجامع برو ولي تنها باش. گوشه گيري اسلام در وسط جمعيت است.

در اعتکاف مي توانيم دوستان خوبي پيدا کنيم. اعتکاف يعني بنزين زدن براي آينده. شما که در اعتکاف حضور پيدا کرديد بعدا براي نماز خواندن مردم کاري بکنيد يعني به کسي که نماز نمي خواند کتابي بدهيد تا نمازخوان بشود. همچنين قرآن خواندن را به ديگران ياد بدهيد.

در تهران حدود دوهزار مسجد وجود دارد. همانطور که درماه رمضان دعاي جوشن کبير و دعاي افتتاح و... مي خوانيد، تفسير قرآن هم بگوييد. سهم تفسير قرآن در مساجد خيلي کم است. بايد بستر سخنراني ها را قرآني قرار بدهيم. ما از سخنران ها مي خواهيم که مقداري تفسير قرآن بگويند. اگر در شب قدر از قرآن سختي نگوييم سهم قرآن را بجا نياورده ايم.

حضرت فرمود: قرآن و اهل بيت نبايد از هم جدا بشوند. ما جلسات زيادي در مورد عزاداري امام حسين(ع) داريم ولي به تعداد آن جلسات تفسير قرآن نداريم. دانشجوياني که در اعتکاف حضور پيدا مي کنند براي تفسير قرآن ماه رمضان برنامه ريزي کنند. و از متخصصين کمک بگيريد.

ما درمورد انتخابات هفتاد آيه در قرآن پيدا کرده ايم. حرف ها و کارهاي ما بايد قرآن محور باشد. آنچه خدا نازل کرده است آنرا براي مردم بيان کنيد. (تفسيرقرآن) قرآن مثل درياست و انسان از ديدن آن لذت مي برد. اگر در آن شنا کنيم لذت بيشتري خواهيم برد. ائمه در قرآن غرق مي شدند. پس سخنران ها نيمي از صحبت هايشان در مورد تفسير قرآن باشد و بقيه سخنان مطالب مثل روايت و حديث باشد.

سوال- آيا کساني که نمي توانند در مراسم اعتکاف شرکت کنند از فيوضات آن محروم مي مي شوند ؟

پاسخ – روايت داريم :اگر کسي کنار خانمش بنشيند و با او گفتگو کند، مثل اين است که در مسجد مدينه معتکف شده باشد. به فردي گفتند که آيا شما به همه ي حرف هايي که مي زنيد عمل مي کني ؟ آن فرد گفت: مگر کفاش همه ي کفش هايي را که مي دوزد به پا مي کند؟ پس کساني که نمي توانند معتکف بشوند در کنار خانواده شان بمانند. ما هر چقدرکه حال داريم مي توانيم دعا بخوانيم. اگر شما حوصله نداريد يک صفحه ي قرآن بخوانيد. نبايد نشاط را در دعا از دست داد. اين اعتکاف ها کار حق الناس را نمي کند. اگر مالي از کسي در زندگي شما وجود دارد بايد آنرا برگردانيد. حتي در شهادت، همه ي گناهان شهيد بخشيده مي شود جز حق الناس.

خدايا به آبروي امام جواد(ع) کشور، امت، رهبر، مسئولين، نظام،آبروي، مرز و انقلاب ما را در پناه حضرت مهدي حفظ بفرمايد.انشاء الله ما دشمن شاد نشويم.