اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مشاهده محتوا

92-02-10-حجت الاسلام والمسلمين قرائتي- سوره يوسف

92/2/10

سوال- اوج سوره ي يوسف در کدام قسمت است ؟

پاسخ – همه ي سوره ي يوسف در اوج است. فردي نزد حضرت امير آمد و گفت: وجهُ الله چيست؟ حضرت دستور داد که آتشي روشنAA  کنند، بعد فرمود: صورت اين آتش کجاست؟ فرد گفت :همه ي آتش، صورت است .در اين سوره فراق و وصال ،چاه و جاه ،تهمت و تبرئه، زندان و آزادي، غرور و تواضع ،قحطي و فراواني وجود دارد يعني هم قله و هم دره در اين سوره وجود دارد. سوره يوسف پر از فراز و نشيب است.

يکي از اوج هاي اين سوره ،عشقي است که زليخا به يوسف داشت. او همه ي درها را محکم با دست خودش بست تا کسي نفهمد ولي همه ي دنيا اين عشق را فهميدند. الان ماهواره ها عليه ي ارزش هاي ما فيلم درست مي کنند. آيا يکي از اين کشورها حاضر است که فرمول هاي علمي شان را به ما ياد بدهد؟ آنها حتي فرمول ساخت پپسي کولا را به ما نمي دهند ولي هرزگي را به ما مي دهند تا مردم به عياشي مشغول بشوند. امسال دو ميليون جوان براي اعتکاف که کار مستحبي است ،ثبت نام کرده اند. اين بخاطر قداست امام و شهدا است. زليخا که عاشق يوسف بود ،از طرفي او را تهديد کرد که بايد نياز مرا برطرف کني.

تقوا از وقا مي آيد .تقوا يعني حفاظت. وقتي انسان کفش مي پوشد پايش محدوديت پيدا مي کند ولي اين مصونيت است زيرا آسيبي به پا نمي رسد. دکتر به بيمار ممنوعيت غذايي مي دهد ولي اين ممنوعيت براي بيمار ارزش دارد. پدر ومادر به فرزندش امر و نهي مي کند و جلوي آزادي او را مي گيرد ولي اين امر و نهي بچه را حفاظت مي کند. منع هايي وجود دارد که اسم آنرا تقوا مي گذاريم و خلاف ميل ماست. نجات بشر در تقواست. اگر ما به برکات تقوا توجه داشته باشيم باتقوا مي شويم. در مورد چيزهايي که ما مي دانيم براي ما ضرر دارد باتقوا هستيم و حتي گاهي اوقات معصوم هم مي شويم يعني اصلا فکرگناه هم نمي کنيم. مواقعي که گناه مي کنيم نمي دانيم که اين براي ما بد است زيرا شيريني لحظه اي را مي بينيم ولي عواقب آنرا نمي بينيم.

خدا فرموده که اگر تقوا داشته باشيد زندگي دنيايي تان خوب مي شود. اگر مردم بدانند که کاسبي، جنس خوب با قيمت مناسب دارد، از او خريد مي کنند و وضع او خوب مي شود. در قرآن داريم :از زمين و آسمان برايشان برکت مي آيد. روايت داريم که رزق همه از حلال اندازه گيري شده است. قبل از اينکه ما بدنيا بياييم رزق ما مشخص شده است. کسي که از لذت حرام استفاده مي کند ازدواجش عقب مي افتد. گاهي کلاه برداري مي کنيم و جنسي را گران مي فروشيم و بعد مردم از ما جنس نمي خرند و ضرر مي کنيم.

نتيجه ي سود کم، فروش زياد است. و وقتي فروش زياد شد، سود هم زياد مي شود. گاهي فرزند براي پدر کاري انجام مي دهد و پدر او را دعا مي کند و مي گويد: خدا پدر تو را بيامرزد ،در واقع به خودش دعا مي کند. در قرآن داريم که پيامبر فرمود: من اجري از شما نمي خواهم به جز مودت و دوستي اهل بيت که اين دوستي به نفع پيامبر است. آيت الله مدني از علامه اميني نقل کرده است: کسي که اميرالمومنين را کسب نکرده باشد هيچ چيزي را کسب نکرده است.

فايده ي معنوي تقوا زياد است .در قرآن داريم :خدا متقين را دوست دارد. در جاي ديگر دارد که خدا با متقين است. از نظر فکري ،انسان باتقوا در بن بست قرار نمي گيرد. قرآن مي فرمايد که اگر تقوا داشته باشيد براي شما نور قرار مي دهيم. وقتي نور پيدا بشود راه پيدا مي شود و بن بست وجود ندارد. خدا يکي است و راضي کردن خدا راحت است ولي تعداد مردم زياد است و راضي کردن آنها سخت است .اگر ما يک خدا را راضي کنيم بهتر است تا بخواهيم تمام مردم را راضي کنيم.

پس نتيجه ي تقوا برکات و سود مادي است، بن بست ندارد، انسان بصيرت پيدا مي کند ،انسان با تقوا خوش عاقبت است و کارهايش قبول مي شود. هر چه تقوا بيشتر باشد کارهاي شما بيشتر قبول مي شود.

قرآن مي فرمايد که هر کس کارخوب بکند، ده برابر مي شود. البته اين کار خوب بايد همراه با تقوا باشد. در زمان پيامبري فردي دزدي مي کرد و بعد آنرا به فقير مي داد و حساب مي کرد که با اين کار سود مي کند زيرا يک گناه کرده و ده ثواب برده است ولي پيامبر فرمود که کار خير شما بايد با تقوا باشد. مثلا يک دزد نمي تواند بگويد که چهار قل بخوانم که بدست پليس نيفتم. معيار تقوا است. خيلي از افراد کار مي کنند ولي جهنمي هستند. در سوره غاشيه داريم :خيلي از مردم کار مي کنند و سخت کوشند ولي اهل جهنم هستند. گاهي فردي بدون پروانه ساخت ساختمان مي سازد ولي شهرداري آنرا خراب مي کند. اين فرد کار کرده است ولي بدون اجازه ي شهرداري بوده است. بعضي دستورات خدا براي زياد شدن تقوا است. خدا مي فرمايد :واجب شد که روزه بگيريد تا تقواي شما زياد بشود. در قرآن داريم :عبادت کنيد تا تقوا بدست بياوريد.

سوال – چطور مي توانيم تقوا را بدست بياوريم؟

پاسخ – مقداري از تقوا بر اساس ايمان است. در رانندگي دوربين مخفي وجود دارد و رانندگان بايد در رانندگي تقوا داشته باشند. دوربين خدا هم در کار است و خانه صاحب دارد. حتي خدا مي داند که قصد شما در نگاه کردن چيست؟ حتي خيانت را هم مي داند. خدا مي فرمايد: چرا کم فروشي مي کنيد؟ شما نمي داني که روز قيامت بايد جواب پس بدهيد . پس حساب و کتابي در کار است. لقمان به پسرش گفت که اگر چيزي در دل آسمان ها يا در زير سنگ ها باشد خدا آنرا حاضر مي کند يعني چيزي درهستي از بين نمي رود.

در روز قيامت نُه گروه شهادت مي دهند :زمين، زمان ،فرشته ها، اعضا و جوارح، پيامبران و ... . در قرآن داريم که فرشته ها اعمال شما را مي نويسند و حتي حرکات لب هم نوشته مي شود . روز قيامت لوحي باز مي شود و مي گويند که بخوان. انسان مي گويد: اين چه کتابي است که همه ي کارهاي ما در آن ثبت شده است .

سوال – صفحه 313 قرآن کريم را توضيح بفرماييد.

پاسخ- در اين صفحه داريم که خدا از موسي پرسيد که اين چه چيزي است که در دست داري؟ موسي گفت که اين عصاي من است و با آن چوپاني مي کنم. خدا فرمود :عصا را به زمين بينداز ،تا موسي عصا را انداخت به مار تبديل شد .

در قرآن سه آيه در مورد عصاي موسي داريم : يکي اينکه عصا مار کوچک شد و فرار کرد ،يکي ديگر اينکه عصا مار معمولي شد و يکي اينکه اين عصا ،اژدها شد. راز آن چيست ؟ در اول عصا به مار کوچک تبديل شد زيرا موسي خبر نداشت تا مار را ديد جا خورد و خدا گفت: نترس .دفعه ي دوم که موسي عصا را انداخت، تبديل به مار معمولي شد و موسي نترسيد .در کاخ فرعون عصا به اژدها تبديل شد. از اين آيات درس مخاطب بندي مي گيريم. بچه اول شير بعد فرني و بعد گوشت مي خورد. ما بايد براساس مخاطب، پله پله برويم.

سوال – در مورد تقواي درون خانواده توضيحاتي بفرماييد.

پاسخ- اگر در خانه هر کس در حريم خودش باشد و به کسي ظلم نشود، خانواده خوب مي شود. مادر از بچه توقع زياد نداشته باشد و بچه هم خيلي از پدر ومادرش توقع نداشته باشد. يک فرد محترمي را گرفته بود که دزدي کرده بود. او گفته بود که من بخاطر جهيزيه ي دخترم دزدي کردم زيرا هر شب همسر و دخترم در مورد جهيزيه صحبت مي کردند. اين بي تقوايي است. نبايد توقع عروس از داماد و داماد از عروس زياد باشد. حضرت موسي به حضرت شعيب گفت که من چيزي ندارم که با دختر شما ازدواج کنم. حضرت شعيب گفت : من نمي خواهم به مشقت بيفتي .بعضي از مادرهاي نماز خوان حرف هاي زشت مي زنند و به فرزندشان بدزباني مي کنند. پدرو مادر حق تربيت دارند نه توهين.

براي داشتن تقوا بايد عزم داشت. خدا مي فرمايد که به حضرت آدم گفتيم که گندم نخور ولي او عزم و اراده نداشت. پس تصميم بگيريم و منتظر جمعيت هم نباشيم. اگر رفيقي باعث گناه ما مي شودريا، بايد او را ترک کنيم. دولت ما هنوز تصميم نگرفته است و هنوزعزمي براي اسلامي شدن دانشگاه ها وجود ندارد. آيا دولت نمي تواند به نانواها بگويد که در ماه رمضان ،شب نان بپزند؟ حضرت امير مي فرمايد که دين بعضي ها به زبان آنهاست. من به وزير آموزش و پرورش گفتم که درماه رمضان زنگ ورزش را حذف کنيد و بجاي آن بازي فکري بگذاريد.

در دانشگاه هايي که استاد فراوان است مي توانند صبح ها دخترها و عصرها پسرها به دانشگاه بيايند. ما بايد کاري را بخواهيم. در تابلويي نوشته شده بود: اگر کاري را بخواهيد بکنيد راه آنرا پيدا مي کنيد و اگر کاري را نخواهيد بکنيد بهانه اش را پيدا مي کنيد. اگر شغلي شما را به گناه مي اندازد آنرا عوض کنيد. گاهي ما از برکات تقوا دور مي مانيم. شما مي توانيد براي ترک گناه، نذر کنيد. پس با تغيير مکان، شاگرد، شريک، دوست و ... به برکات تقوا نزديک بشويد. کسي که پا درد دارد و با عصا راه مي رود اگر گرگي به دنبال او بکند چندين کيلومتر مي دود. اگر ما کاري را بخواهيم مي توانيم انجام بدهيم اگر تصميم بگيريم.

کار فرهنگي ما درست کردن سرود ،تنديس و ... است. يکي از کارهاي فرهنگي اين است که به افرادي که شغل هاي سخت دارند مثل رفتگران ،کمک مالي بکنيم. خوب است که ما در همه ي کارهاي مالي با يک اسلام شناس مشورت کنيم که اگر آن کار درست بود يک اسلام شناس را هم به بهشت مي بريم و اگر آن کار اشتباه بود، بگوييم که ما با يک اسلام شناس که با قرآن آشنا بود مشورت کرديم. هميشه در راه زندگي مان با يک اسلام شناس مشورت کنيم.

سوال – در مورد روز زن توصيه اي بفرماييد.

پاسخ – روز زن و تکريم ويژه خوب است ولي تکريم نبايد منحصر به يک روز باشد . روزي پسري مادر پيرش را طواف مي داد، پيامبر را ديد و گفت که مادرم نمي تواند راه برود و من دارم او را طواف مي دهم، آيا من حق فرزندي را ادا کرده ام ؟پيامبر فرمود: آيا مادرت شوهر دارد؟ پسر گفت :خير . پيامبر فرمود: او را شوهر بده. پسر گفت: مادر من پير است .مادر که روي کول پسر بود توي سر پسر زد و گفت که پيامبر بهتر از تو مي داند. پس اگر خانم تنهايي است و نياز به همسر دارد، براي او همسر مناسبي پيدا کنيد.

در تهران 14 هزار پيرمرد داريم که افسردگي شان بخاطر اين است که کسي نيست که به حرف هاي آنها گوش بدهد و همدم ندارند. پس اگر مادر پيري داريد براي او همدم پيدا کنيد.