اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مشاهده محتوا

91-08-09-حجت الاسلام والمسلمين قرائتي-علل افزايش آمار طلاق

91/8/9

سوال – چرا در کشور ما آمار طلاق رو به افزايش است ؟

پاسخ – دلايل طلاق مختلف است. ما بايد مشکل را در خودمان جستجو کنيم. ما بايد بدانيم که وقتي ازدواج مي کنيم بايد کمي خودخواهي هاي مان را کم کنيم و از پوست خودمان بيرون بياييم. اگر شما بخواهيد دوتا شاخه را بهم جوش بدهيد بايد هر دو از پوست خودشان بيرون بيايند تا به يکديگر جوش بخورند. بعضي ها از پوست خودشان بيرون نمي آيند و مي گويند که پدر يا خانواده ي ما اينطور بوده است. کسي که مي خواهد بچه اي که درحال غرق شدن است را نجات بدهد بايد لخت بشود و به درون آب برود. پس ما بايد از يک چيزهايي بگذريم. نداشتن گذشت ربطي به تحريم خارجي ندارد و مربوط به درون مان است. رئيس آموزش پرورش کاشان مي خواست از مکتب خانه ي يکي از روستاهاي اطراف کاشان ديدن کند و مجبورشد که مقداري از مسافت را با اسب طي کند. اتفاقا خادمي سر کلاس بود و داشت بچه ها را ساکت مي کرد و در حال کشيدن چپق بود. مدير به او خبر داد و او چپق خودش را نيمه خاموش کرد و در جيبش گذاشت. رئيس آموزش و پروش وارد کلاس شد و ديد که دود فضا را پر کرده است و وقتي سوال کرد مدير گفت که هيچ وقت اينطور نبوده است و اين تصادفي است. روي ميز خاکستر بود و وقتي رئيس از خاکستر روي ميز سوال کرد مدير گفت که هيچ وقت اين طور نبوده است و امروز تصادفا اين طور است. رئيس ديد بوي کهنه سوخته مي آيد. ( چپق خاموش نشده بود و کت خادم در حال سوختن بود)و وقتي سوال کرد، مدير گفت که اين هم اتفاقي است. رئيس يکي از بچه ها را بلند کرد که از او سوال درسي بپرسد و اتفاق اين بچه در درس ضعيف بود و مدير به او اشاره کرد که بنشيند و شاگرد زرنگ را بلند کرد که درس جواب بدهد. رئيس وقتي خواست سوال کند به شاگر گفت که من به توگفتم بلند شو؟ شاگرد گفت: خير، مدير به من گفت که بلند شوم. رئيس گفت: اين هم اتفاقي بوده است ؟

ما هم مي گوييم که همه چيز تحريم خارجي است. آيا رحم به زن و شوهر تحريم خارجي است؟ در مورد مسائل زن و شوهر يکي مي گويد که تقصير مادرش است و يکي مي گويد که تقصير ماهواره است و. .. ولي هيچ کس سهم خودش را از مشکل نمي گويد. روايت داريم: کسي که بچه دارد بايد بچه بشود. قرآن بر ما نازل شد يعني پايين آمد تا انسان آنرا بفهمد. عروس و مادرشوهر بايد تراشيده بشوند تا بهم پيوند بخورند.

قرآن مي فرمايد: اموال و اولاد شما فتنه است يعني آزمايش است. همسر شما آزمايشي براي شما است. خدا بيست مرتبه فرموده است که من شما را آزمايش مي کنم. مثلا خانمي به شوهرش مي گويد: احمق و آقا مي گويد که من با زني که به شوهرش احمق مي گويد نمي توانم زندگي کنم، اين اشتباه است. شرها و خيرها وسيله ي آزمايش هستند. ممکن است که انسان يک شب درآمد سرشاري داشته باشد که از سود آن، خوابش نبرد و يک شب هيچ سودي نداشته باشد و از گرسنگي خوابش نبرد. اين آزمايشات بايد باعث رشد ما بشود. ليمو شيرين در لحظه اي شيرين است و بعد تلخ مي شود ولي ليموترش است و از آن ليموناد شيرين درست مي کنند. بعضي ها شيرين هستند ولي مثل ليموشيرين و ماندگار نيستند ولي بعضي ها ترش هستند ولي ماندگارند. اميرالمومنين مي فرمايد: لذتي که بعد از آن آتش است، لذت نيست. هيچ کدام از پيامبران همسرشان را طلاق نداده اند حتي داريم که همسر نوح و لوط خيانت (بي وفا بودن)کردند. بدترين حلال، طلاق است. روايت داريم: مغبوض ترين چيز نزد خدا طلاق است. شهيد مطهري مي فرمود: مرد درخانه حق حکومت دارد نه حق تحکم. حکومت يعني چاره انديشي يعني ممکن است که آقا به خانم مي گويد به فلان دليل من صلاح نمي بينم که بافلاني رفت و آمد کنيم ولي تحکم يعني اينکه مرد مي گويد که چون من مرد هستم بايد با فلاني رفت و آمد نکنيم و تو بايد حرف مرا گوش بدهي. حکومت يعني امر و نهي حکيمانه ولي تحکم يعني امر و نهي قلدرانه. خدا جبار است و جبران مي کند. اگر کسي تلخي از همسرش مي بيند بايد آنرا پاي خدا بگذارد و بگويد: من براي رضاي خدا صبر مي کنم و خدا جبران مي کند. درنماز عيدفطر مي گوييم: و الجود و الجبروت.

در قرآن داريم که عده اي هستند که در حد اين نيستند که خدا بر آنها صلوات بفرستد بنابراين خدا به پيامبر مي فرمايد که تو برآنها صلوات بفرست. قرآن مي فرمايد: صدقه را از آنها بگير و به آنها صلوات بفرست. خدا مي فرمايد: کساني که صبر مي کنند خدا بر آنها صلوات مي فرستد ولي کساني که در خوشي ها صبر مي کنند و به فقرا کمک مي کنند پيامبر بر آنها صلوات مي فرستد. ممکن است کساني که در تلخي هاي زندگي شان صبر مي کنند بچه هايشان به خير برسند. يعني بچه ي خوب و توفيقات نتيجه ي صبر است. پس بدانيم که خدا جبران مي کند. در عيدقربان خدا به ابراهيم مي گويد که بچه ات را بکش و ابراهيم از فرزندش دل کند و امتحان سربلند بيرون آمد. ما الان حال غذا پختن و خوردن ميوه را نداريم و بجاي آنها ساندويج و آبميوه مي خوريم. پدر من اگر يک تکه نان کوچک را در خاک مي ديد آنرا برمي داشت و روي بلندي مي گذاشت و مي گفت که من قحطي را ديده ام. در قرآن کلمه ي عسر دوازده تا است ولي کلمه ي يسر سي و شش تا است. گاهي ما تلخي هاي زندگي ديگران را نمي بينيم و فقط شيريني هاي زندگي آنها را مي بينيم. در قرآن داريم که همه مي گفتند: خوش به حال قارون ولي وقتي قارون در گِل فرو رفت همه گفتند که خوب شد ما جاي قارون نبوديم. يکي از دلايل اينکه ما از زندگي خودمان ناراضي نيستيم اين است که فکر مي کنيم ديگران تلخي ندارند. اميرالمومنين مي فرمايد: دنيا همراه با غصه است. پس همه ي زندگي ها تلخي دارد. يکي امروز تلخي دارد و يکي فردا. ما نبايد غصه ي زندگي ديگران را بخوريم. سليمان پيامبر از خدا خواست حکومتي داشته باشد که کسي در تاريخ نداشته باشد. پدر حضرت سليمان پيامبر(داود) بود. هدهد به او گفت که من چيزي مي دانم که تونمي داني. ما نبايد لحظه نگر باشيم.

سوال – صفحه ي 131 قرآن کريم را توضيح بفرماييد.

پاسخ – کساني که در قيامت گرفتار دوزخ مي شوند مي گويند که اگر ما به دنيا برگرديم انسان خوب مي شويم. خدا مي فرمايد:اگر شما برگرديد باز همان انسان مي شويد و به قول تان عمل نمي کنيد. همه مي گويند که خدايا اگر ما پولدار بشويم به فقرا کمک مي کنيم ولي وقتي وضع مالي شان خوب مي شود يادشان مي رود. در غدير خم مردم به علي تبريک گفتند و بيعت بستند ولي بعد جنگ جمل را راه انداختند. غديرخمA  پر از شيريني و تلخي است. در روز مباهله که قرارشد يهوديان و مسلمانان همديگر را نفرين کنند همه گفتند که جان مان (زن و همسر) را بياوريم و پيامبر علي، زهرا، حسين و حسن را آورد. علي جان پيامبر بود. خدا از مردم گِله مي کند که به قول شان عمل نمي کنند.

در قرآن از حضرت ابراهيم خيلي تجليل شده است و بيشتر پيامبران از نسل ابراهيم هستند و برکت ابراهيم برکت ويژه اي بوده است. در قرآن، کمالات حضرت ابراهيم را پشت سر هم مي گويد و در آخر مي فرمايد که ابراهيم وفادار بود. حضرت ابوالفضل هم وفادار بود. خدايا ما را وفادار به اسلام نگه دار.

سوال – در عيد غدير چه توصيه اي داريد؟

پاسخ – نزديک عيدغدير است، بياييد از يکديگر بگذريد. در عفو لذتي است که در انتقام نيست. عيد غدير عيدي بالاتر از عيد نوروز است. يهودي ها مي گويند که در قرآن شما آيه اي وجود دارد که براي يک روز چند کمال گفته شده است که اگر ما بوديم براي هر کدام از آنها عيد مي گرفتيم. خدا مي فرمايد: در اين روز دين شما کامل شد،نعمت بر شما تمام شد و دشمنان نااميد شدند. امام رضا(ع) در روز عيدغدير انگشتر هديه مي داد. اگر کسي با شما قهر است با او آشتي کنيد يا دونقر را با هم آشتي بدهيد. آشتي دادن بين دو نفر از هزاران نماز مستحبي بيشتر است. امام صادق(ع) پولي گذاشته بودند که اگر بين دو نفر بخاطر مسائل مادي جنگ بود، با آن پول صلح داده مي شد. اگر شما مي خواهيد خدا به شما محبت کند بايد دل تان را از کينه پاک کنيد و عيد غدير بهترين روز براي آشتي دادن است. حديث داريم که نيست از ما کسي که بيش از سه روز قهر کند.

خدايا به حق آبروي اميرالمومنين دل هاي ما را بي کنيه، روح ما را با سعه صدر، ديد ما را وسيع و دل ما را مهربان قرار بده.