اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مشاهده محتوا

91-05-31-حجت الاسلام والمسلمين قرائتي-پرسش و پاسخ (نماز)

سوال – چکار کنيم که با نماز انس بگيريم و ديگران را به نماز تشويق کنيم ؟

پاسخ– افرادي هستند که نمي دانند با کساني که نماز نمي خوانند بايد چه رفتاري داشته باشند. خانمي حاضر است که مهريه اش را ببخشد تا شوهرش نماز بخواند و متدين باشد. گاهي بچه ها نماز مي خوانند ولي پدر و مادرها نسبت به نماز بي توجه هستند.

نماز خواندن برکات زيادي دارد ولي عده اي مي گويند که مگر خدا به نماز ما نياز دارد؟ اگر به ما بگويند که خانه ات را رو به خورشيد بساز معنايش اين است که خورشيد به ما نياز دارد؟ اگر همه ي انسانها خانه شان را به سمت خورشيد بسازند، خورشيد چيزي را بدست نمي آورد يا اگر همه ي انسانها پشت به خورشيد خانه بسازند باز هم چيزي از خورشيد کم نمي شود. خدا به نماز ما نياز ندارد حتي خلق خدا هم به نماز نياز ندارد. ما به اکسيژن، دريا، ماهي و جنگل نياز داريم ولي آنها به ما نيازي ندارند. در نماز بحث محروم شدن از برکات است. در مورد برکات مادي نماز بايد گفت که وضو گرفتن با آب سرد براي انسان مفيد است البته بايد قصد قربت هم در وضو باشد يعني هم جسم شما با آب سرد نشاط پيدا مي کند و هم باعث نظافت مي شود. از امام رضا (ع) پرسيدند که چرا ما وضو مي گيريم ؟ امام فرمود: براي اينکه هم نشاط پيدا کنيم، هم پاک بشويم و هم دلمان متوجه خدا بشود. ما در روز ساعت ها با ديگران حرف مي زنيم، آيا ده دقيقه با خدا صحبت کردن اين قدر مشکل است؟ ما با هر کسي حرفي مي زنيم آيا حيف نيست که با خالق حرف نزنيم؟ آيا ديگران براي ما مهتر هستند؟ دولت برق به شما مي دهد و براي يک لامپ از شما پول مي گيرد و منت هم سر شما مي گذارد ولي خورشيد دائما به ما نور مي دهد ولي منتي هم سر ما نمي گذارد. آيا تسبيح اين همه نعمت واجب نيست ؟ در حديث قدسي داريم که خدا مي فرمايد: اي بشر تو انصاف به خرج ندادي. شما براي خورشيد يک الحمدلله نمي گوييد. زمين يک دانه از ما مي گيرد ولي يک خوشه به ما مي دهد. آيا اين الحمدلله ندارد ؟ اگر فردي به شما يک دوربين بدهد تا آخر عمر مي گوييد که فلاني به من يک دوربين داد و من او را دوست دارم. خدا دو تا دوربين ظريف به ما داده است که عکس ساده و رنگي هم برمي دارد. اين دوربين ها (چشم ها) خيلي سبک هستند و با پي درست شده اند و در آب نمک قرار داده شده و بالاي آن ابرو قرار داده شده است تا نور به چشم شما فشار نياورد و در گودي گذاشته است تا در ضربات آسيب نبيند. اين دوربين ها هشتاد سال فيلم برداري مي کنند، آيا اينها شکر ندارد؟ آيا داشتن عقل شُکر ندارد؟ ما بايد بدانيم که چه اتفاقي افتاده است که عده اي حاضر نيستند نماز بخوانند. نماز خوان ها هم بدانند که نماز فقط تکليف خودشان نيست و بايد ديگران را هم نماز خوان کنند. دولت و صدا و سيما هم اين وظيفه را دارند. هر کس وظيفه اي در قبال نماز دارد.

در زمان شاه پولي را از طرف اوقاف براي حوزه آوردند تا عده اي از آخوند ها را آخوند درباري کنند. از ميان هزاران طلبه سه نفر از طلبه ها گول خوردند و به تشکيلات شاه رفتند. آيت الله گلپايگاني سر درس گريه کرد و فرمود: پول هايي مي آيد و عده اي خودشان را مي فروشند، اي طلبه ها، هر کس پول از دولت شاه گرفت و به آن سمت رفت، نگويد که رفتم بلکه بگويد که حضرت مهدي مرا بيرون انداخت، من لايق نبودم و حضرت مرا بيرون انداخت. چرا بعضي از کاهل ها با هر کسي جز خدا صحبت مي کنند؟ امام زين العابدين(ع) در دعاي ابوحمزه دوازده دليل مي آورد که چرا در نماز نشاط و حال نداريم. امام مي فرمايد: خدايا، شايد ديدي که من حرفهاي بيهوده مي زنم و گفتي زباني که اين همه حرفهاي بيهوده مي زند لايق حرف زدن با من را نيست. حرف زدن با خدا يک مقام است. در روز قيامت خدا با آنها حرف نمي زند. ما کاري کرده ايم که از حرف زدن با خدا محروم شده ايم. چشمي که از صبح تا شب گناه مي کند، امام زمان (عج) را نمي بيند، به قلبي که دائم در حال شيطنت است، الهام نمي شود. اگر ما ظرف تميز بياوريم آنرا پر از شير مي کنند ولي ظرف کثيف را پر از شير نمي کنند زيرا آلوده است. يک انگشت شصت کارهاي زيادي انجام مي دهد. در ادامه امام مي فرمايد: خدايا نکند که من با دانشمندان وعالمان فاصله گرفته ام، خدايا نکند که نمي خواهي حرف من را بشنوي، خدايا شايد من شکر نعمت هاي تو را نکردم. بعضي مي گويند که ما از خدا چيزي خواستيم و خدا به ما نداد، پس ما هم نماز نمي خوانيم. ما بجاي اينکه بنده ي خدا باشيم مي خواهيم خدا نوکر ما باشد. يعني اگر خدا پول داد نماز مي خوانيم يا اگر. .. نماز مي خوانيم. بين نوکر و اربابي دعوا شد و نوکر گفت که من خودم را مي کشم و ارباب گفت که تو مي ميري و من نوکر ديگري مي گيرم. خدا درچند جاي قرآن مي فرمايد که اگر انسانها نمي خواهند به سوي ما بيايند ما هزاران هزار فرشته داريم که تسبيح کننده هستند. وقتي شما چشمهايت را به سوي خورشيد مي بندي، خودت از نور محروم مي شوي و خورشيد نيازي به شما ندارد. انسان از يک تک سلول درست شده است، خدا روي آب صنعتگري کرده است. شکل همه ي انسانها با هم فرق مي کند. خدا غذاي ما را قبل از تولد در سينه ي مادر قرار داده و مکيدن را به نوزاد آموخته است. وقتي فرعون ديد که موسي سينه ي هيچ زني را نمي گيرد عاجز شده بود تا اينکه مادرش آمد و سينه او را گرفت. وقتي انساني که از يک تک سلول ساخته شده است با خالقش صحبت نمي کند، آيا اين بي انصافي نيست ؟ شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبري. خدا مي فرمايد که وقتي يک کار خوب مي کني آنرا ده برابر مي نويسم و اگر اشتباه بکني تا چندين ساعت آنرا نمي نويسم تا توبه کني. در قرآن داريم که نماز ياد خداست. بعضي ها مي گويند که ما ياد خدا هستيم و نيازي به نماز نداريم. نظم بهتر است يا بي نظمي؟ اسلام خواسته است که عبادت نظم داشته باشد. اگر هر کسي خودش بخواهد با خدا صحبت کند هر کسي کلمه اي مي گويد و به هر سويي مي ايستد. در بيست و چهار ساعت ار شبانه روز، خدا خواسته است که ما فقط نيم ساعت از آنرا با زبان او سخن بگوييم. خدا از يک دانه گندم يک خوشه گندم داده است، آيا انصاف است که انسان زکات ندهد ؟ حتي خدا فرموده که خمس و زکات را خودتان حساب کنيد و به مرجع تقليدتان بدهيد. بعضي از انسانها در تمام قسمت هاي دين بي انصافي مي کنند. کل هستي تسبيح خدا را مي گويد. در قرآن داريم که در گذشته و آينده همه ي ذرات تسبيح خدا را مي گويند و در حال قنوت هستند. آيا شما نمي خواهيد همرنگ همه ي موجودات بشويد و تسبيح خدا را بکنيد ؟ کل هستي سبحان الله مي گويد، آيا شما نمي خواهيد سبحان لله بگوييد؟ يکي از دوستان من را به گاوداري خودش برد و گفت که سگ پيري داشتم که مي خواست آنرا کنار بگذارم، در خواب ديدم که اين سگ با من صحبت مي کردم که آيا اين انصاف است که من را کنار بگذاري؟ صبح از خواب بلند شدم و دستور دادم که سگ را نبرند. دوست مي گفت که من نمي دانم اين حرف من چطور به اين سگ منتقل شد. پس هستي شعور دارد.

اگر شما به ميهماني برويد و ببينيد که همه با لباس تميز و با کادو به ميهماني آمده اند ولي شما دست خالي و با لباس کثيف رفته ايد، در آنجا سرافکنده مي شويد. نکند که ما هم در روزي که پرده کنار مي رود سرافکنده باشيم ؟

امام سجاد (ع) مي فرمايد: در روز قيامت نگاه به راست مي کنم، نگاه به چپ مي کنم و هر کس کار خيري کرده است، واي بر من که آن روز دستم خالي است.

بنظر من نماز نخواندن بخاطر غفلت است زيرا ما حرام زاده نداريم و لجباز هم خيلي کم داريم. بيشتر کساني که نماز نمي خوانند غافل هستند و بعضي ها هم جاهل هستند. مثلا مي گوييم که نماز بخوانيد، مي گويند که تخم مرغ گران شده است، پس ما نماز نمي خوانيم. مثلا اگر پدري به فرزندش بگويد که به مدرسه برو و بچه بگويد که چون جوراب قهوه اي براي من نخريده اي، من به مدرسه نمي روم، آيا پدر اين حرف را قبول مي کند ؟ پس همانطور که شما از بچه تان قبول نمي کنيد که بخاطر جوراب به مدرسه نرود، خدا هم از شما قبول نمي کند که بخاطر فلان چپزي که خدا به شما نداد، شما نماز نخواندي. ما مصلحت خودمان را نمي دانيم. پشيماني يعني اينکه ما مصلحت مان را نمي دانيم. گاهي ما دعاهايي مي کنيم که مستجاب نمي شود و بعد خوشحال هستيم از اينکه دعاي مان مستجاب نشد. وقتي طلاقي اتفاق مي افتد يعني انتخاب ما کامل نبوده است. ما بايد راضي به رضاي خدا باشيم.

خدا مي فرمايد که اگر شما تقوا داشته باشيد من از دو جا به شما کمک مي کنم. اگر کسي بي تقوا شد، خدا او را رها مي کند و مي گويد که از راه عقل خودت پول بدست بياور ولي اگر شما تقوا داشته باشيد خدا از راههاي که فکر نمي کرديد به شما کمک مي کند مثل داماد يا عروس خوبي يا برکت در زندگي و. .. خدا مي فرمايد: اگر کسي تقوا داشته باشد از راهي که باور نمي کند به او روزي مي دهم. شما هنگام الله اکبر نمازت را بخوان و فکر اين را نکن که دو تا مشتري از دست مي دهي زيرا خدا بعدا جبران مي کند و مشتري بهتري براي شما مي فرستد. پس اگر شما تقوا داشته باشيد از دو منبع تغذيه مي شويد. اگر ما توبه کنيم خدا ما را مي بخشد و ما را دوست دارد. ممکن است که بعضي ها نماز خواندن بلد نباشند و اين تقصير ماست. پس بياييد با خدا ده دقيقه صحبت کنيد. حافظه هديه ي خداست. گاهي اوقات انسان اسم نزديکان و خودش را فراموش مي کند. بي انصافي است که انسان با خدا قطع رابطه کند.