اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مشاهده محتوا

91-05-17-حجت الاسلام والمسلمين قرائتي- جايگاه غضب خداوند در قرآن

يا رب نکند به زخمم آگاه کني اين گمشده را دوباره گمراه کني، افتاده ام از پا نکند دستم را از دامن اهل بيت کوتاه کني.

سوال – جايگاه قهر وغضب خدا در کجاي قرآن است ؟

پاسخ – هم قهر لازم است و هم عفو، ماشين هم ترمز و هم گاز دارد، هم بادام تلخ و هم بادام شيرين داريم. درتمام دنيا هم زندان هست و هم تشويق. در مواردي مهر کارساز است و در مواردي مهر ضرر دارد. ترحم بر پلنگ تيز دندان ستمکاري بود بر گوسفندان. اصل قرآن بررحم است ولي در جايي مي فرمايد که بر ستمکار رحم نکنيد. خدا وجود زن را لطيف خلق کرده است و وجود لطيف به درد قضاوت نمي خورد. زيرا قاضي نياز به خشونت دارد ولي زن نمي تواند اينها را تحمل کند و تحت عواطف است. اما انسان نبايد مايوس بشود. فردي پرده ي کعبه را گرفته بود و مي گفت که اي خدا من را ببخش البته مي دانم که من را نمي بخشي. مي گفت که من جزو لشکر عمر سعد هستم. حضرت فرمود: گناه يأس تو از شرکت در لشگر يزيد بيشتر است. اسلام بن بست ندارد. مثلا من مي خواهم افطاري بدهم ولي مشکلات زيادي دارم. اگر خدا بداند که او راست مي گويد ثواب آن افطاري را به او مي دهد. بلال نمي توانست اشهد ان لااله الا الله بگويد و مي گفت اسهد ان لااله الا الله ولي خدا آنرا قبول مي کرد. کساني که خالصانه نيت دارد خدا ثواب آن کار را به آنها مي دهيد. بايد قلب صاف باشد. دو گروه هنرمند بودند و در يک سالن پرده اي بين آن دو گروه کشيدند. يک گروه هر چه به فکرشان مي رسيد هنرنمايي کردند و گروه ديگر فقط آينه کاري کردند و کار ديگري نکردند. وقتي پرده را کنارکشيدند،گروه ديگر هر کاري کرده بودند در آينه کاري گروه مقابل افتاده بود. پس اگر قلب پاک باشد انسان با يک نگاه صاحب همه چيز مي شود. انسان وقتي به کامپيوتر وصل مي شود در يک لحظه مي تواند به تمام اطلاعات دست پيدا کند.

سوال – چه موقع خدا قهرش مي گيرد ؟

پاسخ – در قرآن داريم: اگر شما نيکوکار باشيد رحمت خدا شامل حال شما مي شود. گاهي افرادي غم ديگران برايشان مهم نيست، اين فرد نيکوکار نيست. کسي که خيرخواهي مي کند، خدا دست فرزند او را در حوادثي مي گيرد. در زندگي همه چيز به يکديگر ربط دارد. يک زماني شما مي توانيد کاري بکنيد ولي نمي کنيد و مي گوييد که به من ربطي ندارد، اين نيکوکاري نيست. کسي که چاه مي کند اول خودش در آن مي افتد. ما بايد قلب مان را درست کنيم. در قرآن خدا تا پنج مورد مثل خورشيد و ماه و... قسم خورده است ولي در مورد خودسازي يازده قسم خورده است که اگر خودت را پاکسازي کردي، رستگار مي شوي.

ما باورنمي کنيم که بخشي از تلخي ها بخاطر خودمان است يعني من ندادم و خدا از من گرفت. در قرآن نمونه هاي زيادي داريم. باغي ميوه هاي زيادي داشت و صاحب باغ مقداري از آنرا به فقرا مي داد. A صاحب باغ فوت کرد و بچه هاي باغبان براي اينکه به فقرا ميوه ندهند ديوار کشيدند تا آنها را سحر بچينند ولي صبح که آمدند ديدند که باغ خاکستر شده است. ارحم ترحم: رحم کنيد تا به شما رحم کنند. ما بايد خيرخواه باشيم حتي دلمان براي گناهکار هم بسوزد. همين که A دختر ما شوهر کرد و پسرمان ازدواج کرد، خوشحال نباشيم زيرا هنوز دخترهاي مردم هستند و شما مي توانيد جهيزيه آنها را تهيه کنيد. اگر ما به مردم رحم کنيم درهاي رحمت به روي ما باز مي شود.

در قرآن مي فرمايد: همه ي مردم روزه مي گيرند شايد به تقوا برسند. درمورد تزکيه خدا مي فرمايد که شما رستگار هستيد. پس انسان براي تزکيه بايد سختي بکشد. شما بايد حاضر باشيد دوست و مکان تان را بخاطر دوري از گناه عوض کند البته تزکيهA  تصميم و عزم هم مي خواهد. قرآن مي فرمايد که حضرت آدم عزم و اراده نداشت. ما در زمستان تغييراتي در زندگي مان مي دهيم زيرا اراده کرده ايم که سرما نخوريم. اگر دولت هايي ما را تحريم کردند مردم مي توانند عزم کنند و در مقابل آنها بايستند. قرآن مي فرمايد: کساني که در راه ما تلاش کنند ما راهها را به آنها نشان مي دهيم. در اين آيه مي گويد که شما دريک زمان خوب باشيد، در طول تاريخ قطعا قطعا راه را به شما نشان مي دهيم. يوسف چکار کرد ؟يوسف فرار کرد، پيراهنش پاره شد و به او تهمت زدند و مدتي در زندان بود ولي در طول تاريخ از يوسف تعريف مي کنند. در دعا داريم: دري را باز کردي، اسم آنرا توبه گذاشتي، چه کسي عذردارد که غافل بشود بعد از باز کردن در توبه؟ گر گدا کاهل بود تقصير صاحبخانه چيست ؟ مثلا در ماه رمضان کسي که روزه ها را خورد با کسي که روزه ها را گرفت چه تفاوتي دارد؟ پس بياييد باقيمانده ي روزهاي ماه رمضان را روزه بگيريم.

قرآن مي فرمايد که وقتي خانم بيرون مي آيد خودش را نمايان نکند. (تبرج يعني خودت را برج نکن)سوال ما اين است که خانم ها شما دوست داريد که شوهر شما نود و نه درصد شما را دوست داشته باشد و يک درصد هم خانم ديگري را دوست داشته باشد؟ هيچ زني حاضر نيست. اگر عقيده ي شما اين است، چرا شما با وضعيتي بيرون مي آييد که چشم مردها را بِبريد. اگر شما دل مردي را به سمت خودتان ببريد مهر او به خانمش کم مي شود. شما چه منطقي براي اين مدل بيرون آمدن از خانه داريد ؟ سعي کنيد که براي اين کارتان توجيه درست نکنيد و مسئولين را بهانه نکنيد. بقول دکتر بهشتي در زمين دنبال فرشته نگرديد. همه مسئولين عيب دارند. توجيه حماقت است و تضعيف هم جنايت است. مردم نگويند که چون مسئولين اشتباه مي کنند ما ديگر نيستيم. مسئولين هم سعي کنند که عيب هايشان را کم کنند. پس تکميل رسالت است.

فکرهاي اميرالمومنين بايد در دنيا منتشر بشود. حضرت امير به مامور زکات مي گويد که وقتي شترها را براي زکات مي گيري، آنها را به نوبت سوار شو يعني در سوار شدن روي حيوان هم عدالت را رعايت کن. دنيا هنوز نتوانسته است که عدالت را بين انسانهاي دنيا رعايت کند ولي اميرالمومنين هزار و چهارصد سال پيش عدالت را بين شترها رعايت مي کرد. سخنان حضرت علي (ع) بايد به تمام زبان هاي دنيا ترجمه بشود. حضرت امير ميهمان بود ولي به خانه آمد و غذا خورد و فرمود: مي ترسم که اگر با شکم گرسنه به ديدن مومني بروم بخاطر شکمم رفته باشم نه بخاطر ديدار او يعني حضرت نمي خواست بخاطر شکم به خانه ي ديگري برود. امام حاضر نشد که به برادرش عقيل بيشتر از حقش از خرانه بدهد. به امام سجاد(ع) گفتند که شما خيلي عبادت مي کنيد. امام فرمود: عبادت من کجا وعبادت علي کجا. علي در شجاعت يکتا بود. به حضرت علي (ع) گفتند که سخنراني بکن که در آن کلمات نقطه دار نباشد و حضرت چنين سخنراني را ايراد فرمودند. حضرت در هنگام ضربت فرمود: رستگار شدم. در قرآن به شانزده کمال، فوز مي گويد و حضرت مي فرمايد که من از شانزده پله بالا رفتم.

سوال – صفحه ي 47 قرآن کريم را توضيح بفرماييد.

پاسخ – در اين صفحه داريم که ربا جنگ با خداست. مي فرمايد: اگر بدهکاري پول ندارد که به شما پس بدهد به او مهلت بدهيد. شما رحم کنيد تا خدا هم به شما رحم کند. تمام مشکلات ما اين است که ما از قرآن جدا شده ايم. قرآن مي فرمايد که ما درآمد ربا را محو مي کنيم و برکت را از آن مي گيريم. پس ربا حرام قطعي است و بدهکار را زندان نکنيد و به او فرصت بدهيد.

سوال – ما چند سال پيش شما را مسخره کرديم. در اين شبهاي قدر ما را حلال کنيد.

پاسخ – اگر کسي من را مسخره کرده يا غيبت من را کرده است من راضي هستم ولي مواظب باشيد که به اسلام و قرآن اهانت نشود. سلمان رشدي پيامبر را تحقير کرد و امام دستور قتل او را صادر کرد. اگر ما بعضي از گناهان را توبه کنيم خدا مي بخشد و بعضي گناهان را اگر پيامبر از طرف ما توبه کند بخاطر آبروي پيامبر خدا ما را مي بخشد. خدا به پيامبر مي فرمايد که بعضي از گناهان را اگر هفتاد بار توبه کني من آنها را نمي بخشم. يکي از اين گناهان مسخره کردن است. مواظب باشيد کسي را مسخره نکنيد. مشکلات مردم را مسخره نکنيد و بجاي آن خاطرات خوش خود را تعريف کنيد.

ما کاري به خط سياسي نداريم و بايد حرف رهبري را گوش بدهيم. بعضي مي گويند که از فلان شخص در همايش نماز تعريف نکنيد زيرا فرد بزرگ مي شود اين حسادت است نه سياست. در مسجدها گاهي افراد خاصي مي خواهند فقط خودشان اذان بگويند و اجازه نمي دهند که ديگران اذان بگويند. خط سياسي درست نيست. پيامبر در يک لحظه کل مردم مکه را بخشيد. ما نبايد کينه ي کسي را در دل مان داشته باشيم.

سوال – در مورد شب قدر توضيحاتي بفرماييد.

پاسخ – من از کساني که بالاي منبر مي روم درخواست مي کنم که در شب قدر قرآن ها را روي سر مردم معطل نکنند. روضه را بعد از سرگرفتن قرآن بخوانند. سرگرفتن قرآن هاي سنگين باعث اذيت مردم مي شود و نبايد اين سر گرفتن را طولاني کنيم. خوب است بين دعاها فرصتي به مردم بدهيد تا استراحت کنند. اين کارها مردم را از مسجد فراري مي دهد. صداي بلندگوي مسجد نبايد باعث آزار مردم بشود و در دعاهاي تان به مردم دعا کنيد. قرآن مي فرمايد که زکات را به ديگران هم بدهيد.