اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مشاهده محتوا

91-04-27-حجت الاسلام والمسلمين قرائتي- ويژگيهاي مسجد

91/4/27

سلام گنبد مسجد، سلام ميخانه، سلام علت دل خنده هاي مستانه، سلام حاصل سجده، سلام سوي رکوع، سلام اي که به شوقت شده اي پربار.

سوال – در مورد ويژگي هاي يک مسجد روحاني توضيحاتي بفرماييد.

پاسخ – هيئت امنا، دفتر تبليغات، امور مساجد و ائمه ي جمعه مي توانند در اين مورد صحبت کنند. من در مورد مسجد قرآني توضيحاتي مي دهم. هر جا که عبادت مي شود ارزش دارد حتي کليساها و دير ها و صومعه ها. اگر عده اي نجنگند طاغوت ها صومعه ها را هم خراب مي کنند. پس اين قدر جاي عبادت مهم است که خدا در قرآن مي فرمايد مسلمانان قيام کنند و طاغوت را سرنگون کنيد تا محل عبادت يهودي ها سالم بماند. اين نگاه اسلام است. جايي که ذکر خدا گفته شود مقدس است. پس ما دنبال سند مساجد نيستيم. ما چرم کفش را نمي بوسيم ولي چرم قرآن را مي بوسيم. اينها هر دو چرم هستند ولي يکي کنار قرآن است. با اينکه ابولهب جنايتکار است ولي چون اسمش در قرآن است نبايد بدون وضو به آن دست زد. هر پولي را براي مسجد استفاده نکنيد. اگر رباخواري به مسجد پول مي دهد از آن استفاده نشود. مسجد بايد محل افراد ارزشي باشد. پس مکان ارزش دارد. به ما مي گويند که پول هاي حلال تان را پول مهريه خانم، مکه و کفن بدهيد. پول مسجد بايد پول مقدسي باشد. ديگر اينکه در هيئت امنا بايد نسل جديد هم باشد. خدا به ابراهيم صد ساله و اسماعيل سيزده ساله مي گويد که کعبه را مرمت کنيد. در ضمن يک خانم تحصيل کرده هم بايد باشد. حضرت مريم وقتي در شکم مادرش بود، مادرش نذر کرد که او خادم مسجد بشود. تقسيم مسجد بايد بر اساس نياز تقسيم بشود نه براساس زن و مرد. اگر تعداد خانم ها در مسجد بيشتر است بايد محل آنها هم بيشتر باشد. مثلا طبقه ي بالا را براي خانم ها مي گذارند که اين براي خانم ها سخت است و اين عدالت هم نيست. تحويل گرفتن افرادي که تازه به مسجد مي آيند مهم است. مسجدي هاي هميشگي، نبايد به تازه واردها نيش بزنند و بايد آنها را تحويل بگيرند. اگر يک بچه دوساله در جايي از مسجد مي نشيند شما حق نداريد او را بلند کنيد. پس بايد به دخترها و پسرها در مسجد احترام بگذارند. خوب است که دعاها بين دو نماز را بعد از نماز بخوانيم و حداقل فقط تسيبحات حضرت زهرا خوانده بشود که اين ثواب هزار رکعت نماز را دارد. اسلام به ما آزادي داده است که نماز را سريع بخوانيم و برويم، پس بين دو نماز هم بايد مردم را آزاد بگذاريم. در شب هاي قدر حتما نبايد دعا خوانده بشود. خوب است بين دو دعا مقداري آزادي به مردم بدهيم و مردم را گير نيندازيم. بايد در گوشه هاي مسجد صندلي باشد. چه کسي گفته است که بايد روي زمين بنشينيم ؟ در قرآن داريم علي. .. داريم يعني بر. من در روز عاشورا، سخنراني داشتم و ديدم که رئيس هيئت عده اي از بچه ها را را از جلوي بلند کرد و عده اي از مسئولين را نشاند. اينکار شبهه ي غصبي دارد. البته در قرآن داريم که به احترام عالمان و دانشمندان از جايتان بلند بشويد. من به مسئولين گفتم که بلند بشويد و هر کجا که جا هست بنشنيد. بچه ها خيلي خوشحال شدند. بعضي مواقع پيرمرد به مسجد مي آيد و جوان در مغازه است يا پير زن به مسجد مي آيد و دخترجوان در خانه است. بت پرستان به پيامبر گفتند که ما نمي گذاريم که به مکه بيايي. هنگامي که پيامبر مي خواست نماز ظهر را بخواند همه با هم قامت بستند و نماز خواندند. دشمنان هم گفتند که ما مي توانيم همه ي آنها را سر نماز بکشيم و نيازي به جنگ تن به تن نيست. از طرف خدا آيه آمد که در مقابل دشمنان اين طوري نماز نخوان، همه با هم اقتدا نکنند و عده اي هم که اقتدا مي کنند شمشير به همراه داشته باشند و عده ي ديگر شيفت بدهند. و وقتي پيامبر الله اکبر مي گويد، صد نفر با شمشير اقتدا کنند و در رکعت دوم آنها قصد فرادا کنند و نماز را تمام کنند و کساني که سر شيفت بودند به رکوع نماز دوم برسند.و کساني که به رکعت دوم مي آيند هم شمشير و هم کلاه خود هم داشته باشند. يعني حفاظت بايد بيشتر باشد تا دشمن آنها را غافلگير نکند. دشمنان ديدند که در نماز عصر همه با هم نماز را شروع نکردند و نقشه ش آنها بر آب شد. ما از اين آيه نتيجه مي گيريم که پدر نماز اول را بخواند و سريع به مغازه برود و نماز دوم را جوان به مسجد بيايد يا اينکه يک روز پدر به مسجد بيايد و يک روز پسر به مسجد بيايد.

سوال – امام جماعت مسجد چه ويژگي هايي بايد داشته باشد ؟

پاسخ – امام جماعت بايد عادل باشد يعني ما از او گناه کبيره نديده باشيم، قرائت مسجد جاذبه دارد، جواب سلام دادن جاذبه دارد،امام جماعت مي تواند از شاگرد اول محل شان تشکر بکند يا اگر يکي از افراد محل بچه دار شده است به او کتابي بدهد تا مطالعه کند يا فردي در محله عروس مي شود کتاب آيين همسرداري را به آنها هديه بدهد. امام بايد عاطفه داشته باشد. اگر پدر هر سال افطاري مي دهد امسال پول افطاري را بدهد ولي به پسرش بگويد که تو ميهمان هاي خودت را دعوت کن. ما روايت داريم که اگر صدقه مي دهيد، آنرا به فرزندتان بدهيد تا به فقير بدهد. افطاري دادن نبايد گزينشي باشد. در مکه سفره ي افطار مي اندازند و همه سر آن سفره مي نشينند، در افطاري ها فقير و غني با هم بنشينند. پيامبر فرمود که فقير و غني را با هم دعوت کنيد و با هم بنشينند. در بعضي از مسجدها خرما مي دهند. در زمان پيامبر عده اي گفتند که ما پول نداريم افطاري بدهيم و آقا فرمود که اگر پول نداريد، خرما بدهيد. اين خرما دادن براي افراد غني نيست. مثلا فردي که معامله ي ميلياردي مي کند نبايد مبلغ کمي براي صدقه در صندوق کميته ي امداد بيندازد. خرما را بعد از دو نماز بدهيد تا مشکلي براي نماز ايجاد نشود. صداي اذان بايد بلند باشد. زماني گفتند که ما مي خواهيم در پارک ها در يک زمان کامپيوتر اذان بگويد. من گفتم که اينکار ثوابي ندارد، ثواب اذان بايد زنده خوانده بشود. اذان بايد گردشي باشد و هر روز يک نفر اذان بگويد. خادم مسجد بايد خوش اخلاق باشد. بعضي مشکلات بايد در همان لحظه در مسجد حل بشود. خادمي بچه را از مسجد فراري مي دهد و خادمي با اخلاق خوب بچه را جذب مسجد مي کند. گاهي بچه ها در مسجدبازي و شوخي مي کنند، اين اشکالي ندارد. روزي پيامبر درحال سجده بودند و بچه اي روي کول ايشان سوارشد و پيامبر سجده را خيلي طول داد تا بچه خودش پياده شود. حضرت علي (ع)وقتي نتوانست بچه ي يتيمي را بخنداند با دست مثل بزغاله راه رفت تا بچه ي يتيم بخندد. گاهي اوقات خوب است که ما جاي مان را در مسجد عوض کنيم. امام بايد بعضي از کلمات را براي مردم توضيح بدهد.سخنراني هاي مسجد بايد مورد نياز مردم باشد. در مسجدي شنيدم که موضوع سخنراني اين بود که اگر کسي تير به کف دستش بخورد چطور بايد نماز بخواند. در مورد ثواب ها بدرستي توضيح بدهيم. مثلا بگوييم که هر کس سوره ي عم يتسائلون را يکسال بخواند در حجش موثر است نه اينکه بگوييم: هر کس سوره عم يتسائلون را يکسال بخواند به مکه مي رود. طرف دو سال اين سوره را مي خواند ولي به مکه نمي رود و بي دين مي شود. حکمت و سنت خدا در کارها تاثير دارد. حديثها را کلي نگوييم و زمان آنرا هم مشخص کنيم. مسجد تميز تاثير دارد. حتي باني مسجد، مسجد را ارث خودش نداند زيرا اين مسجد وقف شده است. حتي وصيت ها مي تواند تغيير پيدا کند. اگر درمسجدي ده نفر از افراد عادي هستند و در مسجدي نه نفر عالم هستند، اسلام مي فرمايد که به مسجدي برويد که ده نفر از افراد عادي هستند. درنماز جماعت بايد ببينيم که کجا نماز جماعت بيشتر است. چوپاني به پيامبر گفت که اگر تو پيامبر هستي، ماه را به دونيم کن. خدا ماه را دوتا کرد تا چوپان ايمان بياورد. اگر امام جماعت بداند که اگر جايش را به فرد ديگري بدهد مسجد شلوغ تر مي شود و رونق پيدا مي کند، بايد اين کار را بکند. بايد مسجد را شراکتي اداره کرد. موسي مي خواست پيش فرعون برود ولي تنهايي نرفت و با برادرش هارون رفت. مسجد نبايد پايگاه سياسي بشود. در مسجد کسي نبايد احساس غربت کند.

سوال – صفحه ي 26 قرآن را توضيح بفرماييد.

پاسخ – قرآن مي فرمايد: گوشت خوک و مرده نخوريد، اگر مضطر شديد آنرا بخوريد. ممکن است که انساني خودش را به اضطرار بکشاند يا ممکن است که انسان به اضطرار کشيده بشود. اگر انسان به اضطرار کشيده شد، بايد به مقدار ضرورت گوشت خوک و مرده بخورد.

سوال – کساني که به مسجد نمي روند خودشان را از چه چيزي محروم مي کنند؟

پاسخ – کسي که اين کار را نمي کند در واقع خودش را از خير کثير محروم مي کند. در نماز جماعت دو نفره، ثواب نماز صد و پنجاه برابر مي شود و اگر تعداد جماعت به ده نفر رسيد، ثواب آنرا کسي نمي تواند حساب کند. پس نمازي که درخانه مي خوانيد در مسجد بخوانيد. ممکن است که شما از امام جماعت مسجد خوشتان نيايد، اگر گناه کبيره نکرده است بايد به او اقتدا کنيد. قرآن مي فرمايد: اولين جايي که روي زمين ساخته شد کعبه بود. اولين کار پيامبر ساختن مسجد بود. در بعضي از شهرک ها همه نوع امکاناتي هست ولي مسجد نيست. خيرين مسجد ساز تصميم گرفته اند که مسجدهاي صدمتري بايد آب، برق، خاک برداري و مهندسي مجاني باشد. همه ي مردم عادي مي توانند خرج يک متر مسجد را بدهند. ما نبايد انتظار داشته باشيم که حتما دولت براي ما مسجد بسازد. هر کجا خانه ي مسکن مهر ساخته شده است، مسجد هم بايد ساخته بشود. مسجد ساده آجري بدون منار بسازيد. امام خميني فرمودند که مصلي را بسازيد بزرگ و محکم بدون هيچ گونه تزئينات. الان مصلي بخاطر تزئينات هنوز تمام نشده است. مسجد بايد در دسترس باشد.

سوال – نظر شما در مورد برنامه هاي معارفي صدا و سيما در ماه رمضان چيست ؟

پاسخ – من فکر مي کردم که اگر در تلويزيون صحبت کنم همه ي مردم صداي ما را مي شنوند ولي بعد ديدم که اگر به مدرسه بروم و با بچه ها صحبت کنم اثر ديگري دارد. آيت الله خامنه اي، گاهي اوقات سرزده به خانه ي خانواده ي شهدا مي رود. اين ديدار اثرش از ديدارهاي ديگر بيشتر است. امام خميني دو بار با من خصوصي صحبت کرد و من آنها را فراموش نکرده ام. شهيد قدوسي مي فرمود که من گاهي اوقات با يک طلبه يازده ساعت خصوصي صحبت مي کنم. گفتگوي چهره به چهره اثر ديگري دارد. فحش خصوصي بيشتر انسان را مي سوزاند. در شب قدر مسجد مشتري هايي دارد که هميشه نمي آيند. بايد عالمي را در اين شب دعوت کنند که اگر کسي سوال دارد از ايشان بپرسد و عده اي هم دعا بخوانند و عده اي هم قران بخوانند. AA مثل برنامه هاي تلويزيون که همه نوع برنامه براي همه نوع افراد دارد.

مسير فيلم هاي ماه رمضان بايد به سمت خدا کشيده بشود. همه ي فيلم ها بايد يک جهت داشته باشند و به خدا کشيده بشود. پيامبر آخري مي گويد که من پيامبر قبلي را قبول دارند.

خدايا همه ي ما را به راه راست هدايت بفرمايد و ما را به خودمان واگذار نکن و همه ي خير و برکتي که براي خوب هايش در شب قدر مي دهد به ما هم عنايت بفرمايد.