اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مشاهده محتوا

92-04-12-حجت الاسلام والمسلمين حيدري کاشاني-امام زمان(عج)

برنامه سمت خدا

-حجت الاسلام والمسلمين حيدري کاشاني

-امام زمان(عج)

92-04-12

سوال – در مورد مقام مديريت امام زمان(عج) توضيحاتي بفرماييد.

پاسخ – ايام فرخنده ي ماه شعبان را پشت سرمي گذاريم و به آستان ماه رمضان نزديک مي شويم .انشاءالله به دعاي خير امام زمان(عج)، همه بهترين مديريت امور زمان را داشته باشيم تا با آمادگي کامل وارد ماه رمضان بشويم.

ريشه ي الگوي هاي مديريت زمان در آموزه هاي الهي ،در قرآن کريم است. اسلام تکامل يافته ترين دين بشري است، مديريتي ترين آيين است و بهترين راه کارهاي عملي را ارائه مي دهد. هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. شيخ صدوق در سنين جواني به مقام اجتهاد مي رسد. ايشان سي صد کتاب و رساله در طول عمرش مي نويسد. اين افراد از عمرشان بهترين استفاده را کرده اند و براي خودشان باقيات وصالحات گذاشته اند.

حافظ مي گويد: فلک را سقف بشکافيم و طرحي نو دراندازيم يعني وقت آن رسيده است که يک طرح تحول آفرين بريزيم. اين طرح نو يک نگاه به جامعه اسلام دارد و بنيان آن هم مديريت زمان است. يعني استفاده از سحرگاه، بين الطلوعين، سحرخيزي و برکت در عرض ،طول و عمق زمان است .ما بايد در مقام پيروي از مهدي ياوري و ايجاد تناسب اخلاقي با امام زمان(عج) تلاش کنيم که زبان گوياي امام و زبان امام بشويم.

ما چگونه مي توانيم مثل سرداران رشيد اسلام مثل سلمان ها و... باشيم؟ آنها راهبان شب و شيران روز بودند. آنها از موقعيت سحرگاهي و شب، بهترين استفاده را مي کردند. اين همراه شدن با مديريت مهدوي امام است.

در آيات و روايات داريم که بايد مديريت زمان ما در چهارعرصه ي عبادت، معيشت، معاشرت و لذت رقم بخورد. در مورد مديريت زمان مناجات وعبادت بايد گفت که اگر ما اين مديريت زمان را از دست بدهيم يعني نمازها را سر وقت خودش نخوانيم و نظم خاص خودش را اجرا نکنيم، زندگي ما لنگ خواهد بود. وقتي ارتباط ما با جهان هستي برقرار نشود و انرژي هاي روحي و معنوي را دريافت نکنيم، زندگي ما دچار مشکل خواهد بود. از وقت هاي مناجات وعبادت، يکي سحرگاه است که روي آن تاکيد ويژه اي شده است. کساني که استغفار سحرگاهي دارند مورد ستايش پروردگار هستند. دو وقت قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب خورشيد وقت عبادت است که عبادت قبل از غروب خورشيد( غروب آفتاب تا زمان اذان مغرب )در ميان ما جا نيفتاده است. آيات زيادي در اين مورد وجود دارد. اين زمان وقت ارتباط با هستي است. به مديريت زمان در سحرگاه، بين الطلوعين و قبل از اذان مغرب و نمازهاي اول وقت تاکيد ويژه اي شده است. بافضيلت ترين اعمال شما نماز اول وقت است .امام زمان(ع) مي فرمايد :هيچ چيز مثل نماز بيني شيطان را به خاک نمي مالد. شيطان مي خواهد به رهروان راه امامت لطمه برند. بخاطر همين شيطان بيشترين دستبرد را به مديريت زمان ما مي زند.

مديريت ايده آل معيشت زمان ما دو وقت دارد : يکي صبح علي الطلوع همزمان با بيرون آمدن خورشيد، ازخانه بيرون بزنيم تا زمان ظهر وعصر و شيفت دوم از عصر تا غروب است. حتي کار کردن در بعد از وقت عشا( نيمه ي دوم شب)نهي شده است و گفته شده است که اين کسب بي برکتي است. به آغاز زود هنگام معيشت در صبحگاه تاکيد شده است. موارد استثناء از اين قاعده استثنا است. مثل بعضي از شغل ها که بايد چند شيفت باشد ولي اينکار نبايد بعنوان يک قاعده باشد. کسب و کار نبايد بيشتر از دو ساعت بعد از مغرب ادامه پيدا نکند. براي مغازه ها بطور عمومي توصيه نمي شود که تا نيمه اي از شب باز باشد. زيرا با اين کار بساط سحر خيزي جمع مي شود و مديريت زمان از دست مي رود و ما شاهد بي برکتي هاي خاصي خواهيم بود.

ما بايد زماني را براي معاشرت با بستگان بگذاريم( صله ي رحم)اين معاشرت در طول عمر زمان ما نقش دارد. مجموعه رواياتي داريم که چه عواملي طول عمر ما را افزايش و چه عواملي طول عمر ما را کاهش مي دهد. اينها قواعد معنوي است که ما گاهي از آن غافل هستيم. صله رحم، احسان به خويشاوندان و ديد و بازديد عمر سه ساله را تبديل به عمر سي ساله مي کند. يعني طول عمر را افزايش مي دهد. مديريت زمان در طول عمر، عرض زمان و عمق زمان تعريف مي شود. مثلا احسان به پدر و مادر طول عمر را افزايش مي دهد. از طرفي خدمت به پدر و مادر، توفيقات معنوي را زياد مي کند.

روز ولادت حضرت زهرا به زيارت حضرت اميرالمومنين مشرف شدم. بهزحمت توانستم جايي براي نماز پبدا کنم. آقاي لاغر اندامي را ديدم که منتظر بود که جا گيرش بيايد، به زحمت به ايشان جادادم. ايشان سجاده ي بزرگي پهن کردند. و من گفتم :جاي کمي است .ايشان گفت بيست سال تمام است که نماز جماعت من در روي اين سجاده ترک نشده است. و بخاطر همين اين سجاده را خيلي دوست دارم. و گفت که رمز موفقيت من احترام( مافوق انتظارات آنها قبل از اينکه به زبان بياورند و احترام در حد اينکه دست مادر و پاي پدر را ببوسيد) و خدمت به پدر و مادر است. رمز مديريت زمان، نماز اول وقت است. عمق زمان همان برکت عمر است . من تعجب کردم و ايشان فرمود خدمتگزار مادرت باشد و بهشت کف پاي مادرت است.

تمام سلوک و عرفان در اکرام و خدمت به پدر و مادر است. صله ي رحم رسيدگي به پدر و مادر، معاشرت با بستگان و همسايگان از زير شاخه هاي معاشرت است. انسان يک موجود اجتماعي است و استعدادهاي عرفاني انساني او با تعامل انسان هاي ديگر شکفته مي شود.

بايد زماني را براي لذات گذاشت که بواسطه ي اين زمان براي مديريت عبادت، معيشت و معاشرت نيرو بگيريد. از مديريت زمان لذت، يکي مديريت تغذيه است. براي صبحانه تاکيد شده است که استحکام بخش بدن صبحانه است. وقت ايده آل خوردن صبحانه، سحر يا بين الطلوعين است. توصيه شده است که ناهار کم باشد و از ميوه جات و سبزيجات طبيعي باشد و شام هم باشد ولي سبک .اين موارد در کتاب طب الرضا و طب الصادق آورده شده است.

در مورد مديريت زمان خواب بايد گفت که زمان هايي انرژي ساز و زمان هايي انرژي سوز هستند. گاهي شش ساعت مي خوابيم ولي هنوز خستگي از تن ما در نيامنده است. و ما فکر مي کنيم که بايد بيشتر بخوابيم در حالي که اين طور نيست. گاهي با خوابيدن نيم ساعت در وقت قيلوله، خستگي انسان در مي رود. خواب بين الطلوعين و اول صبح مايه ي آشفتگي ،بداخلاقي ،دگرگوني رنگ چهره ،برکت سوز و فقر آفرين است و برکت را بر مي دارد. رزق مخصوصي براي کساني هست که در بين الطلوعين بيدار هستند. خواب قيلوله نيمروزي که خواب کوتاه قبل از ظهر و بعد ازظهر است، افزايش دهنده ي ضريبي هوشي است، انرژي بخش و توانا آفرين است .يکي از نعمت هاي ويژه ي الهي به انسان اين است که خواب نيمروزي را حافظه بخش و برکت آفرين قرار داده است. گاهي ما خواب بعد ازظهر را به عصر مي اندازيم که اين خواب مايه ي کم عقلي و تضعيف کننده ي سلول هاي مغز است. خواب نزديک غروب و اول شب نهي شده است. خواب انرژي بخش شب، يک سوم مياني است. بخش پاياني شب وقت مناجات است. وقت اصلي تلاوت قرآن در سحر است .ذهن انسان در وقت سحر بيشترين آمادگي را براي دريافت دارد و خيلي از بزرگان مباحثات قوي علمي خودشان را در آن وقت مي گذارند .

بر ارتباطات درون خانواده و جمع گرايي تاکيد مي کند که در سر سفره غذا همه باشند و گفتگو صورت بگيرد. پس انسان از ارتباط بين همسران و لذات مشروع، براي سه قسمت ديگر انرژي مي گيرد.

سوال– صفحه 377 قرآن کريم را توضيح بفرماييد.

پاسخ – سوره هاي شعرا و نمل، به سوره طواسين معروف هستند. روايت داريم هر کس سوره شعرا و نمل را در شب جمعه قرائت کند ،در شمار اولياء ويژه ي الهي قرار مي گيرد. (يعني راهي براي او باز مي شود براي ولي اللهي شدن و اتصال با ولي الله الاعظم) خداوند در آخرت چنان از نعمت هاي بهشتي به او عطا کند که راضي شود. اين ثمره ي تلاوت اين دو سوره است. در روايت داريم: هر کس سوره نمل را قرائت بکند، خداوند ده برابر تعداد کساني که به حضرت سليمان، ابراهيم ،هود، صالح و شعيب ايمان آوردند، پاداش و حسنه عنايت مي کند.

در اين سوره از سخن گفتن مورچه اي با حضرت سليمان پرده برداري مي کند. پيام ها و درس هاي بزرگي در اين سوره وجود دارد. رئيس مورچه به حضرت سليمان مي گويد: مي داني چرا بناي حکومت تو را بر باد گذاشتند که باد ياران تو را منتقل کند؟ براي اينکه بداني بناي دنيا بر باد است و ماندني نيست و بناي هرچه که بر باد باشد، دلبستگي را نشايد. مبادا به دنيا دلبسته بشوي.

سوال – خلاصه اي از برنامه هاي گذشته را بيان بفرماييد.

پاسخ- براي رفتن به سوي معرفت هستي ،بايد چهار معرفت را کسب کنيم: راه شناسي رهروشناسي، رهبر شناسي و رهزنشناسي . در بحث رهزنشناسي با محوريت آيه 16 و 17 سوره اعراف به تهاجم هاي چهارگانه شيطان اشاره کرديم. اين تهاجم ها از سمت فيزيکي نيست و حقيقتي دارد. تهاجم از پيش روي شيطان، در واقع ايجاد غفلت به ابديتي که انسان در پيشرو دارد. بيش از 1200 آيه در قرآن در مورد معاد و ابديت است. و اگر شيطان در اين تهاجم موفق بشود بيش از 1200 آيه قرآن را از کار انداخته است. به فکر مرگ و حساب وکتاب و به فکر جهنم و بهشت بودن ازعناصر ايماني ماست.

حمله ي از پشت سر ايجاد غفلت است از چيزي که پشت سر مي گذاريم و مي رويم نسبت به حقيقت ناپايدار و گذراي دنيا که ما خيال کنيم که دنيا ماندني است. و نسبت به دنيا دلبستگي ايجاد کنيم. بجاي وارستگي از دنيا، دلبستگي به دنيا براي ما ايجاد مي کند. حمله از سمت راست ايجاد شبهه هاي اعتقادي وعقيدتي است که در آخرالزمان به اوج خودش مي رسد. شبهه نسبت به باورهاي ديني، توحيد، نبوت پيامبران الهي و امامت ايجاد مي کند تا دوستداران حضرت حدنصاب مهدي ياوري را پيدا نکنند و ظهور امام زمان(عج) به تاخير بيفتد. حمله از سمت چپ ايجاد شهوت وغفلت از طريق غريزه ي جنسي براي انسان است. وقتي استفاده از غريزه ي جنسي انسان به شيطان داده شد او گفت ديگر کافي است و همه را وسوسه خواهم کرد.

کتاب پنج جلدي سبک زندگي مهدوي درحال آماده شدن است که راهکار عملي مبارزه با شيطان در قسمت دوباره زندگي آورده شده است.

راه شناسي همان صراط مستقيم است و شيطان در همانجا کمين مي کند. رهرو شناسي رهرواي حقيقي که مسلمانان واقعي هستند و در زمان ما مهدي ياوران واقعي هستند. ياوران مهدي چهل ويژگي دارند که بايد شناخته بشود.

در بحث رهبرشناسي هشت زير شاخه را بيان کرديم: تبار شناسي يعني پدر و مادر حضرت و شناخت اصل و نسب که مادرشناسي مهم است .در زيارت مادر امام زمان(عج) داريم :سلام بر تو اي کسي که وصف تو در انجيل حضرت مسيح آمده است.

درمورد چهره شناسي بايد گفت که به اذن خداوند سيماي حضرت در بين جوانان سي تا چهل ساله ظهور پيدا مي کند. ما بايد قدرت الهي را باور داشته باشيم. بعضي مي گويند: مگر ممکن است کسي که بيش از هزار سال از عمرش گذشته، در چهره ي يک جوان ظاهر بشود و در اينجا لغزش پيدا مي کنند. آنها نمي دانند که خداوند مالک زمان است و امام به اذن خدا مالک زمان است. تاريخ شناسي در مورد تاريخ غيبت صغري است که AA 69 بطول انجاميد و بعد غيبت کبري بود که تا امروز ادامه دارد.

درمقام شناسي به بحث ولي اللهي حضرت،مقام عين اللهي و مقام معلم ومربي بودن نسبت به حکمت رحمت واسعه بودن پرداختيم. رابطه ي ما با حضرت بر اساس عطوفت و شفقت است و يک رابطه ي فرزند و پدري است. به مقام صاحب التدبيري اشاره کرديم که مديريت بي امان جهادي دارد و بعد به مقام صاحب‌الزماني اشاره کرديم.

سوال – راه ميان‌بُر ارتباط ما با امام زمان(عج) کدام است و چطور مي توان يک پيوند جدي و عميق با امام برقرار کرد؟

پاسخ – بهترين ميانبر تقويت جلوه هاي عشق و محبتي که در نهان دل ما به ساحت امام زمان است. حديث عشق و دلدادگي که در نيمه ي شعبان شاهد آن هستيم،( بيش از 5/2 ميليون زائر مسجد جمکران)، از اين معلوم مي شود که دستمايه هاي عشق و محبت وجود دارد ولي بايد عشق و محبت را ارتقاء دارد. محبت خدا دادي فطري است و در دل مردم وجود دارد اما ارتقاي محبت به مودت است. داريم :اگر شما عاشق خدا هستيد از پيامبر تبعيت داشته باشيد. پس با اطاعت از دستورات امام زمان(عج) اين محبت به مودت تبديل مي شود. راه ميانبر، ارتقاء محبت و معرفت است. آميزه ي محبت و معرفت اصيل مي شود باور، بصيرت و توفيق خدمت. اين معرفت مي تواند پيگيري اين گونه موارد و خواندن کتاب هاي معرفي شده است.

امام هفتم مي فرمايد: وجود فيزيکي او از مردم غائب مي شود ولي ذکر و ياد او در ميان مردم غائب نمي شود. از آيت الله بهجت پرسيدند که جزيره ي ي خضراء کجاست.( مشهور است که جزيره ي خضراء يک جزيره ي حفاظت شده درميان درياست که محل حضور حضرت و خانواده اش و نوادگان حضرت است. در رد يا تأييد اين مطلب کتاب ها نوشته شده است. ما به حواشي اين مطلب کاري نداريم زيرا در اين امر، روايات قطعي نداريم و اينها را حاشيه مي دانيم) ايشان فرمود: جزيزه ي خضراء آن قلب و دلي است که به ياد امام زمانش آباد باشد. ملاک ايمان در آخرالزمان اين است که ذکر و ياد امام در قلب ها خاموش نشود. حضرت ساکن و رهبر اين قلب است.

فرمانده ي سپاهيان جهل شيطان است و فرمانده ي سپاهيان عقل امام زمان(عج) است. قلبي که عرش خداوند است بايد محل حضور خليفة الرحمان باشد .ياد امام زمان(عج) عرش را آماده مي کند که جانشين خدا رهبري سپاهيان عقل را عهده دار باشد .

قلب ما قلب شيطاني است يا رحماني؟ اگر قلب ما رحماني است ذکر و ياد امام زمان(عج) در اين قلب پابرجاست و درتمام لحظات زندگي هدايت گر ما مي شود

حديثي از امام حسين(ع) واردشده است که امام صادق(ع) اين حديث را تکرار کرده است. در واقع اين حديث زبان همه ي انبياء بوده است. حضرت مي فرمايد: اگر زمان ظهور او را درک بکنم، لحظه لحظه ي عمرم را وقف او خواهم کرد.

ملا فيض کاشاني ديواني بنام اشعار مهدوي دارد که مي فرمايد:

ده روز ملک گردون افسانه است و افسون / يک لحظه خدمت او بهتر زملک ما را

جهت گيري تمام دوستان بايد اين باشد که توفيق خدمتگزاري حضرت را پيدا کنند. او يدالله است و ما هم بازوي توانمند امام زمان(عج) بشويم.

اين جلسه آخرين جلسه ي بحث ماست. خداوندا ما را در شمار بهترين ياوران و تربيت شدگان امام زمان(عج) قرار بده.