اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مشاهده محتوا

92-03-29-حجت الاسلام والمسلمين حيدري کاشاني-امام زمان(عج)

برنامه سمت خدا

-حجت الاسلام والمسلمين حيدري کاشاني

-امام زمان(عج)

92-03-29

ماه امشب حامل است و آسمان گيسوي او هفده شب ماه ها در انتظار روي تو ،ماه معصومم اگرچه رو گرفت از چشمه ها از براي ابرها هم مي رسد سوسوي او ،پشت پلکم خم شد از اين غم که عمري چشم من بر خلق رو انداخت اِلا روي او،چشم طماعي ندارم گرچه ماهم کامل است قانعم حتي به يک ديدار با ابروي او، گاه خورشيد آرزو دارد که شب روشن شود تا زمين يک دم ببيند ماه را پهلوي او.

سوال – در مورد مقام صاحب التدبيري امام زمان(عج) توضيحاتي بفرماييد.

پاسخ – ورود به دهه ي فرخنده ي مهدوي (از 11 تا 20 شعبان) را تبريک مي گوييم. امروز که روز ولادت علي اکبر است روز جوان و امام زمان (ع) نامگذاري شده است. در روايات داريم که ياران حضرت همه جوان هستند و پيران به تعداد کم و به اندازه ي نمکي هستند که به غذا زده مي شود و حتي ياران پير هم، دل هاي جواني دارند.

مقام صاحب التدبيري همان مديريت امام زمان(عج) بر جامعه انساني و نظام هستي به اذن الهي است. در يکي از زيارت هاي امام آمده است :سلام بر تو اي صاحب تدبير. صاحب همراهي و همنشيني مداوم را مي رساند يعني سلام بر تو اي کسي که لحظه به لحظه در مديريت رحماني عالم، تربيت، هدايت نيروها و امکانات براي تحقق هدف خلقت هستي. لحظه لحظه زندگي ،دعا و مناجات او هدف مشخصي دارد. هدف آفرينش خداوند رسيدن به عبوديت است تا بندگي تحقق پيدا بکند. براي تحقق اين هدف، امام زمان(عج) مديريت مي کند. تمام مقامات امام مثل مقام عين اللهي و مقام تزکيه و تعليم حکمت حضرت زير شاخه ي مديريت حضرت است. اين تدبير حضرت به اذن خداست. مشيت الهي درنظام هستي اين است که در زمين جانشين داشته باشد. مقام خليفة الرحماني يک مقام تشريفاتي بدون اختيار نيست بلکه يک مقام واقعي با تمام اختيارات است. پس براي مديريت تمام افراد بشر از طرف خدا به حضرت اذن داده شده است .

سوره قدر مديريت امام را ثابت مي کند. تنزل الملائکه و الروح ...من کل امر: نازل مي شود امورات عالم به اذن پروردگار از هر امري از امورت عالم بر قلب پيامبر و جانشينان او که اين نازل شدن ادامه دار است.

چرا در شب قدر تمام امورات عالم بر قلب مطهر امام معصوم نازل مي شود؟ زيرا او داراي اختيارات تام است. و مديريت عالم بدست اوست و امام بايد آگاه به مقدرات عالم در سال جاري باشد تا براي تحقق آنها تلاش بکند. حتي در روايات داريم که چون امام آگاهي کامل به مقدرات دارد گاهي حذف و اضافاتي در تقديرات انجام مي دهد. و مي تواند مقدرات را عوض کند. از امام باقر(ع) سوال کردند که با فضيلت ترين شب ها کدام است؟ امام فرمود: شب نيمه شعبان بعد از شب قدر بافضيلت ترين شب هاست. در شب نيمه شعبان خداوند فضل ويژه ي خودش را نازل مي کند. بالاترين فضل الهي به جوامع بشري اين است که يک مدير و جانشين با اختيارات کامل براي آنها قرار داده است. به فضل الهي در اين شب تاکيد کرده اند و تاکيد کرده اند که در اين شب از خداوند چيزي بگيريد. به غسل، احياي شب نيمه شعبان و خواندن زيارت امام حسين(ع) تاکيد شده است. بزرگداشت اين شب مي تواند در ارتباط با صاحب آن تاثير بسزايي داشته باشد. هر شب شب قدر است اگر قدر دانيم.

در دعاي شب نيمه ي شعبان آورده شده است :تو محور و مدار روزگار هستي. کسي مي تواند مدار و محور باشد که مديريت و تدبير داشته باشد. اينها مفاهيم خيلي بالايي است. اين از عظمت حضرت ناشي مي شود.

امام مقام عين اللهي دارد يعني چشم بيناي خداوند در ميان مردم است، مقام الجهد المجاهد ،مجاهد في سبيل اللهي دارد ،مقام رحمة الواسعه دارد يعني رحمت فراگيري الهي بر آفريدگان، مقام ارحم الرحيمه يعني رحيم ترين افراد به امت را دارد، امام کهف :پناهگاه، غوث :فريادرس و مفرج الکروبات: گشاينده ازغمها است .همه ي اينها به گونه اي جريان مديريت حضرت را در زندگي ما مي رساند. اينها جلوه هايي از مديريت حضرت است. در دعا داريم :بواسطه ي تو خداوند از اهل ايمان هم و غم را بر مي دارد و فرج و گشايش براي آنها ايجاد مي کند. و به برکت تو به آفريدگارش هديه مي دهد. صفات مبين الحق يعني ظاهرکننده حق و خليفة الرحمان با مديريت ارتباط پيدا مي کند.

بعضي ها فکر مي کنند که حضرت در زمان غيبت در گوشه اي نشسته است و هر وقت که امام ظهور کند کارش شروع مي شود، در صورتي که اين طور نيست. پر کارترين فرد براي آماده سازي زمينه ي ظهور خود امام زمان(عج) است. مقام هدايت و تربيت حضرت دارد نيروسازي مي کند. امام شاگرد اول ها را بصورت ويژه و مردم جهان را بصورت عمومي تربيت مي کند تا آماده بشوند. پس غيبت به معناي پنهان بودن و پنهاني کار کردن است نه بيکار بودن. در مورد وجود امام در عصر غيبت مي فرمايند: خورشيد پشت ابر. ابر غيبت ما را از نور مستقيم امامت دور کرده است ولي نور امام به ما مي رسد. بواسطه ي نور خورشيدي که پشت ابر است زندگي مي چرخد حتي اگر ابر جلوي آنرا گرفته باشد. خورشيد از اثر خودش نيفتاده است. خورشيد امامت هم وقتي پشت ابر غيبت است آثار وجودي خودش را دارد. يکي از آثار قلب هاي الهي است که اگر نور هدايت را داشته باشند از اين نور کسب فيض مي کنند و از ولايت، مديريت و هدايت او بهره مي برند.

در روايات داريم :بهره گيري قلب هاي مردم از امام مثل بهره گيري مردم از نور خورشيدي که پست ابرهاست. وقتي خورشيد پشت ابر قرار مي گيرد شب نمي شود نور کارآيي خودش را دارد.

گاهي با دعاي حضرت شيخ صدوق متولد مي شود که سيصد کتاب مي نويسد که براي جهت گيري جامع شيعي موثر واقع مي شود. اين جلوه اي از مديريت حضرت است. مديريت باواسطه در زمان امام عصر، به شاگرد اول ها و مراجع تقليد سپرده مي شود يعني آنها را حجت و واسطه ي بين خودش و مردم قرار مي دهد. جامعه ي شيعي تحت مديريت حضرت است حتي هدايت رهبر جامعه شيعي با مديريت حضرت انجام مي شود. از شيخ مفيد و شيخ انصاري گرفته تا امام خميني که دولتي را براي ظهور امام آماده مي کند، همه با هدايت وعنايت امام صورت گرفته است. و اين جلوه اي از مديريت حضرت در عصر غيبت است. ولايت فقيه ،ولايت فقاهت، ولايت عدالت و ولايت توان مديريت دارد. کسي که مديريتش شبيه تر به مديريت امام عصر باشد مي تواند از جانب امام به او ولايت بخشي بشود که درعين عدالت و پارسايي توان مديريت امت راهم داشته باشد، اين فرد مي شود حجت مهدوي زماني براي زعامت ديني شيعيان. در واقع تحقق مديريت باواسطه ي حضرت ولي عصر.

سوال صفحه 363 قرآن کريم را توضيح بفرماييد.

پاسخ – در اين صفحه داريم: آيا ديدي کسي را که خداي خودش را هواي نفسش قرار داد؟ آيا تو( پيامبر) مي تواني براي چنين کسي وکيل باشي؟

خيلي از مردم هواهاي نفساني و خواسته اي دل شان را خداي خودشان قرار داده اند که همان وسوسه هاي شيطاني است. اگر کسي خواسته هاي نفساني خودش را خداي خودش قرار بدهد ،بداند که نمي تواند از مقام مديريت، ولايت و تربيت پيامبر بهره ببرد. وجود چنين کسي رو به هدايت امام بسته است. ما بايد از خواسته هاي شيطاني فاصله بگيريم و با آن مبارزه کنيم تا بتوانيم در سايه سار ولايت و تربيت امام زمان(عج) زندگي کنيم.

سوال – رفتار ما چگونه باشد تا پيرو واقعي حضرت ولي عصر باشيم؟ و حضرت از ما راضي باشند؟

پاسخ – توجه به اين نکته که حضرت شاهد و ناظر ماست و با توجه مقام عين اللهي حضرت داريم که تمام احوال و اخبار شما زير نظر ما ائمه است و ما لحظه اي از شما غافل نيستيم، ما هم نبايد مانع و حجابي در وجودمان براي ولايت و تربيت امام بگذاريم.

در دعاي عرفه امام حسين(ع) داريم : خدايا با تدبير خودت مرا از تدبير خودم بي نياز کن. يعني مديريت براساس خود کنار برود و مديريت رحماني بيايد تا اختيارگردان وجود من خدا بشود. کسي که چنين تمنايي دارد و در اين راه تلاش مي کند مي تواند مورد تربيت حضرت واقع بشود.

خيلي ها در شب نيمه شعبان به زيارت جمکران مشرف مي شوند که اين حديث عشق و مهدي باوري مردم نسبت به ساحت امام عصر را نشان مي دهد. ولي اين محبت بايد به مودت تبديل بشود که ما از مقامات حضرت بهره اي بگيريم. هم آحاد جامعه ي ديني و هم مديران ارشد ،در راستاي مديريت رحماني حضرت حرکت کنيم.

وقتي در دعا ما به امام سلام مي دهيم يعني ما در مقابل شما تسليم محض هستيم يعني ما مي فهميم که شما صاحب تدبير هستيد.اين کشوري که مي خواهد زمينه ساز ظهور حضرت مهدي بشود صاحبي دارد و ما هم تلاش مي کنيم که با مديريت رحماني شما ارتباط برقرار بکنيم و آنرا جلوه بدهيم. تمام جامعه ي ديني ما بايد با دشمنان مقابله کنيم و با دوستان مهربان باشيم .

براي برقرار ارتباط فردي با امام ، بايد حجاب ها که همان گناهان است برداشته بشود. در زيارت داريم :خدا بواسطه ي گناهانم مرا از شما جدا نکند. پس گناه مي تواند بين ما و تمام مقامات امام زمان(عج) فاصله بيندازد.


سوال- ما چطورمي توانيم شيعه ي واقعي امام زمان(عج) باشيم؟

پاسخ – شب نيمه شعبان شب تجديد عهد و پيمان ولايت ،اطاعت و شيعگي با ساحت امام زمان است. ما بايد عهد شيعگي ببنديم و بدانيم که شيعه ي حقيقي کيست .

داريم که شيعيان مانند زنبور عسل هستند. زنبور عسل هفتاد ويژگي دارد : اهل تلاش هستند ،توليد گرا هستند و اهل پاکسازي محيط خانه از آلودگي ها هستند و ...

اگر مي خواهيم به شيعه ي بالا برسيم بايد به سلمان نگاه کنيم که پيامبر فرمود: سلمان از ما اهل بيت است. پيامبر مي فرمايد: از ما اهل بيت نيست کسي که همسايه اش از آزارهاي او در امان نباشد. آيا اطرافيان ما از دست ما در امان هستند؟ پيامبر مي فرمايد: از ما نيست کسي که از در دروغ و غش با مسلمانان وارد بشود . پس غش معاملات در بازار، ما را از شيعيان حضرت خارج مي کند. گاهي براي کمي سود در معاملات قسم دروغ خورده مي شود. مي فرمايد :از ما نيست کسي که در امانت خيانت کند. ولايت و اطاعت از امام زمان(عج)يک امانت است .ما بايد نسبت به اين امانت ،امانت دار خوبي باشيم. پيامبر مي فرمايد: از ما نيست کسي که نماز شب نخواند. يعني حداقل انگيزه ي نماز شب را نداشته باشد. گفته مي شود که مي توان قضاي نماز شب را بجا آورد. ضحرت مي فرمايد: از ما نيست کسي که دنيا را بخاطر آخرتش و آخرتش را به خاطر دنيا از دست بدهد. يعني شيعه ي واقعي ما نيست کسي که براي معيشت دنيوي تلاش نکند و دنيايش را آباد نکند به بهانه ي اينکه آخرتش را آباد کند و آخرتش را آباد نکند به بهانه ي اينکه دارد دنيايش را آباد مي کند. پيامبر مي فرمايد: از ما نيست کسي که هر روز محاسبه ي نفس نداشته باشد. يعني از نفسش حساب بکشد. اين از ويژگي هاي شيعيان است.

چند نفر از شيعيان براي ديدار امام رضا(ع) به طوس رفتند. آنها گفتند که ما جمعي از شيعيان اميرالمومنين هستيم که براي ديدار آقا آمده ايم. وقتي اين خبر را به امام دادند ،امام فرمود: من کار دارم و آنها را نپذيرفت. امام روز دوم هم آنها را نپذيرفت. آنها دو ماه پي در پي آمدند ولي امام آنها را نپذيرفت. آنها به امام گفتند که ما مي خواهيم برگرديم ولي روي بازگشت به شهرمان نداريم. امام آنها را پذيرفت و گفت که شما بزرگترين دروغ را گفتيد. آنها تعجب کردند و امام فرمود: آيا رفتار و گفتار شما مثل اميرالمومنين است که ادعاي شيعه ي اميرالمومنين را مي کنيد؟ اين ادعاي بسيار بزرگي است. شيعيان ابوذرها مقدادها و .. بودند . آنها زبان، وجود و زندگي شان را تحت مديريت و تربيت امام قرار دادند. حضرت فرمود :بگوييد که ما جمعي از محبان شما هستيم. آنها گفتند که ما از محبان شما هستيم و امام آنها را در بغل گرفتند. و مورد کرامت و رحمت خودشان قرار دادند. امام فرمان داد که از آنها پذيرايي بشود و شصت بار( به تعداد دفعاتي که برگشته بودند) بر آنها وارد بشوند و هديه هايي براي خانواده هايشان بفرستيد.

تمام آرزوي ما اين است که ما را جزو شيعيان و دوستان امام ثبت بکنند. و بايد در اين راه تلاش کنيم.

در دعاي شب نيمه شعبان داريم :خدايا توفيق درک دولت کريمه مهدوي و مديريت امام زمان(عج) را به ما عنايت کن و ما را از بهترين يارانش قرار بده.