انديشيدن پيش از پرداختن به كار، (آدمى را) از پشيمانى ايمن مى‌گرداند.


Stop slideshowStart slideshowتازه کردن لیست نظراتبستن پنجره