main logo of samtekhoda

اتاق گفتگو


فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب
1 خواهری هستم که حدود 3ماه پیش برادر 18 ساله ام رو در یک سانحه از دست دادم. خانواده مذهبی ای دارم وکاری به کسی نداریم وهمیشه به فکر بدست آوردن دل اطرافیان بودیم...
2 به دنبال راه جناب حر میگردم