main logo of samtekhoda

حجت الاسلام و المسلمین سعیدی


فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب
1 99-01-27-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-نحوه شناخت و ارتباط با امام زمان (عج) در دعای عهد
2 99-01-20-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-نحوه شناخت و ارتباط با امام زمان (عج)
3 99-01-13-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-نحوه شناخت و ارتباط با امام زمان (عج)
4 99-01-06-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-لزوم شناخت امام زمان (عج)
5 98-12-28-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-شرح آیات ابتدایی سوره حدید
6 98-12-21- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی- آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)-شرح حدیث چهلم
7 98-12-14-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی -آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)-شرح حدیث چهلم
8 98-12-07- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی- آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)-شرح حدیث سی و نهم
9 98-11-30- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)-شرح حدیث سی و نهم
10 98-11-23-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)-شرح حدیث سی و نهم (راههای کسب خیر)
11 98-11-16-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)-شرح حدیث سی و نهم
12 98-11-09-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آشنایی با روایاتی از حضرت زهرا سلام الله علیها
13 98-11-02-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی و هشتم
14 98-10-25-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی و هشتم
15 98-10-18-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-جایگاه شهید و شهادت در آیات و روایات
16 98-10-11-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی و هفتم
17 98-10-04-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی و هفتم
18 98-09-27-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی و هفتم
19 98-09-20-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی- آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی و ششم
20 98-09-13-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آشنایی با احادیثی از امام حسن عسگری علیه السلام(ویژه ولادت)
21 98-09-06-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی‌ وپنجم
22 98-08-29-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی‌ وچهارم
23 98-08-22-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی‌ وچهارم
24 98-08-15-حجت الاسلام والمسلمين سعیدی – آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی و چهارم
25 98-08-08-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی‌ وسوم
26 98-08-01-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی‌ و سوم
27 98-07-24-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی و دوم
28 98-07-17-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی‌ و دوم
29 98-07-10-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی‌ و یکم(مراتب ایمان)
30 98-07-03-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی‌ و یکم(مراتب ایمان)
31 98-06-27-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی‌ و یکم
32 98-06-20-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)- شرح حدیث سی‌ و یکم
33 98-06-13-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث سی ام
34 98-06-06-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی- آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث سی ام
35 98-05-30-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث سی ام (شناخت بیماریهای قلب)
36 98-05-23-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست ونهم
37 98-05-16-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست ونهم
38 98-05-09-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست ونهم
39 98-05-02-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست ونهم (عمل به سنت پیامبر اکرم در نماز و روزه و صدقه)
40 98-04-26-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی، آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست ونهم (توجه به خشوع)
41 98-04-19-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی، آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست ونهم (توجه به خوف)
42 98-04-12-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست ونهم (ورع)
43 98-04-05-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست بیست و نهم(صدق و راستی)
44 98-03-29-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی- آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست وهشتم(لقاء الله)
45 98-03-22-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست وهفتم(عبادت و حضور قلب)
46 98-03-08-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست وهفتم
47 98-03-01-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست بیست و پنجم
48 98-02-18-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی- آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست و چهارم (اقسام علم)
49 98-02-11-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)-شرح حدیث بیست و سوم (اصناف جویندگان علم)
50 98-02-04-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)
51 98-01-28-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-" آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)
52 98-01-21-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-" آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث بیست و یکم (شکر) "
53 98-01-07-حجت الاسلام والمسلمين سعیدی – شرح نامه امام علی(علیه‌السلام) به امام حسن مجتبی(علیه‌السلام)- نامه 31
54 97-12-22-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-معرفی یاران امیرالمومنین علی علیه السلام
55 97-12-01-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)-شرح حدیث بیستم
56 97-11-24-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)-شرح حدیث نوزدهم-غیبت
57 97-11-17- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی- آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)- شرح حدیث نوزدهم (غیبت)
58 97-11-10- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)- شرح حدیث هجدهم (یاد خدا)
59 97-11-03-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث هفدهم(توبه)
60 97-10-26-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث شانزدهم (صبر)
61 97-10-19-آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث شانزدهم (حرّیت و صبر)
62 97-10-12-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی-آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث پانزدهم (امتحانات و ابتلائات الهی)
63 97-10-05- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث چهاردهم (خوف و رجا)
64 97-09-28-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث سیزدهم (توکل)
65 97-09-21-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث دوازدهم (نماز شب و تقوا)
66 97-09-14- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث دوازدهم (تفکر)
67 97-09-07- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث یازدهم (توحید)
68 97-08-30- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث دهم (هوای نفس و آرزوهای طولانی)
69 97-08-23-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث نهم (نفاق)
70 97-08-16-حجت الاسلام والمسلمين سعیدی – سیره پیامبر گرامی اسلام در قرآن و روایات
71 97-08-09- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی– آرامش در زندگی؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)- شرح حدیث هشتم (تعصب)
72 97-08-02- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شرح حدیث هفتم (غضب)
73 97-07-25- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - حب دنیا
74 97-07-18- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شناخت حسد
75 97-07-11- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره) - شناخت کبر
76 97-07-04- حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)
77 97-06-21-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ( آرامش در پناه لطف اهلبیت علیهم السلام )
78 97-06-14-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی ؛ بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی (ره)
79 97-06-07-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - توصیف محتوای خطبه پیامبر اکرم (ص) در روز عید غدیر
80 97-05-31-حجت الاسلام والمسلمين سعیدی – آرامش در زندگی بر مبنای کتاب چهل حدیث امام خمینی(ره)
81 97-05-17-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - آرامش در زندگی
82 97-05-10-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی - چگونه به آرامش دست پیدا کنیم ؟
83 94-05-24-حجت الاسلام والمسلمین سعیدی- آرامش در زندگی