main logo of samtekhoda

91-04-04-حجت الاسلام والمسلمین عالی-شاهدان روز قیامت

-برنامه سمت خدا

-حجت الاسلام والمسلمین عالی

-شاهدان روز قیامت

91-04-04

آسمان تکیه به دستان تو داردعباس مرغ دل خانه در ایوان تو دارد عباس، در حریمت نه فقط دلشدگان حیرانند عشق دست به دامان تو داردعباس، شب از آن لحظه که چشمان تو خاموش شده است رنگ گیسوی پریشان تو دارد عباس، ابر هر گاه که می بارد از انبوهی بغض شرم از تشنگی جان تو داردعباس، تو به عشق است نگاه تو و موسی دلم بهره از مشرب عرفان تودارد عباس.

سوال – در مورد شهود و گواهان روز قیامت توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ – در قرآن داریم: روزی که شاهدان گواهی می دهند و بپا می خیرند. از این آیه مشخص می شود که شاهدان متعدد هستند. علاوه بر خداوند که اولین و اصلی ترین شاهد ما دردنیا و گواه درقیامت است، شاهدان دیگری هم هستند. در قرآن داریم که خدا بر هر چیزی شاهد است و بر اعماق وجود ما احاطه دارد.ناظر و شاهد بودن خداوند در این عالم از باب بربوبیت خدا است. شاهد بودن خدا در دنیا شبیه به مراقبت یک پرستار از بیمار یا مراقبت یک پدرومادر دلسوز از فرزندش است. پس نگاه خداوند نگاه امداد و تربیت است که موجب رشد است نه نگاه یک پلیس یا مراقب که می خواهد مچ بگیرد. البته خداوند شخصی را که تخلف می کند می بیند ولی اصل نگاه خدا برای تربیت و ربوبیت است. اگر انسان به این توجه داشته باشد خجالت می کشد که در مقابل خدای مهربان گناه بکند. طلبه ای که درسش تمام شده بود و می خواست به ایران برگردد، یکی از علما به او گفت که این آیه را زیاد بخوان که می فرماید: آیا نمی دانی که خدا تو را می بیند. این آیه باید تکرار بشود تا در جان انسان بنشیند.حضرت امیرالمومنین می فرماید: بپرهیزید از اینکه در خلوت معصیت کنید زیرا کسی شما را نگاه می کند که خودش (حاکم) در قیامت شاهد است. از طرفی انسان باید خوشحال باشد که تحت نظارت چنین چشمانی است. آیت الله اراکی می فرمودند: سالها قبل دخترم که بسیار متدین است می خواست تنها به حج مشرف بشود و می ترسید. ایشان به من گفت که من چکار کنم و من به او گفتم که در آنجا شما میهمان خدا هستی و ذکر یا حفیظ یا علیم را زیاد بگو. وقتی دخترم برگشت به من گفت که من وقتی سیل جمعیت را در طواف دیدم وحشت کردم و در گوشه ای از مسجد الحرام نشستم و ذکر یا حفیظ یا علیم را گفتم. یک دفعه دیدم که تعدادی دور یک نفر حلقه زده اند و ایشان امام زمان (عج) بودند. من هم وارد آن حلقه شدم. من عبای حضرت را گرفتم و هفت مرتبه طواف کردم. در طول این هفت دور یک تنه به من نخورد. در انتهای طواف حضرت را ندیدم. دختر آیت الله اراکی از حفاظت خدا استفاده کرد. پس شاهد بودن خدا برای امدادرسانی است. حالا اگر خدا شاهد است پس چرا شهود دیگری هم هستند؟ این جنبه ی تربیتی دارد. یک دسته از شهود ملائکه هستند و ناظر اعمال بد و خوب ما هستند. از امام صادق (ع) سوال شد که چرا بجز خدا ملائک هم شاهد هستند. امام فرمود: وقتی کسی بداند که چشمهای متعددی او را می بیند بیشتر از خودش محافظت می کند.در جای خلوتی که ما فکر می کنیم کسی ما را نمی بیند دهها و صدها چشم ما را نگاه می کند. شخصی نزد امام حسین (ع) آمد و گفت که من اراده ی ضعیفی دارم و اهل گناه هستم. شما به من نصیحتی بکنید. امام فرمود: پنج کار را بکن و هر گناهی خواستی انجام بده: از رزق خدا استفاده نکن، از حکومت و ولایت خدا بیرون برو،جای خلوتی پیدا کن که خدا تو را نبیند، وقتی ملک الموت آمد او را از خودت دفع کن یعنی این قدرت را داشته باش و وقتی ملک جهنم (مالک) خواست تو را وارد دوزخ بکند بگو که من به دوزخ نمی روم و قدرت مقاومت داشته باش.

در مورد مناجات شعبانیه داریم که همه ی ائمه این مناجات را می خواندند و بر آن مداومت داشتند. یکی از فرازهای این دعا می فرماید: خدایا گناهانی را از من در دنیا پوشاندی در حالی که من محتاج تر هستم که در آخرت کسی آنها را نبیند، خدایا من را در مقابل بینندگان آخرت رسوا نکن. ما باید از خدا بخواهیم که ستاریت خداوند در آخرت هم شامل حال ما بشود. شاهد بعدی انبیاء هستند. در قرآن داریم: ما از هر امتی یک شاهد می آوریم. شاهد کسی است که در دنیا دیده است و از جزئیات اعمال خبر دارد و دارای عدالت است و آن را کم و زیاد نمی کند. این فرد، معصوم هر امت و پیامبر آن امت است.هر پیامبری شاهد و گواه بر اعمال امتش است حتی اگر از دنیا برود باز هم از برزخ ناظر بر اعمال امتش است. در ادامه آیه می فرماید: و ای پیامبر، تو را شاهد بر همه ی آنها قرار می دهیم. حضرت علی (ع)می فرمایند: پیامبر شاهد بر همه ی شهدا ( انبیاء) است. دسته ی بعدی شاهدان ائمه و معصومین هستند. در سوره توبه آیه 105 داریم: هرکاری می خواهید بکنید خدا، رسول و مومنین اعمال شما را می بینند. کدام مومن این قدرت را دارد که از زوایای قلب ما با خبر بشود و شهادت بدهد؟ اینها ائمه و معصومین هستند. فردی نزد امام رضا (ع) رسید و گفت که برای من و خانواده ام دعا کنید. امام فرمود: مگر ما شما را دعا نمی کنیم؟ و بعد امام آیه بالا را خواندند. پس نظارت ائمه هم مثل نظارت خداست. ائمه مظهر رحمت خداهستند و آنها ما را نگاه می کنند و برای ما دعا می کنند.ائمه و پیامبران در قیامت هم شفیع ما هستند. وای به حال کسانی که قرار است ائمه شفیع آنها بشوند ولی خصم آنها بشوند. پس ما باید مواظب باشیم که از این نگاه مهربان استفاده بکنیم نه سوءاستفاده. دسته بعدی شهود، ملائکه هستند. در سوره ی ق آیه 21 داریم:در محشر هر فردی فرشته ای در پشت دارد که او را به سمت دادگاه می برد و ملکی هم در جلو است که شاهد است. به این فرشتگان نویسندگان کریم می گویند زیرا آنها در نوشتن اعمال خیر ما عجله دارند و آنرا ده برابر ثبت می کنند. وقتی انسانی عمل شری انجام می دهد هر دو ملک محزون می شوند ولی ملک سمت چپ تا هفت ساعت گناه را نمی نویسد و بعد اگر توبه نکرد آن گناه ثبت می شود. این دو ملک تمام اعمال ما را می بینند.

سوال – صفحه ی سوم قرآن کریم را توضیح بفرمایید.

پاسخ- در روایات ما به مداومت عمل تاکید شده است. اگر یک عمل مستحب را شروع کردیم حتی اگر عمل کم باشد باید ادامه پیدا کند.امام صادق (ع) می فرماید: بهترین عمل آن است که عبد بر آن مداومت داشته باشدحتی اگر کم باشد. دراین صورت قرآن با جان ما عجین می شود.

آیه 7 سروه بقره می فرماید: خدا بردلهای آنها مهر می زند و هدایت نمی شوند، بر گوشها و بینایی آنها پرده می کشد و حق را نمی شنوند و نمی بینند و دچارعذاب عظیم خواهند شد. پس خداست که بر دلها مهر می زند. در قرآن داریم که خدا بعضی ها را گمراه می کند یا مهر بر دلهای آنها می زند که دیگر هدایت نمی شوند یا بیماری بعضی ها را زیاد می کند. این صفات تبعی خداست که به تبع اعمال ماست. کار ابتدایی خداوند هدایت و راهنمایی کردن است. مگر اینکه خود ما کاری بکنیم که در رحمت به سوی ما بسته بشود. اگر ما از چشم و گوش استفاده درست نمی کنیم در هدایت را به سوی خودمان می بندیم. پس خدا هدایت را از کسی که در هدایت را به سوی خودش بسته است می گیرد.

سوال – در مورد ادامه شهود و گواهان روز قیامت توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ- یکی دیگر از شاهدان روز قیامت زمین است. درسوره ی زلزال داریم که زمین در روز قیامت چیزهای سنگینی که در خودش بوده است را بیرون می دهد و زمین رازهای خودش را برملا می کند. زمین خبر می دهد زیرا خداوند به او الهام کرده است. در فرهنگ دینی ما همه ی موجودات در عالم از کوچکترین ذرات تا بزرگترین اجرام دارای شعور و درک هستند. در عالم تمام موجودات حی هستند و ذکر دارند. در قرآن داریم: هیچ چیزی نیست مگر اینکه در این عالم ذکر دارد ولی شما نمی فهمید. مرحوم میرداماد فرمود که من ذکر عالم را شنیدم که همه ی عالم می گفتند: یا غنی (بی نیاز) و یا مغنی (بی نیازکننده). یکی از شاگردان مرحوم آخوند کاشی می گفت که وقتی نیمه شب من از کنار حجره استادم رد می شدم می شنیدم که درختان می گفتند: سبوح قدوس ملائکته و روح. وقتی نگاه کردم دیدم که استاد هم همین ذکر را در سجده می گوید. صبح آن روز ایشان فرمودند: اینکه شما ذکر عالم را شنیده اید تعجبی ندارد، اینکه گوش شما باز شده است تعجب دارد. یکی از معجزات پیامبر این بود که پیامبر مقداری سنگ ریزه برمی داشتند و این سنگ ریزه ها شروع به ذکر کردن می کردند. معجزه ی پیامبر ذکر گفتن سنگ ریزه ها نبود بلکه معجزه ی پیامبر این بود که گوش کسی که نمی توانست آن ذکر را بشنود باز می کردند. زمین کارهای خوب و بد شما را می بیند. داریم که نمازهای واجب را در یک جای منزل بخوانید یعنی مصلی داشته باشید ولی در مورد نمازهای مستحب امام صادق (ع) فرمودند که در جاهای مختلف منزل تان نماز بخوانید که در روز قیامت برای شما شهادت بدهند.

امام صادق (ع) می فرماید: وقتی شخصی گناهی مرتکب شده است بعد که توبه می کند خدا به زمین و جاهایی که او گناه کرده است دستور می دهد که آنها را بپوشانند و کتمان کنند. توبه حجابی برای تمام گناهان درست می کند. رسول ترک که آزاد شده ی دست امام حسین (ع) بود، وقتی از محلی رد می شد وارد مسجد آنجا می شد و نماز می خواند و در هر قسمتی از مسجد دو رکعت نماز می خواند. یکی از رفقای او گفت که چرا تو در مسجد می چرخی؟ رسول ترک گریه اش گرفت و گفت که من زیاد گناه کرده ام و حالا باید آنقدر نماز بخوانم که زمین شهادت بدهد که من روی آن نماز خوانده ام.

خدا را به باب الحوائج قسم می دهیم که حاجات شرعیه ی همه ی مومنین را برآورده بفرماید.