main logo of samtekhoda

هفتاد و هفتمین هفته ختم قرآن کریم-آیت الله سید محمدرضا موسوی گلپایگانی

alt

هفتاد و هفتمین هفته ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا با گرامیداشت یاد عالم مبارز و مرجع تقلید شیعیان جهان، آیت الله العظمی سید محمدرضا موسوی گلپایگانی(1278 تا 1372 هجری شمسی) برگزار گردید.
با هم خاطرات زیبا و ماندگاری از ایشان را مرور میکنیم: فرزند بسیار عزیزشان در سانحه ای فوت کرده بود، گروهی از تهران برای عرض تسلیت، خدمت ایشان آمدند و گفتند: «دعا کنید خدا مهر و محبت این فقید را از دلتان ببرد تا صبر بر این مصیبت برایتان راحت تر باشد.» آقا در جواب فرمودند: «من می گویم دعا کنید خدا مهر او را در دلم بیش تر کند تا مصیبت مرگ او در دلم بیش تر اثر کند و صبر کنم تا خداوند اجر بیش تری به من عطا کند.» .
در بیمارستان بستری بودند؛ از کسی خواستند کسی برایشان روضه و حدیث کسا بخواند. خواست شروع کند که آقا فرمودند: «کمی صبر کنید.» نشستند عبا و قبا و عمامه خود را گرفتند و بر تنشان مرتب کردند و گفتند: «مجلس امام حسین علیه السلام، با مجالس دیگر تفاوت دارد. انسان باید با احترام و با لباس رسمی در آن مجلس بنشیند.»

در آن زمان که سینما منشا خیلی از فسادها بود ،رژیم شاه، تصمیم داشت یک سینما در قم درست کند؛ لذا مأموری از تهران برای متقاعد کردن ایشان آمد و گفت: ما در مشهد که از قم مهم تر است و قبر حضرت رضا علیه السلام در آن جاست، سینما ساختیم.
آقای گلپایگانی گفتند: «این مثل آن است که روز قیامت، رسول خدا از مردم بازخواست کند که چرا حسین مرا کشتید؟ آنان بگویند: ما پدرش علی را که از حسین مهم تر بود کشتیم تا چه رسد به حسین!».
پیش از انقلاب ، شخصی محضر ایشان رسید تا مبلغ زیادی سهم امام بپردازد، آقا پرسیدند: شغل شما چیست؟ گفت: قصابم.آقای گلپایگانی فرمودند: با گوشت های ذبح غیر اسلامی که در این ایام وارد کشور می شود و به فروش می رسد، چه می کنید؟ قصاب گفت: ما فروشنده ایم، کاری به حلال و حرام گوشت نداریم!!مردم خودشان مسئول خوراکشان هستند!
ایشان پاسخ دادند: مردم به بازار اسلامی مراجعه می کنند و شما از این مصونیت سوءاستفاده کرده بازار حرام خوری آماده می کنید و ذبح غیر اسلامی در اختیار مردم قرار میدهید.
پول ها را از برابر من بردارید و به صاحبانش برگردانید.
من هم اجازه ندارم که این پول را جهت حوزه علمیه و طلاب برای نشر اسلام مصرف کنم. ما در حوزه علمیه به طلاب شهریه پاک می دهیم که طلاب نماز شب شان فراموش نشود، این پول حرام نماز صبح طلاب را هم قضا و فاسد میکند