main logo of samtekhoda

هفته سی و سوم ختم قرآن کریم - با یاد شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی

بعضی ها ما را سرزنش می کنند که چرا دم از کربلا می زنید و از عاشورا ؛ آنها نمیدانند که برای ما کربلا بیش از آنکه یک شهر باشد یک افق است که آن را به تعداد شهدایمان فتح کرده ایم ، نه یک بار نه دو بار ... به تعداد شهدایمان....
سید شهیدان اهل قلم ؛ سید مرتضی آوینی

سی و سومین هفته ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا با یاد شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی برگزار گردید .