main logo of samtekhoda

هفته اول ختم قرآن - علامه سید محمد حسین طباطبایی (ره)

علامه سید محمد حسین طباطباییاولین هفته از پنجمین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا را با یاد علامه سید محمد حسین طباطبایی (ره) مفسر قرآن و فیلسوف معاصر که در شعر و خط نیز سرآمد بودند، برگزار خواهد شد.

 یک نکته :
همسر علامه طباطبایی بسیار نزد او ارج و قرب داشت و  به قدری در زندگی با درایت عمل می کرد که علامه با فراغت خاطر به امورعلمی خود می پرداخت. در زمان بیماری او، علامه بیست و چند روزکلاس های درسشان را تعطیل کرده و به پرستاری از همسر پرداخت. با فوت او،  علامه هم بی تاب شد و بشدت می گربست  و در جواب دعوت دیگران به صبوری می گفت: «مرگ حق است؛ همه باید بمیریم؛ من برای مرگ همسرم گریه نمی کنم. گریه من برای صفا، کدبانوگری و محبت های خانم است؛ ما زندگی پر فراز و نشیبی داشته ایم. در نجف اشرف با سختی هایی مواجه می شدیم که من از حوایج زندگی و چگونگی اداره آن بی اطلاع بودم. در طول مدت زندگی ما هیچ گاه نشد که خانم کاری بکند که من حداقل در دل بگویم کاش این کار را نمی کرد.. این زن بود که مرا به اینجا رسانید؛ او شریک من در کارهای علمی است..
علامه مدتها مرتب بر سر قبر همسرش حاضر می شد و همواره می گفت:  بنده خدا باید حق شناس باشد. اگر آدمی نتواند حق مردم را ادا کند ، حق خدا را نیز نمی تواند ادا کند.

 یک اثر :
تفسیر المیزان ، شاخص ترین اثر علمی اوست ؛ استاد مطهری می گفت: " او مردی است که صد سال دیگر باید بنشینند و آثار او را تجزیه و تحلیل کنند (م.آثار ۲۵/ ۴۲۸). در میان آثار قلمی او ، خواندن کتاب "سنن النبی" درباره سبک زندگی پیامبر (ص) را از دست ندهید.

 یک توصیه :
هر روز که هنگام صبح از خواب بیدار می شوید، قصد جدی کنید که در هر عملی که پیش می آید رضای خدا را مراعات خواهم نمود، آن وقت در سر هر کاری که می خواهید انجام دهید نفع آخرت را منظور خواهید داشت به طوری که اگر نفع اخروی نبود، انجام نخواهید داد و وقت خواب چهار پنج دقیقه در کارهایی که روز انجام داده اید فکر کرده و یکی یکی از نظر خواهید گذرانید.

 یک نگاه :
علامه در سال ۱۲۸۱ ش. در تبریز به دنیا آمد ؛ او پس از ۸۱ سال زندگی ، در ۱۳۶۰ در قم درگذشت و در حرم حضرت معصومه (ع) به خاک سپرده شد.