main logo of samtekhoda

92-07-28-حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی-قیامت

-برنامه سمت خدا

-حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی

-قیامت

92-07-28

سوال – در مورد اعیاد ذیحجه توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ – پانزده ذیحجه روز تولد امام هادی(ع) است. بهترین یادگار ما از آن امام ،زیارت جامعه ی کبیره است .18 ذیحجه عید غدیر است. 24 ذیحجه داستان مباهله و نزول آیه تطهیر در حق اهل بیت و داستان خاتم بخشی امیرالمومنان در آیه 55 سوره مائده است.حضرت امیر در نماز انگشتر خودشان را به مسکین دادند و آیه بالا نازل شد .25 ذیحجه آیات هل اتی نازل شده است. در این دو هفته مناسبت های زیادی حول ولایت داریم.

در کتاب جامع الدُرَر حاج آقا فاطمی( خلاصه ی منبرهای ایشان است) داریم :فرد طبیبی بنام حاج میرزا خلیل تهرانی بودند که نام ایشان در تمام کتاب های طبی قدیمی آمده است .ایشان در 150 سال پیش زندگی می کرده است. ایشان پدر ملاعلی تهرانی است که از علمای بزرگ و شاگرد جواهر بوده است. بعضی از علوم تفضل پروردگار است. ابن سیرین بخاطر ترک گناه، علم تعبیر خواب به او تفضل شد. در سالی که در ایران قحطی بود و بین ایران و روس جنگ بود. من( خلیل تهرانی) برای زیارت حضرت معصومه به قم رفتم. محل اسکانی پیدا کردم و با زحمت نانی تهیه کردم. در راه خانمی با فرزندش را دیدم که به من گفت :شما در کشورتان اسیر می آورید ولی به او نان نمی دهید؟ من خیلی به این نان احتیاج داشتم ولی آنرا به این خانم غیر مسلمان اسیر دادم. وقتی به خانه آمدم داشتم فکر می کردم و گرسنه هم بودم. شب کسی در خانه را زد و گفت که همسرم بیمار است آیا شما طبیبی سراغ دارید. من به زبانم آمد که فلان دارو خوب است ،آنرا مصرف کن. این آقا فردا آمد و گفت که همسرم که در آستانه ی مرگ بود نجات پیدا کرد. یک سینی غذا و یک سکه ی اشرفی برای من آورد. همه به هم خبر دادند که طبیبی آمده است که بیمار دم مرگ را نجات داده است. بیماران به من مراجعه می کردند و من بی اختیار فکری در سرم می آمد و حرفی بر زبانم جاری می شد و آنرا می گفتم. بعدها دیدم که من نام داروها را نمی دانم، بخاطر همین کتاب طب حکیم را مطالعه کردم که اسامی چند دارو را بدانم. از آن به بعد زندگی ام عوض شد. خداوند علم طب را بخاطر دادن یک نان به زن نیازمند به او تفضل کرد. اهل بیت سه شب نان شان را به یتیم ،مسکین و اسیر دادند و بعد آیه هل اتی نازل شد.

روایت داریم که یک درهم عیدی دادن درعید غدیر معادل هزار درهم است. این عیدی دادن اختصاص به سادات ندارد. روایت داریم :در روزعید غدیر، اطعام به یک مومن معادل اطعام دادن به همه ی انبیاء و صدیقین است. اینها تفضل خداست. اگر تعداد کسانی که نماز جماعت می خوانند به یازده نفر برسد، دیگر جن و انس نمی توانند ثواب آنرا بنویسند.

در بحث های گذشته گفتیم که فرزندان در دنیا خیلی خدمت پدر و مادرها نیستند. خیلی ها پیامک زده بود: این طور نیست که فرزندان به درد پدر و مادر نخوردند. خانمی نوشته اند که مادر من 35 سال است که زمین گیر است. من مثل یک پرستار در خدمت مادرم هستم و هنوز پایم را جلوی مادرم دراز نکرده ام. خانم دیگری نوشته اند که مادرم من 30 سال است که بینایی اش را از دست داده است ولی من از گل کمتر به مادرم نگفته ام.خیلی ها گفته بودند که ما در خدمت پدر و مادرها هستیم. ما گفتیم که خوب است بدهی های پدر و مادرها را بدهیم. وقتی به آخوند تربتی ارث رسید تمام آنرا برای پدر و مادرش خیرات داد. فردی نوشته است که من تمام سهم الارث خودم را به برادر کوچکترم که یتیم بود دادم. فرد دیگری نوشته بودند که ما تمام سهم الارث خودمان را برای رد مظالم، نماز و روزه پدرمان دادیم. شاید نگاه ما در این بحث کامل نبوده است. در این اعیاد خوب است که به یاد پدر و مادرها باشیم که اگر زنده هستند به دیدارشان برویم و اگر از دنیا رفته اند برای شان خیرات کنیم.

سوال – در مورد اسامی قیامت در قرآن(سوره عنکبوت آیه 25 )توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ – در قرآن کلمه ی قیامت 70 بار آمده است. و هر کدام پیامی دارد. سوره عنکبوت آیه 25 ،از زبان حضرت ابراهیم است. آیات قبل در مورد داستان ابراهیم است که می خواستند او را به آتش بیندازند. در 25 سوره قرآن نام حضرت ابراهیم حدود 70 بار آمده است. ضمن اینکه یک سوره بنام ابراهیم هم داریم. در قرآن داریم که درجات پیامبران با هم مساوی نیستند. در سوره مریم آیه 41 داریم که ای پیامبر، از ابراهیم یاد کن. درسوره قلم آیه 48 داریم : مثل یونس کم صبر نباش. این دو پیامبر هر دو معصوم هستند ولی یونس زود ناراحت شد و نفرین کرد. سوره هود 74 و 75 داریم: فرشتگان پیش ابراهیم آمدند و ابراهیم آنها را نشناخت و ترسید. وقتی ترس او برطرف شد، فهمید که آنها می خواهند بشارت فرزند را به او بدهند. فرشتگان گفتند که ما آمده ایم قوم لوط را عذاب کنیم. حضرت ابراهیم شروع به مجادله کرد و گفت که خدایا فرصت دیگری به قوم لوط بده. پس امتیاز ابراهیم در این بود.

مهربانی، محبت، دوستی، دستگیری و دلسوزی برای دیگران درس است. فخر رازی می گوید:هر نقشه ای که آنها برای ابراهیم ریختند، خداوند عکس آنرا انجام داد :آنها ابراهیم را در آتش انداختند و آتش گلستان شد. آنها وقتی می خواستند اسم ابراهیم را ببرند با بی اعتنایی این کار را می کردند ولی خدا او را به شیخ المرسلین رساند. همه ی حجاج باید نمازشان را پشت مقام ابراهیم بخوانند. در قرآن داریم :پشت مقام ابراهیم نماز بخوانید. در فضای شیشه ای مقام ابراهیم ،سنگی وجود دارد که این سنگ زیر پای ابراهیم است. وقتی او می خواست دیوار کعبه را بالا ببرد، از این سنگ استفاده کرد. سنگ زیر پای ابراهیم شده است محل خواندن نماز تمام ولی و نبی. ابراهیم چنین عزتی به او داد و خلیل الرحمان شد .می خواشتند ابراهیم را منزوی کنند و او رابه فراموشی بسپارند . سوره نحل آیه 120 داریم: به او حسنه دادیم و نسلی به او دادیم که همه پیامبر شدند. پیامبر ما افتخار می کرد که از نسل ابراهیم است. پس اگر انسان برای خدا کار کند و خسته نشود، خداوند در دنیا و آخرت به او پاداش خواهد داد.

در این آیه داریم: ابراهیم به مردم گفت که این بتهایی که شما می پرستید می خواهید وسیله ی مودت و دوستی شما در زندگی باشد.(بتها رمز وحدت هر قومی بود. هر قوم برای خودشان یک بت داشتند و به آن افتخار می کردند) این دوستی های غیرخدایی برای این دنیاست. و در قیامت همدیگر را قبول ندارند و نمی شناسند، همدیگر را لعن می کنند. در قرآن داریم :تمام دوستی های دنیا به دشمنی تبدیل می شود مگر دوستی که بر اساس تقوا باشد. در قیامت کسی با ما همراهی نمی کند.

علامه طباطبایی می فرماید که این آیه شبیه سوره اعراف آیه 38 است که می فرماید: هر امتی که در عذاب رفتند هر امتی ،امت دیگر را لعنت می کند. وقتی همه جمع شدند می گویند :خدایا اینها ما را گمراه کردند. اگر مودت و پرستش ها بر اساس خدا نباشد، در قیامت به در ما نمی خورد. علامه طباطبایی دارد که سوره بقره آیه 165 می فرماید: گاهی ما دوستی خدا را کنار می گذاریم و دیگران را به اندازه ی خدا دوست می داریم ولی مومنین بیش از همه خدا را دوست دارند. در قیامت پیشوایان و رهبرانی که ما به دنبال آنها رفتیم، از ما اعلام برائت می کنند. تمام دوستی ها قطع می شود.

یک روز فتحعلی شاه برای دیدن میرزای قمی آمده بود که ایشان در حمام بودند. در حمام ایشان را صدا زد و آقا پرسید که چه چیزی همراهت داری؟ فتحعلی شاه گفت که من وزیر و سپاه و ... دارم .آقا پرسید الان در حمام چه چیزی با خودت داری؟ فتحعلی شاه گفت: فقط یک لُنگ دارم. آقا گفت: یادت باشد که تو را همین جوری از دنیا می برند. پس با کسی در دنیا همراهی کنیم که در قیامت دست ما را بگیرد.

یکی از علمای بزرگ آیت الله حاج آقا شیخ محمد اصفهانی معروف به کمپانی است. ایشان از اساتید حوزه ی نجف بود. ایشان استاد آیت الله بهجت و آیت الله میلانی بوده اند. ایشان دیوان شعر فارسی و عربی هم دارد. روزی آیت الله کشمیری از ایشان می پرسد که این شعر از کیست ؟ گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم/ خواجه مگر بنده ی سیاه ندارد

این شعر برای مرحوم کمپانی است. حافظ غزلی دارد که ایشان به استقبال آن شعر رفته است: غزل روشنی حافظ به تو ماه ندارد/پیش تو گل رونق گیاه ندارد

آیت الله کشمیری می فرمود که استاد نماز شب و صبحش را در حرم امیرالمومنین می خواند بعد قرآن هم می خواند و رو به ضریح می ایستاده و با اشک چشم و حالات سوخته به امیرالمومنین  خطاب می کرده :

گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم/خواجه مگر بنده ی سیاه ندارد

وقتی آقای ضیاء عراقی فوت کردند. حوزه نجف به احترام فوت ایشان چند روزی تعطیل بوده است . شاگردان می گویند که خوب است از امروز درس را شروع کنید. مرحوم کمپانی می گوید که من تصمیم داشتم که از امروز درسم را شروع کنم. امروز بعد از نماز صبح آقا ضیاء عراقی را در مکاشفه دیدم که گفت: این شب جمعه میهمان ما هستی .(ایشان هیچ بیماری نداشتند و آن موقع 65 سال داشتند).اتفاقا ایشان همان شب جمعه از دنیا رفتند. آقا جمال گلپایگانی در تشییع ایشان گفته بود که من دیدم که آقا ضیاءعراقی در قنوتش دست ایشان را گرفت و برد.

حضرت ابراهیم در یک رویا تسلیم خدا شد. آیت الله بهجت دارد که استادم از خدا خواسته بود که وقتی از دنیا می رود زیارت عاشورایش را هم خوانده باشد. ایشان زیارت عاشورا را می خواند و از دنیا می رود.

سوال – صفحه 486 قرآن کریم را توضیح بفرمایید.

پاسخ – در این صفحه داریم :من اجری از شما نمی خواهم مگر دوستی اهل بیت خودم را . شأن نزول این آیه به این صورت است که عده ای در مدینه نزد پیامبر آمدند و گفتند که شما این همه کار کرده اید ،اگر پولی می خواهید ما با خودمان پول آورده ایم. همان موقع این آیه بالا نازل شد. منافقین گفتند که این آیه دروغ است. پیامبر، انصار و مهاجرین را خواستند و فرمود که آیه ی دیگری نازل شده است که عده ای گفته اند که او آیات را از خودش درست می کند. مگر شما چه گفته اید؟ آنها از پیامبر عذرخواهی کردند. آیه آمد که آنها پشیمان شده اند و خدا توبه را می پذیرد. در مورد مودت فی القربی ،از پیامبر سوال کردند که نزدیکان شما چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود: علی، فاطمه و دو پسرشان .

کتاب گزیده جامع الدُرَر، کتاب خوبی است. بسته فرهنگی چاپ شده است که کتابهایی در قطعه جیبی 20 تایی چاپ شده است که در مورد موضوعات اعتقادی است.

خدایا به حق امام هادی(ع)، امام علی(ع) و اهل بیت همه ی کسانی که چشم انتظار دعای این جمع هستند، گرفتاری هایشان را برطرف بفرما. مشکلات ازدواج و مسکن جوانان برطرف بفرما و ما را میهمان سفره ی امیر المومنین در روز غدیر قرار بده.