main logo of samtekhoda

92-02-29-حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی-قیامت

برنامه سمت خدا

-حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی

-قیامت

92-02-29

گفت پیامبر به اصحاب کبار، تن مپوشانید از باد بهار/ آنچه با برگ درختان می کند با تن و جان شما آن می کند.

سوال – در مورد اسامی قیامت در قرآن توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ – ولادت امام جواد(ع) و حضرت علی(ع) را تبریک می گوییم. خانمی نوشته اند که من خودم دوسال عقد بسته بودم و تازه عروسی کرده ام ،من در خانه ی پدر ماندن و نداشتن جهیزیه را درک می کنم. و حاضرم از هدایایی که در عروسی به من داده اند برای دادن جهیزیه ی نیازمندان هزینه کنم. آقا پسر دانشجویی نوشته بودند که من هفت صد هزار تومان پس انداز دارم و حاضرم آنرا کمک کنم. مهم این است که ما به فکر فقرا باشیم. هر کسی به اطرافیان خودش نگاه کند ،حتما در میان خویشاوندان ،همسایگان و اطرافیان ما دختر خانم هایی هستند که بخاطر نداشتن جهیزیه به خواستگاران شان جواب منفی می دهند. یا بعد ازعقد نمی توانند به خانه شوهر بروند. اگر در میان خویشاوندان ما افراد فقیری باشد ما نباید به افراد بیگانه کمک کنیم.

خوب است که صاحبخانه ها بگویند: بخاطر ماه رجب و سرازیر شدن رحمت خداوند، با مستاجر کنار می آییم. ما در برابر فقرا مسئولیت داریم. باید در ماه رجب حس همدردی بیشتر باشد. در ماه رجب هم باید صدقه باشد و هم نماز و استغفار.

در کتاب مفاتیح الجنان، مناجات امیرالمومنین درمسجد کوفه را داریم.در این مناجات هشت اسامی قیامت برگرفته از قرآن آمده است. امام می فرماید: خدایا من از تو امان می خواهم برای روزی که مال و اولاد به درد من نمی خورد. (سوره شعرا آیه 88)

بیشتر دلخوشی های ما در دنیا مال و ثروت و اولاد است.قرآن می فرماید که در روزی قیامت مال و فرزندان به درد شما نمی خورند.علامه طباطبایی می فرماید: این آیه شبیه آیه 46 سوره کهف است که می فرماید:مال و اولاد زینت دنیا هستند. انسان می تواند جوری از ثروت و اولادش استفاده کند که باقیات و صالحات او باشند. کسانی که از ثروت شان برای کارهای خیریه استفاده کرده اند ممکن است که سالها پیش فوت کرده باشند ولی هنوز نام شان باقی مانده است.

به شیخ صدوق ،شیخ المحدثین می گویند. ایشان فرزند علی ابن بابویه است.قبر شیخ صدوق در تهران است و قبر پدرش در قم است. پدر شیخ صدوق در دوران غیبت صغری امام زمان زندگی می کرده است. یعنی زمانی که امام زمان(ع) از طریق نواب اربعه با مردم در اتباط بودند. علی بن بابویه در دوران حسین بن روح که یکی از نواب اربعه بود ،به امام زمان(ع) نامه نوشت و به حسین بن روح داد و گفت که این را به آقا بده. من از آقا خواسته ام که دعا کند که خدا به من فرزندانی بدهد که فقیه در دین باشند. امام زمان فرمود :ما برای تو دعا کردیم، خدا دو فرزند به تو می دهند که هم فقیه هستند وهم خَیِر هستند.(ابو جعفر و ابو عبدالله)فقیه نمی تواند بگوید که به جامعه و مشکلات مردم کاری ندارم. هرکس می تواند مال و فرزندش را طوری قرار بدهد که به درد دنیا و آخرتش بخورد.

در روایت داریم که بیشترین دعای امیرالمومنین این دعای قرآنی بوده است :ربنا هبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. (خدایا فرزندان ما را نور چشم ما قرا بده)پس یکی از اسامی روز قیامت یوم لاینفع مال و البنون است.انسان می تواند کاری بکند که مال و فرزندانش باقیات و صالحاتش باشند.

یک سوم آیات قرآن در مورد قیامت است. آیه بعد می فرماید: وقتی نامه اعمال را می بینند می گویند این چه نامه ای است که هیچ کوچک و بزرگی را از قلم نینداخته است. در کتاب اعتقادات شیعه شیخ صدوق داریم :از اعتقادات ما این است که دمیدن در خاکستر هم در نامه ی اعمال نوشته می شود. پس در آن روز مال و فرزند برای ما نفعی ندارند مگر کسانی که از مال و فرزندان شان استفاده ی خوب کرده باشند.

قلب سلیم قلبی است که فقط خدا در آن باشد و اگر تعلقاتی هم درآن است بخاطر خدا باشد. اگر ما دیگران را می خواهیم فقط باید بخاطر خدا باشد. چند نفر از ما انسانها در آزمون های دینی موفق می شویم؟ بیشتر ما در آزمون اولاد موفق نمی شویم. باید اولاد را دوست داشت اما بین حرف دین و حرف اولاد، باید حرف دین را پذیرفت. شما بخاطر اولاد حلال و حرام را قاطی می کنید و تسلیم خواسته های غیرمشروع اولاد می شوید، خدا در مورد این اولاد می فرماید که در قیامت فرزند به درد شما نمی خورد.

امام در ادامه ی مناجات می فرماید: (سوره عبس آیه 34)امان می خواهم از روزی که انسان از فرزندش فرار می کنند.در دعای افتتاح داریم: انک انت الرحم الراحمین فی موضع عفو و الرحیم و اشد المعاقبین، آیت اله حق شناس می فرمود :اینکه ما خدا را الرحم الراحمین معرفی کنیم خیلی خوب است ولی یادمان باشد که خدا اشدالمعاقبین هم است. مفسرین می گویند که چرا انسان در قیامت از فرزند، مادر، پدر و همسرش فرار می کند؟ زیرا می ترسد که آبرویش پیش آنها برود. رسوایی جلوی خویشاوندان خیلی بد است.دیگر اینکه فرار می کنند زیرا حقوق آنها را ادا نکرده اند. یعنی به پدر و مادر و همسر ظلم کرده است. علت دیگر فرار بخاطر این است که همه در قیامت گرفتار کار خودشان هستند.

امام در ادامه ی مناجات می فرماید: امان می خواهم از روزی که مجرم می خواهد خودش را از عذاب نجات بدهد با فرزند، برادر خواهر و همسر و اقوامش.(سوره معارج آیه 11 می فرماید : هیچ رفیق قدیمی سراغ رفیق قدیمی اش را نمی گیرد. مجرمین دوست دارند که خودشان را از عذاب قیامت نجات بدهند با فرزندانشان، همسرشان ،برادرشان،طائفه، خویشاوندانشان و تمام اهل عالم ،این امکان ندارد.این آتش فروزان قیامت است که پوست را می کند و آتش جهنم صدا می زند کسانی که مال دنیا را جمع کردند و به دیگران ندادند. علامه طباطبایی می فرماید که مجرم یعنی هر انسان گناهکار.پس برای رفیق خودتان را اسیر نکنید و به گناه نیندازید. کسانی که در دنیا رفیق هم بودند در قیامت دشمن هم می شوند مگر اینکه رفاقت شان براساس تقوا بوده باشد.)

اگر انسان فرزندش را خدمتگزار دین تربیت کند این باقیات و صالحات انسان می شود.

سوال – صفحه 332 قرآن کریم را توضیح بفرمایید.

پاسخ – در این صفحه داریم :روز قیامت روزی است که زن شیرده از هول و ترس آن ،از فرزندش غافل می شود و او را رها می کند. این هم یکی از اسامی قیامت است.

در سوره معارج در مورد کسانی که دائم نماز می خوانند و هم از نمازشان مراقبت می کنند صحبت شده است. راه نجات نماز است. در روز قیامت اول چیزی که حساب می کنند نماز است ، اگر نماز قابل قبول بود کارهای دیگر را حساب می کنند. این نمازهای دست و پا شکسته ممکن است که کار دست ما بدهد.

آقا حاج محمد بافقی از ارادتمندان خاص امام زمان(عج) بوده است. شهریه ای که آیت الله حائری به طلبه ها می داده است از طریق ایشان بوده است. گاهی مرحوم بافقی برای گرفتن شهریه ی طلبه ها نزد آیت الله حائری می آمده و ایشان می فرمودند که من غیر از توکل چیزی ندارم. مرحوم بافقی به مسجدجمکران می رفت و به امام توسل می کرد و وقتی برمی گشت شهریه را می گرفت. ایشان مبارز بود. وقتی خانواده ی رضاخان بدون حجاب وارد حضرت معصومه شد، مرحوم بافقی جلوی آنها ایستاد و گفت که اگر شما کافر هستید نباید وارد حرم بشوید و اگر مسلمان هستید باید با حجاب وارد شوید. رضاخان از تهران به قم آمد و ایشان را کتک زد و او را به شهرستان ری تبعید کرد.

آیت الله حق شناس می فرمود :من جوان بودم و آقا حاج محمدبافقی را در زیارت حضرت عبدالعظیم دیدم. می خواستم با ایشان نمازاول وقت را بخوانم. ایشان گفتند که چرا اینجا آمده ای ؟گفتم: آمده ام که با شما نماز بخوانم. ایشان فرمود: نماز من چهل و پنج دقیقه طول می کشد.

نماز ظهر آیت الله بروجردی بیست دقیقه طول می کشیده است. ما می توانیم نماز را با جماعت بخوانیم یا با طمأنینه بخوانیم.

آیت الله حق شناس می فرمود: در ماه رجب به عبادات تان اضافه کنید. مناجات و خلوتی داشته باشید. پس در ماه رجب گناه را کم کنیم و عبادت را زیاد کنیم و خلوت و مناجاتی با خدا داشته باشیم. اینها انسان را به جایی می رساند.

نماز در قیامت ما را نجات می دهد مخصوصا نمازی که روی آن مداومت باشد.

انسان می تواند کاری بکند که این مال و فرزند هم در دنیا و هم در آخرت به دردش بخورد. امیرالمومنین بیشترین دعایی که می خواندند این بود: خدایا فرزندان ما را نور چشم ما قرار بده ،حضرت فرمود :منطور من فرزندانی نیست که چهره و قیافه ی خوبی داشته باشند بلکه منظور فرزندانی است که دین دار و صالح باشند.

وقتی در قیامت ندا می دهند که کجا هستند رجبیون ،کسانی می توانند قیام کنند که یک روز از ماه رجب را روزه گرفته باشند. از صدقه ی ماه رجب غفلت نکنید.

انشاءالله خداوند به همه ی ما توفیق خلوت و حال عباد در ماه رجب را عنایت بفرماید.خدایا به حق امام جواد(ع)و امام علی(ع) همه ی بیماران را لباس عافیت بپوشان و گرفتاری همه را برطرف بفرما.