main logo of samtekhoda

92-02-15-حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی-قیامت

برنامه سمت خدا

-حجت الاسلام والمسلمین حسینی قمی

-قیامت

92-02-15

حرفهای ما هنوز ناتمام، تا نگاه می کنی وقت رفتن است باز هم همان حکایت همیشگی ،پیش از آنکه با خبر شوی لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود، آه ای حسرت و دریغ همیشگی ناگهان چقدر زود دیر می شود.

سوال- در مورد پیامک هایی که به برنامه سمت خدا می رسد توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ – پیامکی از آمریکا داریم که نوشته بودند: برنامه ی سمت خدا برای ما مثل ماهی در آب ایست یا طلا می ماند. این برنامه ها در خارج از کشور هم نفوذ کرده است.

پیامک داده بودند که شما به مادرشوهرها هم سفارش کنید که خوش اخلاق باشند. سفارش دین است که همه باید اخلاق شان خوب است هم مادر شوهر و هم عروس. اگر مادر شوهر اخلاق خوبی داشته باشد کنار آمدن با او کار سختی نیست و در واقع هنر هم نیست. اگر مادر شوهر خوب نباشد و عروس با او سازگاری داشته باشد، این هنر است .

شیخ صدوق از امام صادق(ع) در کتاب امالی نقل کرده است: یوسف بخاطر کاری که برادرهایش با او کردند یعنی او را به چاه انداختند و ... بعد به زندان رفت، باز آنها را بخشید. حضرت یوسف روزی که به زندان رفت دوازده ساله بود و وقتی از زندان بیرون آمد سی ساله بود. اگر کسی کمی کدورت دارد باید به این روایت ها توجه کند. وقتی یوسف برادرانش را دید خوشحال شد و آنها را بخشید و مورد محبت قرار داد. هنگام غذا یوسف و برادرانش سر سفره با هم می نشستند. روزی برادران یوسف به او گفتند که اگر امکان دارد تو جداگانه غذا بخوری زیرا ما سر سفره نگاه مان به تو می افتد و شرمنده می شویم. یوسف به آنها گفت که شما به من خدمت کردید و منت دارید. وقتی شما نیامدید آنها فکر می کردند که من غلام هستم ولی وقتی شما آمدید، آنها فهمیدند که من از خانواده ی پیامبر هستم. اگر مادرشوهر به عروس ظلم کرد هنر این است که عرسو او را ببخشد .البته مادرشوهرها هم باید رعایت کنند.

سوال – در مورد اسامی روز قیامت توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ – در سوره مرسلات داریم :در روز قیامت کسی اجازه ی حرف زدن ندارد، وای بر تکذیب کنندگان. آیه وای بر تکذیب کنندگان یازده بار تکرار شده است. در این سوره هم در مورد اهل عذاب و هم اهل بهشت توضیحاتی داده است.

اهل عذاب اجازه ی سخن گفتن ندارند. چرا اهل عذاب اجازه ی سخن گفتن ندارند؟ بعضی از مفسرین می فرمایند: بخاطر هول و وحشت قیامت زبان اهل عذاب بند می آید. کسی که به دادگاه می رود و همه ی مدارک برعلیه اوست حرفی برای گفتن ندارد. فرد مجرم در این دادگاه حرفی ندارد. بعضی گفته اند که ممکن است که اجازه ی سخن گفتن به آنها داده نمی شود. در سوره یس داریم که در قیامت ،بر دهان ها مهر می زنند. ادامه ی سوره مرسلات این سخن را تایید می کند و می فرماید: در قیامت اجازه نمی دهند که کسی عذرخواهی کند. دنیا زنگ املاء و حرف زدن است. در قیامت زنگ حرف زدن نیست و زنگ حساب رسی است. ما در دنیا زیاد حرف زده ایم.

حضرت امیر دیدند که فردی زیاد حرف می زد .امیرالمومنین فرمود: حرف های تو گم نمی شود ،فرشته ها همه را می نویسند، زیاد حرف نزن. کتاب مواعظ مرحوم حق شناس خیلی خوب است. در این کتاب حدیثی از پیغمبر است که می فرماید :اگر در دنیا زیاد حرف نمی زدید و افکارتان پراکنده نبود، آنچه من می شنیدم شما هم می شنیدید و آنچه من می دیدم شما هم می دیدید. حرف های زیاد برای ما حجاب می شود.

هر وقت پیامبر به بالای منبر می رفتند این آیه را می خواندند: (سوره احزاب آیه 70) حرف های خوب بزنید، اگر حرف خوب بزنید، خدا  اعمال تان را اصلاح می کند و شما را می آمرزد.

آیت الله حق شناس در کتاب مواعظ داستانی از شیخ انصاری بیان کرده است. شیخ انصاری با مقامات عالی و معنوی که داشتند در هنگام سکرات مرگ شان، به ایشان گفتند که این دعا را بخوانید :یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر( خواندن این دعا مستحب است): ای خدایی که عبادت کم را قبول می کنی و گناهان زیاد را می بخشی. اما ایشان این دعا را نخواندند و فرمودند: اَین الیسیر( اعمال کم کجاست)؟

چرا در روز قیامت اجازه معذرت خواهی نمی دهند ؟در دادگاه های دنیایی اگر کسی بخواهد عذری بیاورد به او مهلت می دهند. امام صادق(ع) می فرماید: عظمت و عدالت خدا بالاتر از این است که خدا اجازه ندهد که کسی عذرش را بگوید ولی انسان حرفی برای گفتن ندارد.

حالا شاید ما عذری داشته باشیم. آیت الله طباطبایی فرمود: در سوره های قرآن داریم که اگر می خواستید عذری بیاورید ما آنها را شنیده ایم. در سوره سبأ آیه 31 وقتی خدا می فرماید: که چرا دچار گناه شده ای ؟می گویند: عذاب را بچشید، گناهکاران می گویند :خدایا ما تقصیر نداریم اگر شما (کسانی که آنها را گمراه کرده اند) نبودید، ما ایمان می آوردیم یعنی گناه شان را گردن دیگران می گذارند. ما انسان ها سعی می کنیم که مسئولیت پذیر نباشیم. یک سوم آیات قرآن در مورد قیامت و معاد است. آنها به گناهکاران جواب می دهند که ما به شما چکار داشتیم .

در سوره ابراهیم آیه 22 داریم که انسان هاگناه را بر گردن شیطان می گذارند. خدا می فرماید :خدایا شیطان ما را فریفت. شیطان می گوید: 124 هزاز پیامبر شما را به خوبی دعوت کرد و شما آنرا نشنیدید ولی حرف مرا گوش کردید، خودتان را سرزنش کنید.

پس اگر ما عذر هم بیاوریم تمام عذرهای بی جهت است و بخاطر همین در روز قیامت عذر پذیرفته نیست .

در سوره احزاب آیه 67 می فرماید :بزرگان، این حرف ها را به ما گفته اند و ما را گمراه کرده اند. کلاً در قیامت اجازه ی حرف زدن داده نمی شود ولی در بعضی از مواقف اجازه ی عذر آوردن داده شده می شود. آیا این عذر در قیامت پذیرفته است ؟خیر .اصول دین را باید با استدلال و منطق یاد گرفت. ما نمی توانیم بگوییم که بزرگان ما را منحرف کرده اند.

الان کسانی که قبور اصحاب پیامبر را خراب می کنند در قیامت می توانند بگویند که ما از بزرگان پیروی می کردیم ؟ آیا زیارت صحابه پیامبر اشکالی دارد؟

بالای سرپیامبر این آیه نوشته شده است: صدای تان را بالاتر از صدای پیامبر نبرید. مگر ما حیات برزخی نداریم، حتی شهیدان، پیامبران، کافران و صحابه همه حیات برزخی دارد. مرگ پایان همه چیز نیست. شهیدان زنده هستند و در نزد خدا روزی می خورند و شاد هستند. فرق شهیدان با کافران این است که بر کافران در حیات برزخی صبح و شام آتش عرضه می شود. در اینجا منظور حیات برزخی است نه قیامت .از امام صادق(ع) پرسیدند که شاید منظور آتش، آتش  قیامت است .امام فرمود: قیامت صبح و شام ندارد. ما باید دنبال فهم مطالب برویم نه اینکه بگوییم ما به دنبال بزرگان مان بودیم.

از اصحاب امام موسی بن جعفر(ع) فردی بنام حسن بن عبدالله، عابدترین فرد آن زمانه بود به حدی که درمیان مردم به زهد معروف بود، با حکام بنی عباس درگیری می شد و امر به معروف و نهی از منکر می کرد. روی امام او را دید و گفت که همه ی کارهای تو خوب است ولی تو معرفت نداری .از راه روایات به دنبال فهم دین برو. مدتی به حوزه های درسی رفت و بعد آنها را به امام عرضه کرد و امام  فرمود که روایات تو اِشکال دارد. امام معرفت های حق و امامان را برای او توضیح داد تا به خودش رسید. او از امام معجزه خواست .امام به او معجزه نشان داد و او از یاران امام شد.

سوال – صفحه 318 قرآن کریم را توضیح بفرمایید.

پاسخ – در این صفحه داستان گوساله پرستی بنی اسرائیل است .مرحوم علامه طبرسی در تفسیرمجمع دارد که وقتی سی روز تمام شد و موسی نیامد، سامری گوساله ای در عرض هفت روز با طلاهای مردم ساخت که از آن صدایی بیرون می آمد.( او این گوساله را در جهت باد ساخته بود تا صدایی از آن بیرون بیاید.) مردم گوساله پرست شدند. سامری سه روز وقت داشت تا مردم را به گوساله پرستی دعوت کند.  در این سه روز، شش صد هزار نفر گوساله پرست شدند.

بدانید که سر و صدای باطل زیاد است و باید مواظب باشیم که گول آنرا نخوریم.

کتاب های مجموعه سرنوشت انسان نوشته ی حاج آقا عالی است. کتاب قیامت و حشر جلد سوم از مجموعه سرنوشت انسان است و جلد چهارم کتاب صراط و شفاعت است. جلد پنجم بنام بهشت و جهنم است.

مجموعه وصیت نامه نوشته ی حاج آقا حسینی هم آماده شده است. در اول وصیت نامه بیست و پنج تذکر نوشته شده است. در نوشتن وصیت نامه حتما به یک عالم دینی مراجعه کنید.

انشاء الله خداوند توفیق آشنایی بیشتر با معارف قرآن وعمل به آن را به همه عنایت بفرماید.