main logo of samtekhoda

91-10-06 حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی- تهاجم شیطان

برنامه سمت خدا

حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی

- تهاجم شیطان

91-10-06

ما را کبوترانه وفادار کرده است آزاد کرده است و گرفتار کرده است، بامت بلند که دلتنگی ات مرا از هر چه هست غیرتو بیزار کرده است، خوشبخت آن دلی که گناه نکرده را در پیشگاه لطف اقرار کرده است ،تنها گناه ما طمع بخشش تو بود ما را کرامت تو گرفتارکرده است، چون سرو سرفرازم و نزد تو سربزیر قربان گلی که مرا خار کرده است.

سوال – در مورد حمله ی شیطان از سمت چپ توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ – سلام بر تو ای راه خدا که هرکسی که غیر این راه را بپیماید، عاقبتش هلاکت است .

شیطان ،انسان را از پیش رو، پشت سر، راست و چپ مورد حمله قرار می دهد. حمله از پیش رو باعث غفلت به آخرت می شود،غفلت از عقب باعث ایجاد غفلت نسبت به حقیقت دنیا و ایجاد دلبستگی شدید به دنیا می شود، حمله از سمت راست باعث دستبرد در دین و ایمان می شود.

امام باقر(ع) می فرماید :حمله از سمت چپ از طریق ایجاد میل به شهوت حرام است .یعنی انسان را به سوی شهوت های غیر شرعی و حرام دعوت می کند با وعده های دروغین و ترفندهایی که شیطان دارد. وقتی ابلیس رانده ی درگاه الهی شد بخاطر شش هزار سال عبادتش از خداوند درخواستی کرد و دام هایی را طلبید تا پیش روی ما پهن کند تا بتواند ما را گرفتار کند. خداوند فرمود: بخواه، عطا خواهی شد. او دام ها و فتنه هایی را خواست ،هرچه خدا به او عطا می کرد او می گفت :بیشتر،بیشتر. تا به عاملی رسید که گفت بس است و آن وقتی بود که به عامل ایجاد شهوت حرام بین زنان و مردان و جلوه فروشی های حرام زنان و بی غیرتی مردان در مقابل آن رسید. شیطان گفت که با این عامل، همه ی انسانها را درو می کنم. این عامل بسیارخطرناکی است .پیامبر فرمود: خداوندهیچ پیامبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه ابلیس از انحراف او در مورد شهوت مایوس نبوده است .هیچ عاملی در نزد من خطرناک تر از شهوت انگیری حرام نیست . یعنی شیطان از عامل شهوت حتی درمورد تمام پیامبران هم مایوس نبوده است که بتواند آنها را زمین بزند. در نزد پیامبر هم این عامل خطرناک ترین راه لغزش در برابر خداوند تلقی می شود. پس ما باید روی این عامل تامل داشته باشیم و راه کار مدیریت شهوت را بررسی کنیم و پیش برویم زیرا شیطان از هر راه و ترفندی استفاده می کند تا ما را به سمت شهوت انگیزی حرام پیش ببرد. احدی از بشر نباید خودش را از این عامل مصون بداند. یوسف پیامبر وقتی در معرض شهوت انگیزی حرام زلیخا قرار می گیرد و پشت هفت درقفل زده قرار می گیرد، می گوید: من نفس خودم را مبرا از گناه نمی دانم من هم نفس اماره دارم مگر این که خداوند به من کمک کند و مرا از این دام نجات بدهد. امام صادق (ع) می فرمایند: دربنی اسرائیل عابدی بود که توفیقات خوبی در عبادت و راز و نیاز با خدا پیدا کرده بود و شیطان از هیچ راهی نتوانسته بود که او را به گمراهی بکشاند. آن عابد در دل کوه زندگی می کرد و حتی شیطان نتوانسته بود که او را از راه شهوت به گمراهی بکشاند. ابلیس فرماندهان خودش را جمع کرد و چاره جست. یکی از فرماندهان ابلیس گفت: از طریق عبادت او را به سمت میل به شهوت می کشانیم . ابلیس به او گفت که تو وارد میدان شو. شیطان خودش را به شکل یک عابد در آورد و جانمازش را در کنار او پهن کرد و مشغول عبادت شد.و آنقدر پشت سرهم  عبادت می کرد که اجازه نمی داد عابد با او هم گفتگو بشود. عابد خسته شد و ناهاری خورد ولی او همچنان به عبادتش ادامه می دادم. یک شبانه روز گذشت و شیطان همچنان به عباداتش ادامه می داد. عابد عبادت های خودش را در مقابل عبادت های او حقیر شمرد و گفت که عبادت او عبادت است. بالاخره دربین نمازها از او پرسید که توچکار کرده ای که این قدر میل به عبادت داری؟ او دوباره نماز خواند وعاقبت گفت: من یک گناهی انجام داده ام که هر وقت به یاد آن گناه می افتم میل من به عبادت بیشتر می شود. عابد پرسید :تو چه گناهی انجام داده ای ؟ شیطان گفت :من مرتکب زنا شده ام و بخاطر توبه از این گناه است که خدا چنین عشق عبادتی را به من عطا کرده است. اگر تو هم می خواهی چنین حال خوشی را پیدا کنی باید یک گناه انجام بدهی. شیطان او را بیشتر وسوسه کرد. عابد گفت که من پولی ندارم . شیطان گفت که من پول به تو می دهم و آدرس یک زن بی قید و بند را هم می دهم که آنجا بروی. عابد وقتی آدرس را می پرسید همه تعجب می کردند. عابد وارد خانه ی آن زن شد و تقاضای حرام را عرضه کرد. این زن بی عفت بود ولی با انصاف بود، از او پرسید که تو چکاره هستی؟ او گفت که من عابد هستم و داستان را گفت .این زن گفت :بدان که او یکی از فرستادگان شیطان بوده است و بدان که ترک گناه آسانتر از توبه است. و شاید خداوند به تو مهلت توبه ندهد. و مرگ تو را فرا گیرد. زن گفت :تو به محل خودت برگرد، اگر آن عابد هنوزباقی مانده بود معلوم است که شیطان نیست ولی اگر او در آنجا نبود بدان که آن شیطان بوده است . تلنگر این زن او را از گناه بازداشت .همان شب آن زن از دنیا رفت. مردم رغبتی نداشتند که درکفن و دفن این زن شرکت کنند. خدا به حضرت موسی وحی فرستاد که بر فلان زن نماز بخوان و او را دفن کن ،به مردم بگو که خدا از او درگذشت. بخاطر اینکه بنده مرا از شهوت به حرام باز داشته است. پس شیاطین از هر راهی استفاده می کنند تا انسان را به سمت شهوت حرام پیش ببرد. زیرا می داند که اگر فرزند آدم در ورطه ی شهوت حرام افتاد و لذت حرام را چشید، توبه کردن خیلی سخت می شود. امام حسین (ع)وقتی با عبدالله بن عمر در مکه روبرو می شود ،او را دعوت به زندگی رحمانی می کند و از راه بیعت با یزید باز می دارد ولی او قبول نمی کند و می گوید :خداحافظ ای کشته شده ی راه خدا. امام حسین به عبدالله بن عمر می فرماید: در بی ارزشی این دنیا همین بس است که سرپیامبری مثل یحیی به یک زن فاسق بی بند و بار هدیه شد و مهریه او قرار گرفت. داستان حضرت یحیی این طور بود که یحیی بن زکریا برای یک شهوت جویی حرام پادشاه فلسطینی بنام هیرودیت که عاشق برادرزاده خودش بنام هیرودیا شده بود ،کشته شد. با اینکه او کتاب تورات را می خواند ولی ازداوج عمو و برادرزاده را حلال اعلام کرد. یعنی حرام الهی را حلال اعلام کرد. حضرت یحیی اعلام کرد که این حرام قطعی الهی است و هیچ وقت حلال نمی شود. و مردم را در برابر این حریم شکنی الهی شوراند. برادرزاده در برابر عمو جلوه گری می کرد و وقتی شهوت او را برانگیخت ،گفت که مهریه ازدواج با من، سر یحیی بن زکریا است که دارد آبروی ما را در شهر می برد. و نمی گذارد ما به عشق مان برسیم. این باعث شد که سربریده ی یحیی مقابل حاکم فلسطین قرار بگیرد .حاکم خواست که عقد را جاری کند، صدای سربریده ی یحیی از تشت طلا بیرون آمد که عفت پیشه کن این ازدواج برای تو حلال نیست . جشن بهم ریخت.

شباهت امام حسین(ع) با حضرت یحیی در این است که انگیزه ی کشتن امام حسین(ع) برای رسیدن به لذتهای حرام بود. عمربن سعد می گوید که به من وعده داده شده است که به ملک ری برسم که حجله آن همیشه باز است و هر شب یک زن در کنار من قرار می گیرد ،پس شهوت در آن دائمی است. شباهت دیگر صحبت کردن سربریده ی امام حسین(ع) در تشت طلا در برابر یزید است.

سوال – برای اینکه حربه ی شیطان از سمت چپ کارساز نباشد، ما باید چه ابزاری داشته باشیم ؟

پاسخ – ابزاری که قرآن معرفی می کند، ابزار عفاف گرایی وعفت گرایی است .سوره ی نور را می توان سوره ی عفاف گرایی نام نهاد. عفاف گرایی است که نورانی می آورد و انسان را به سوی خدا می برد. آیات سی ام تا سی و سوم سوره نور ،آیات کلیدی است. و می فرماید: به مردان با ایمان بگو که چشمهایشان را از نگاه حرام فرو بندند و شهوت خودشان را کنترل کنند و بدانند که این برای آنها خیلی بهتر است.

یکی از توصیه های حضرت عیسی به حواریون این بود که چشمهایتان را در مقابل حرام کنترل کنید. نگاه به نامحرم بذر شهوت را در شما می کارد و درخت شهوت را رشد می دهد. وقتی می گویند که نگاه ،تیر زهرآهگینی از طرف شیطان است که به قلب ما وارد می شود منظور به قلب ظاهری نیست بلکه منظور به روح ما است که ما کم کم به غول شهوت تبدیل می شویم. نگاه کردن به هر چیزی ذائقه را عوض می کند و کاری می کند که انسان به دنبال لذت حرام می گردد. بعد به مدیریت شهوت و کنترل اشاره می کند. در آیه بعدی می فرماید :زنان باید  چشم هایشان را پاک نگه دارند و شهوت هایشان را در راه حرام نگه دارند،( آیه حجاب )،خانم ها باید غیر از صورت و دستهایشان تا مچ را حفظ کنند و زینت های خودشان را آشکار نکنند و مغنه ها را بر گریبان خودشان بیندازند و امانت هایی که خدا به آنها داده است را  در عفاف و حجاب نگه دارند. در آیات بعدی می فرماید: کسانی که راهی به سوی ازدواج حلال پیدا نمی کنند باید عفت پیشه کنند تا خدا از فضل خودش آنها را بی نیاز کند و راه حلال را برای آنها باز کند.

سوال- صفحه 188 قرآن کریم را توضیح بفرمایید.

پاسخ- در این صفحه داریم :همانا خدا متقین را دوست دارد.

آیه 54 سوره مائده پنج ویژگی های اصحاب المهدی را بیان می کند که در روایات فرموده اند : اینها یاران ویژه ی مهدی در آخر الزمان هستند. ویژگی اول اصحاب المهدی این است که خدا دوستدار آنهاست. از طرفی داریم که خدا دوستدار متقین است. ویژگی اصلی متقین، مقید بودن به انجام واجبات و دوری از محرمات است . ویژگی های عرفانی متقین را می توان در خطبه ی متقین حضرت امیر در نهج البلاغه جستجو کرد.

سوال – در مورد راه کارهای عملی مقابله با حمله ی از سمت چپ شیطان( شهوت حرام) توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ – سوره نور عفاف گرایی را، راه کار عملی می داند و عفت پیشه کردن کسانی که مجرد هستند تا زمانی که خدا راه شهوت حلال را برای آنها بسازد. قطعی است که خدا آنها را بی نیاز خواهد کرد. و راه را بر آنها باز خواهد کرد. کسی که درمقابل وسوسه های شیطانی مقاومت کند، بعد از مدتی ، خدا راه حلال را بر او باز خواهد کرد.

حضرت علی(ع) می فرماید:شیعیان ما مانند زنبور عسل هستند. محققان 70 صفت مشترک بین شیعیان و زنبور عسل را برشمرده اند. زنبور عسل تولید گرایی دارد و شیعه ی واقعی هم دنبال تولید گرایی هستند. زنبور عسل پرکار و منظم است. شباهت ویژه و کلیدی بین شیعیان و زنبورها این است که زنبورانی هستند که زنبور نگهبان هستند که وروردی ها و خروجی های کندو را کنترل می کنند. اگر زنبور کارگر کم کاری یا تنبلی کند و بر گرده ی گل های غیرمرغوب بنشیند و آلودگی را وارد کند، این نگهبانان وظیفه دارند که این زنبورها را بکشند زیرا اگر آلودگی وارد کندو بشود، زحمات دیگران هم از بین می برد. در حقیقت این زنبورهای نگهبان عفت گرا هستند و نمی گذارند که آلودگی وارد کندو بشود. یک شیعه ی راستین بر ورودی ها و خروجی های کشور دلش مسئول می گذارد و محافظت می کند. صادرات و واردات وجود ما باید کنترل شود. صادرات ما، زبان و گفتار ماست و آنچه از طریق چشم و گوش وارد می شود، واردات است. همه ی این ها باید با معیار قرآن محک بخورد تا آلودگی وارد نشود. نگاه شهوت انگیز نیزه ی ابلیس است .پس ما نباید بگذاریم که این تیر وارد بشود. مثل اینکه کسی تشنه بشود و جام زهر بنوشد. بعد بیماری را کنترل بکند. درمان این زهر خوردن، خیلی کار دارد . کسی که یک لحظه غفلت می کند و چاقو وارد چشمش می شود ،برای همیشه کور می شود. ما باید فضای مراقبت شدیدی را برای اعضای بدن مان بوجود بیاوریم .متقی کسی است که صادرات و واردات وجودش را محافظت و مراقبت کند. اگر بدانیم که این نگاه مثل زهری است که وارد جان مان می شود و این را باور کنیم و خطر را بفهمیم ، قطعا از آن پرهیز می کنیم .

امام مهدی(عج) می فرماید: هر کدام از شما باید کاری را انجام بدهد که موجب نزدیکی به ما و جلب محبت ما شود.( یعنی کاری که محبوب خدا و جانشین خدا در روی زمین باشد) و باید دوری نماید از گفتار و رفتاری که ما نسبت به آن گفتار خشمناک می شویم .(یعنی هر چیزی را که خدا حرام کرده است.) پس همت ما این باشد که هرعملی که ما را به امام نزدیک می کند انجام بدهیم و هر عملی که موجب خشم امام می شود انجام ندهیم .نارضاتی امام نارضایتی خدا است .الگوهای ائمه باید الگوی زندگی ما باشد. خرافات القائات شیطان است که نوعی شبهه سازی در باورهای دینی است و از حملات سمت راست شیطان است .

خدایا به عزت امام حسین(ع) ،توفیق زندگی به سبک پیامبر و آل پیامبر را به ما عنایت بفرما.