main logo of samtekhoda

92-09-26-حجت الاسلام والمسلمین قرائتی- برکات تقوا

92/9/26

سوال – در مورد بحث تقوا و برکات آن توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ – تقوا یعنی حفاظت .کسی که کفش می پوشد یعنی می خواهد تیغ به پایش نرود. در زمستان لباس ضخیم می پوشیم تا سرما به ما آسیب نزند. تقوا یعنی مصونیت.  پس کسی نگوید که حجاب سخت است یا دستورات سنگین است. اگر انسان کفش نپوشد، سبک تر است. ولی پای انسان آسیب می بیند. در قرآن داریم: وقناعذاب النار یعنی ما را از آتش جهنم حفظ کن. قنا از تقوا آمده است.

تقوا برکاتی دارد .تقوا در زندگی مادی ما اثر دارد. انسانی که باتقواست حاضر نیست که جنس بد به مردم بدهد و گران فروشی کند. وقتی این کار را کرد جنس خوب را با قیمت مناسب به مردم می دهد، مشتری اش زیاد می شود و سودش هم زیاد می شود. در قرآن داریم :اگر مردم مناطق اهل ایمان و تقوا باشند، برکات زمین و آسمان بر روی آنها باز می شود. وقتی یک کتاب که مطالب خوبی دارد را در یک ورق و جلد ارزان چاپ می کنیم، تعداد آن زیاد می شود و افرادی زیاد آنرا می خوانند. و فروش زیادی دارد. یک وقت کتاب را در ورق و جلد گران و سود زیاد چاپ می کنیم و تعداد کمی از آن بفروش می رسد.

به مرحوم مطهری گفتند که در شأن شما نیست که کتاب داستان راستان را بنویسید. زیرا شما فیلسوف و مفسرهستید. ایشان می فرمود که مردم نیاز به داستان هم دارند. خدا می فرماید: ما قصه می گوییم.

گاهی ما برکات تقوا را نمی دانیم ولی پروردگار می فرماید که این کار را بکن تا وضع ات خوب بشود، پس ما باید اطاعت کنیم. یکی از برکات تقوا بینش و بصیرت است. خدا می فرماید: اگر از گناه دوری کنید، به شما فرقان و نور می دهیم و کارتان را آسان می کنیم. اگر جوانی تقوا پیشه کند و به نامحرم نگاه نکند، ازدواجش آسان می شود. اگر تقوا داشته باشید گره کار شما باز می شود. کسی که تقوا ندارد گناه می کند و این گناه باعث می شود که حقیقت را نبیند.

تقوا یعنی اینکه آنتن روح ما به سمت موجی باشد که خدا می خواهد. اگر آنتن روح ما درست تنظیم بشود از همه ی دنیا به ما خبر می رسد. آیت الله آقا شیخ پناه اجتهادی، فقیه زاهدی بود. ایشان درمکه در بعثه آیت الله فاصل لنگرانی به سوالات مردم پاسخ می گفتند. و در همان جا هم می خوابیدند. ایشان همیشه در سالن زیر لوستر می خوابید. ایشان یک شب به خودش گفت که چرا زیر این لوستر می خوابی ؟شاید این لوستر بیفتد و به سرت بخورد؟ بخاطر همین بلند شد و رختخواب را به کنار دیگری کشید. بلافاصله لوستر افتاد.

پیامبر در غار بود و در آخرین لحظات، تارعنکبوت به کمکش آمد. خدا به حضرت موسی فرمان داد که فرار کند. حضرت موسی دید که در پشتش لشکر فرعون و در جلویش دریا است. خدا فرمان داد که عصا را بزن، او اینکار را کرد و راه درمیان دریا باز شد و او با همراهانش از دریا گذشت.

در انقلاب اسلامی ما در لحظات حساس ،خدا به امام خمینی کمک کرد. بختیار حکومت نظامی اعلام کرده بود. امام دستور داد که همه ی مردم به خیابان بیایند. پس امدادهای لحظات آخر ثمره ی تقواست. زیرا خدا فرموده است که اگر تقوا داشته باشید به شما نوری می دهم که بفهمید چکار کنید. خدا ما را دوست دارد. در قرآن داریم که اگر تقوا داشته باشید ولایت شما با من است. کسانی که تقوا داشته باشند عاقبت خوشی خواهند داشت. راه خوش عاقبتی این است که انسان تقوا داشته باشد. اگر تقوا داشته باشیدعمل تان قبول می شود. معیار ارزش ها تقواست.

قبولی کار درجه دارد. گاهی شما در منزل به کسی استقبال می روید،گاهی تا سر کوچه می روید ،گاهی تا فرودگاه می روید. در قرآن داریم :قبول نیکو . پس قبول عادی، قبول حسن و قبول احسن داریم. گاهی پول را در پاکت می گذاریم و می دهیم ولی گاهی آنرا بدون پاکت می دهیم. اینها درجه بندی دارد.

خیلی ازعبادت ها تقوای ما را زیاد می کند. در قرآن داریم که در ماه رمضان روزه بگیرید که تقوای شما زیاد بشود. زیرا وقتی در ماه رمضان ،نان خودت را نخوردی، اگر به نان مردم رسیدی آنرا هم نمی خوری. این تمرین تقواست. فایده ی دیگر تقوای رستگاری است. همه ی عبادت ها برای بدست آوردن تقواست و تقوای برای رستگاری است.

داریم که اگر کسی تقوا داشته باشد خدا گناهان قبلی او را هم می بخشد. رشوه دهنده و گیرنده هر دو مسئول هستند. نمی توان روی آن اسم هدیه یا پول چای گذاشت. برای حضرت امیرالمومنین حلوا آوردند. ایشان قبول نکردند و فرمودند که این حلوا را برای من آورده اید که اگر فردا کار خطایی کردید، من آنرا نادیده بگیرم.یعنی می خواهید مرا نمک گیر کنید. گاهی افرادی رشوه می گیرند و دین شان را می فروشند. مال حرام روی فرزند اثر دارد.

رزق انسان با زرنگی بدست نمی آید. امام کاظم(ع) می فرماید: اگر پول حقی را خرج نکنید خداوند خرجی دو برابر آن پول حق، در سفره ی شما می گذارد.

چکار کنیم که تقوا داشته باشیم؟ وقتی شما کلمه ای را می گویید، به آن شاید یا کم و زیاد یا تقریبا اضافه کنید. یکی از مراجع به من گفت که در تلویزیون کلمه ی شاید را زیادتر کن. پس اگر این کلمات را استفاده کنیم دیگر حرف های ما با دروغ قاطی نمی شود. فردی حجاب دارد و عقاید خوبی هم دارد، بهتر است که موهایش را هم بیرون نگذارد. یک مغازه دار نباید جنس حرام در مغازه اش بفروشد. و باید به دستورات خدا عمل کند.

خداوند به یهودیان فرمان داد که در در روز شنبه ماهیگیری نکنند. اتفاقا در روز شنبه تعداد ماهی ها زیاد می شد. ولی روزهای دیگر کم بود. آنها کنار رودخانه حوضچه هایی درست کردند که به دریا راه داشت. ماهی ها از این سوراخ ها  به درون حوضچه ها می آمدند و آنها در روز یکشنبه ماهی ها را صید می کردند. این یک کلاه شرعی بود.

یک تاجر ایرانی به من گفت که من در امریکا تاجر قالی هستم. و در بازار یهودیان مغازه دارم .آنها کلید مغازه شان را به من می دهند و می گویند :وقتی روز شنبه مشتری آمد، به آنها قالی بفروش و پول آنرا روز یکشنبه به ما بده. پس الان هم یهودیان همان کار یهودیان گذشته را می کنند. اینها رندی یهودیان است.

گاهی اوقات ،ماشین ها در خیابان های یک طرفه ، دنده عقب می روند که این کار اشتباه است زیرا خیابان یک طرفه است. خدا راه سعادت را به ما نشان داده است. قانونگذار ما خداست نه انسان ها. بعضی انسان ها ،هر روز یک حرفی می زنند. امام خمینی در یکی از نامه هایش نوشته بود: اگر خمینی تنها هم بماند باز هم هست. و خلاف وظیفه اش عمل نمی کند.

آقای مداحی برای کارهایش پول تعیین می کرد که اینکار اشتباه است البته تعداد این افراد خیلی کم است. مردم باید بدانند که حضرت موسی بخاطر خدا به گوسفندان شعیب آب داد. ولی شعیب پاداش آب دادن را به او داد. در زمان شاه، او را به دماوند دعوت کردند و برای یک دوره ،مبلغ زیادی را به ایشان پیشنهاد کردند. و ایشان هم قبول کردند. نگاه مردم به او مثل نگاه به یک تاجر بود. یک روز ایشان بیمار شد و مداحی نکرد، مردم هم ،پول آن روز را از ایشان کم گذاشتند. ایشان یک ماشین فولوکس داشت. در تمام راه فکر می کرد که با این پول چکار کند. ناگهان تصادف کرد و به اندازه ی مبلغی که تعیین کرده بودم هزینه ی تعمیر ماشین شد. وقتی او گفت که من منبری هستم ، مبلغی به اندازه ی همان یک روز،از هزینه ی تعمیر ماشین کم کردند یعنی تمام پولی را که گرفته بود برای خرج ماشین هزینه کرد.

پس اگر نعمتی رزق شما نباشد با زرنگی نمی توانید آنرا بدست بیاورید. روایت داریم که عده ای هستند که زرنگی زیادی دارند ولی خداوند آنها را بالا و پایین می کند ولی افرادی هستند که زرنگ نیستند ولی راحت زندگی می کنند. رزق را باید با تلاش بدست آورد نه با زرنگی . بعضی ها می گویند که سه فرزند بیشتر از دو فرزند خرج دارد ولی این طورنیست زیرا گاهی شما خرج همان سه فرزند را باید برای دو فرزند خرج بکنی ،اگر خدا بخواهد. هیچ دلیل نداریم که کسانی که اولادشان کمتراست تربیت شان بیشتر است. پس تقوای یعنی مصونیت در سایه عمل به دستورات خداوند.

سوال – صفحه 544 قرآن کریم توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ – در این صفحه داریم که در نزد پیامبر نجوا می کردند و ملاقات خصوصی داشتند. خدا فرمود که هر کس می خواهد با پیامبر خصوصی ملاقات کند باید یک درهم صدقه بدهد. همه ی مردم از پیامبر دور شدند. حضرت علی(ع) هر سوالی که از پیامبر داشت یک صدقه می داد. بعد آیه نازل شد که این قانون برای امتحان بود. خدا فرمود که ترسیدید که صدقه بدهید؟  گاهی اوقات مردم وقتی یک روحانی را می بینند می خواهند استخاره کنند ولی اگر بگوییم که مقداری صدقه بیندازید تا استخاره بگیریم ،می گویند: هدف ما مشورت بود.

از برکات دیگر تقوا این است که تقوا ذخیره قیامت است. داریم که بهترین ذخیره ی قیامت تقواست. اگر کسی تقوا داشته باشد خداوند نقشه های دشمن او را خنثی می کند. در قرآن داریم : اگر شما تقوا داشته باشید توطئه های دشمن روی شما اثر ندارد. در قرآن داریم :اگر تقوا داشته باشید در قیامت غصه ای نخواهید داشت. اگر تقوا باشد رفاقت ها ماندنی می شود. در قرآن داریم که تمام مردم در آخر عمرشان ،رفقای خودشان را لعنت می کنند مگر کسانی که دوستی شان بر اساس تقوا بوده است.

زمانی که می خواستند هویدا را اعدام کنند ،او حرف زشتی به شاه زد. او کسی بود که فدایی شاه بود. رفاقت ها بر اساس تقوا ماندگار است. عشق مردم به امام خمینی هیچ وقت کم نشد زیرا رفاقت آنها بر اساس تقوا بود. ما چون بر اساس تقوا امام حسین(ع) را دوست داریم هیچ وقت عشق مان نسبت به امام کم نمی شود. اگر علاقه براساس قیافه یا پول باشد، زود از بین می رود.

تقوا زمینه ی وحدت می شود. در قرآن داریم: تقوا داشته باشید تا وحدت داشته باشید. اگر بی تقوایی باشد من و تو مطرح می شود و وحدتی بوجود نمی آید.

اگر نوجوانی داماد یا عروس بشود دوسوم دینش حفظ می شود. با بحث تقوا مشکل حل نمی شود .الان مشکل ما ازدواج جوانان است. افراد متمکن باید در این امر کمک کنند و بنیاد ازدواج را راه بیندازند. همه باید با هم بسیج بشوند تا بستر تقوا یعنی ازدواج و نماز را برپا شود.