اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مشاهده محتوا

92-03-11-حجت الاسلام والمسلمين دکتر رفيعي-خطاب هاي قرآن

برنامه سمت خدا

-حجت الاسلام والمسلمين دکتر رفيعي

-خطاب هاي قرآن

92-03-11

حتي به خنده اي شده ميهمان مان کنيد زلفي نشان دهيد و پريشان مان کنيد، از ما مسافران قدم دور خودزدن سلمان شدن گذشت مسلمان مان کنيد، يک نور واحديد که در چهارده افق تکرار مي شويد که حيران مان کنيد.

سوال – در مورد خطاب هاي قرآن( سوره محمد آيه هفتم) توضيحاتي بفرماييد.

پاسخ – خدا در سوره محمد آيه 7 مي فرمايد: اي مومنان، اگر خدا را ياري کنيد خدا شما را ياري مي کند و به شما ثبات قدم مي دهد.

خداوند به دو صورت ما را ياري مي کند: همه را ياري مي کند حتي اگر شما خدا را ياري نکنيد. مثلا بچه اي که به دنيا مي آيد خدا به او بچه مي آموزد که شيرمادرش را بمکند،چه فرزند مومن باشد چه فرزند کافر. خدا روزي همه ي جنبده ها را مي دهد. گاهي ياري خداوند ويژه است مثل دانش آموزان يک مدرسه که همه در مدرسه درس مي خوانند و به همه تغذيه مي دهند ولي جايزه ي المپياد را به همه نمي دهند و به بعضي افراد خاص مي دهند.

در اين آيه دو نکته وجود دارد: ياري کردن خدا بخاطر نياز نيست. ممکن است که گاهي ما به کمک کسي احتياج داشته باشيم و بعد به او کمک کنيم، اين يک رابطه ي طرفيني است. در مورد خدا، ياري کردن به اين معنا نيست.در نهج البلاغه داريم: خدا از روي نياز طلب ياري نکرده است. و از روي نداري طلب قرض نکرده است.

وقتي معلم به شاگردانش درس مي دهد مي گويد که مرا با درس خواندن ياري کنيد. ياري کردن دانش آموز، به نفع خودش است. پس خدا به ياري کردن ما نياز ندارد.

ما چطور مي توانيم خدا را ياري کنيم ؟مفسرين مي گويند: منظور ياري کردن دين خداست. در اين آيه داريم که اگر شما خدا را ياري کرديد. دين اوامر و نواهي دارد. اگر شما درخواست هاي دين را اجابت کرديد يعني خدا را ياري کرده ايد. کسي که در جنگ احزاب در کنار پيامبر جنگيد يعني دين خدا را ياري کرده است. اگر بخاطر خدا مي خواهند موسسه ي خيريه اي درست کنند و شما کمک مالي کرديد، اين ياري کردن دين خداست. نوشتن کتاب الغدير ،ياري کردن دين خداست.

حضرت امير مي فرمايد: خداوند را به قلب، دست(عملي) و زبان ياري کنيد. در ادامه حضرت مي فرمايد: خدا قول داده است که اگر تو مرا ياري کردي، من هم تو را ياري مي کنم. قلب يعني روح انسان. اگر ما قلب خودمان را به قساوت نزديک کنيم، کينه ، بدگماني و شهوت را به آن راه بدهيم ،اينها دور کردن قلب از خداست. اگر سعي کنيم که قلب و روح مان را از بدي ها پاک کنيم اين مي شود ياري کردن خدا.

پس ما بايد قلب را حرم خدا قرار بدهيم و آنرا از بدي ها پاک کنيم. روايت داريم که قلب حرم خداست و غير خدا را در آن راه ندهيد. خدا مي فرمايد: من در زمين و زمان نمي گنجم ولي در قلب مومن مي گنجم زيرا قلب مومن خيلي بزرگ است. فردي که در دلش حرص يا حسادت يا غضب است و با آن مبارزه مي کند، اين مي شود ياري کردن قلبي خدا.

خداوند مي گويد که بگذار من بر اين قلب حاکم بشوم. روزي پيامبر از کنار دو قبر عبور مي کردند و فرمودند: دارند صاحبان اين دو قبر راعذاب مي کنند زيرا يکي از آنها سخن چين بود و يکي لا ابالي بود يعني به طهارت و نجاست اهميت نمي داد. يکي از اصحاب گفت که ما چگونه مي توانيم عذاب صاحب قبر را ببينيم؟ پيامبر فرمود: اگر نبود القائات شيطان به قلب شما ،آنچه را که من مي ديدم و مي شنيدم شما هم مي ديديد و مي شنيديد.

در احوالات شيخ عباس قمي داريم که به وادي السلام نجف رفتم و شنيدم صداي نعره ي شتر مي آيد. ديدم دارند فردي را دفن مي کند و او نعره مي زند. هيچ کس صداي او را نمي شنيد ولي من مي شنيدم. اين در اثر پاکي قلب و درون است.

جواني نزد پيامبر آمد و گفت: من ميل به زنا و شهوت حرام دارم. پيامبر براي او دعا کرد و فرمود: خدايا قلب او را پاکيزه کن. اگر ظرف شما آلوده باشد آب را هم آلوده مي کند. اگر شما بخواهيد در انبار، گندم نگه داريد بايد تمام سوراخ هاي انبار را ببنديد تا حيوانات موذي به آن را پيدا نکنند. ممکن است که ما ثواب هاي زيادي جمع کنيم ولي بايد بتوانيم آنها را نگه داريم. زيرا ممکن است که انبار ما سوراخ داشته باشد و حشرات موذي در آن راه پيدا کرده باشند.

از مستحبات ماه رجب زيارت اولياء خداست. يکي از آداب زيارت غسل است که در آن مي گوييم: خدايا قلب مرا پاک کن. در دعاي عاليةالمضامين داريم: خدايا قلب ما را از رجس و ناپاکي، پاک کن.

ياري کردن خدا با دست (عمل)چند نوع است: فردي با قلم کتاب مي نويسد و خدا را ياري مي کند مثل علامه اميني، شهيد مطهري و... ، کمک مالي هم ياري کردن خداست. فردي که مسجد مي سازد خدا را ياري مي کند، کمک به بندگان خداهم ياري کردن خداست زيرا وقتي شما دست بنده ي خدا را مي گيريد و به او کمک مي کنند مثل اين است که خدا را ياري کرده ايد. در کار خير پيش قدم بودن هم مصداق ياري کردن خداست.

ياري کردن خدا با زبان يعني اينکه ما دين خدا را با زبان ياري کنيم که امروزه در جامعه ي ما خيلي کم است. ما بايد به افراد جامعه تذکر بدهيم. برنامه سمت خدا ياري کردن زباني خداست. مثلا بعضي ها نمي دانند که طلا براي مردان حرام است ما بايد به آنها تذکر بدهيم. بعضي جوانان مسلمان گردنبند صليب به گردن مي اندازند. با اين کار هويت اسلامي آنها زير سوال مي رود، پس بايد به آنها تذکر داد. در برنامه هاي تلويزيوني ،در منبرها و در ميان اقوام بايد مسائل اسلامي گفته شود که اين خودش مصداق ياري کردن زباني خداوند است. ما بايد مصاديق حلال را بگوييم و مصاديق حرام را ببنديم.

مقام معظم رهبري فرمودند: اين انقلاب بدون نام امام خميني در هيچ جاي دنيا شناخته شده نيست. امام خميني انقلاب را با ياري کردن خدا بصورت زبان شروع کرد. نوار سخنرانيA  و اعلاميه هاي امام به قم مي آمد و پخش مي شد. انقلاب با بيان و قلم امام شکل گرفت.

شاه سينماي رکش آبادان را آتش زد که آنرا به گردن انقلاب انداختند ولي امام بلافاصله اعلاميه اي دادند که ما اين کار را انجام نداديم و ما با سينما مخالف نيستيم و اين کار شاه است.

در مجلس يزيد لعنت الله عليه خطيبي از يزيد تعريف مي کرد و به امام حسين(ع) توهين مي کرد. امام سجاد(ع) بلند شد و به خطيب گفت: ساکت باش، تو داري خدا را به خاطر يزيدA  فدا مي کني. درمجلسي، ابن زياد قتل امام حسين(ع) را توجيه مي کرد و به امام حسين(ع) توهين مي کرد، عبدالله بن عفيف که جانباز جنگ هاي زمان حضرت علي (ع)بود و دو چشمش را از دست داده بود فرياد زد: ابن زياد، تو دروغگو هستي و پدرت هم دروغگو بود. ابن زياد او را کشت. اين مي شود ياري کردن خدا با زبان. بعضي مي گويند که اگر ما به کسي امر به معروف و نهي از منکر بکنيم به ما مي گويند: فضول. دين خدا هزينه اي دارد و بايد هزينه ي آنرا پرداخت. ميثم تمار و عمارياسر را هم کشتند.

پس ما بايد قلب مان را پاک کنيم. داريم که درخت پاکيزه ي خودش مفيد است و ميوه اش هم پاکيزه است. اعضاي بدن کارمند قلب هستند. دادن خمس ياري کردن خداست. حوزه بايد افرادي تربيت کند تا دين را تبليغ کنند. امام کاظم(ع) زماني که در زندان بودند خمس را بخشيدند ولي وقتي امام رضا(ع) به امامت رسيدند فرمودند: خمس ياري دين ماست و ما آنرا نمي بخشيم. در دوران غيبت دين داران دين خدا را از طريق مسائل مالي ياري مي کنند.A  حضرت خديجه با مالش دين اسلام را ياري کرد. اگر ما در دنيا به مسلمانان فقير کمک کنيم يعني دين خدا را ياري کرده ايم.

ياري کردن خدا با زبان يکي ديگر از مصاديق ياري کردن خداست. ما مي توانيم براي مسلمانان عراق و افغانستان دعا کنيم. ما مي توانيم سخنراني کنيم. و وظيفه ي ما گفتن است. ما بايد نسبت به گناه حساسيت داشته باشيم. مثلا بايد امر به معروف ونهي از منکر کنيم. اگر در جامعه مي بينيم که دين لطمه مي خورد بايد تذکر بدهيم.

سوال – صفحه 345 قرآن کريم را توضيح بفرماييد.

پاسخ – خدا مي فرمايد: ما از هر کس به اندازه يA  وسعش، تکليف مي خواهيم. وقتي کسي پول ندارد حج بر او واجب نمي شود. کسي که نمي تواند ايستاده نماز بخواند مي تواند نشسته بخواند.

کساني که مال ندارند مي توانند با زبان شان خدا را ياري کنند يا قلب شان را تطهير کنند. فردي به پيامبر گفت که من مي خواهم به بهشت بروم ،چکار کنم ؟ پيامبر فرمود: به فقرا کمک کن. او گفت:من ثروتي ندارم. پيامبر فرمود: مشک ها را آب کن و به درخانه هايي که آب ندارند بده. او گفت: توان ندارم. پيامبر فرمود: با مردم مهربان باش.

ما گاهي مي خواهيم از تکليف سرباز برنيم بخاطر همين مي گوييم: توان نداريم ولي هر کس به اندازه ي ظرفيتش مي تواند کار کند. ممکن است که خانمي بگويد که ما نمي توانيم خدا را با عمل يا قلم ياري کنيم ، اين درست است ولي يک خانم مي تواند با همسرش مهربان باشد و اين طوري خدا را ياري کند. مثلا شما مي توانيد جلوي طلاق در جامعه را بگيريد يا نماز اول وقت بخوانيد.

بيشتر مردم در زيارات سعي مي کنند که همه ي اعمال مستحبي را هم انجام بدهند ولي بيشتر مردم در نماز جماعت مسجد محل شان شرکت نمي کنند. بعضي مواقع ما ثواب هاي نزديک خودمان را فراموش مي کنيم.

سوال – خداوند چگونه ما را ياري مي کند؟

پاسخ – سوره آل عمران آيه 160 مي فرمايد: اگر خدا شما را ياري کرد هيچ کس نمي تواند شما را زمين بزند و اگر خدا شما A را رها کرد چه کسي مي خواهد شما را ياري کند؟ بر خدا توکل کنيد.

ياري کردن خدا در زندگي ما چند جور است. ياري کردن خدا اين طور نيست که امام حسين(ع) در روز عاشورا دعا کند و يزيد از بين برود و حکومت به دست امام بيفتد. خدا چطور امام حسين را ياري کرد؟ ما بايد به آينده ي تاريخ نگاه کنيم. فردي به امام سجاد(ع) گفت: شما پيروز شديد يا يزيد؟ امام فرمود: الان در اذان نام جدم پيامبر را مي برند نه معاويه را. خدا به ما وعده اي داده است و ما بايد به آن ايمان داشته باشيم ولي چگونگي تحقق پيدا کردن آنرا نمي دانيم.

ما خدا را ياري مي کنيم ولي نمي دانيم خدا چطور ما را ياري مي کند؟ فردي کور بود و به امام صادق(ع)گفت: دعا کنيد که چشم من بينا بشود. امام فرمود: اگر بر نابينايي خودت صبر کني خدا در قيامت به تو اجر زيادي مي دهد. او گفت: من نمي خواهم بينا بشويم. پس ما حکمت کاري که خدا مي کند نمي دانيم ولي به وعده ي خدا ايمان داريم.

ياري کردن خدا در زندگي چند جور است: ياري کردن فيزيکي ،در جنگ بدر خداوند فرشته هايي فرستاد تا پيامبر را ياري کنند. ياري کردن ديگر گشايش در امور است. در جنگ احد مسلمانان شکست خوردند و بعد نگذاشتند که مسلمانان به مکه بروند ولي بعد گشايش پيدا شد و مسلمانان مکه را فتح کردند. اصل اين است که ما به ياري کردن خدا اعتقاد داشته باشيم. ما بايد رسم بندگي را بجا بياوريم خداوند خدايي خودش را مي داند. البته ما بايد درخواست هاي A خودمان را بگوييم و خدا خودش ياري مي کند. خدا به پيامبر مي فرمايد: آيا ما تو را در کودکي که يتيم بودي ياري نکرديم؟

حضرت موسي نزديک رود نيل بود که فرعون به آنها رسيد. مردم به موسي اعتراض کردند ولي موسي که به خدا ايمان داشت گفت: نترسيد. دريا شکافت و فرعونيان در دريا غرق شدند. موسي نمي دانست که چنين اتفاقي مي افتد ولي به خدا اطمينان داشت. حضرت ابراهيم را در آتش انداختند ولي حضرت ابراهيم نمي دانست که در آتش نمي سوزد.

در خيلي از مواقع ما خواسته هايي از خدا داريم که خدا آنرا به ما نمي دهد ولي بعداً يک خواسته ي بهتري به ما مي دهد.

خدايا درظهور امام زمان(عج) تعجيل بفرما؛ به برکت امام زمان(عج) به عمر، اولاد و کشور ما برکت عنايت بفرما، ما را مديون خون شهدا و امام قرار نده و عاقبت ما را به خير بگردان.