اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مشاهده محتوا

91-08-13-حجت الاسلام والمسلمين دکتر رفيعي-جريان اعتقادي غدير

برنامه سمت خدا

-حجت الاسلام والمسلمين دکتر رفيعي

-جريان اعتقادي غدير

91-08-13

گفت کارواني با تو آمد کارواني در تو گم شد چشمه ي مستي از آن ساعت غديري بود و خم شد ،با تو آمد محمد از مدينه با کارواني از توگم شد کارواني در مسير بي نشاني ،باد در زلف تو پيچيد و زمين نيلوفري شد خون دميد از ساقه ي ياس و شقايق حيدري شد ،کارواني دل به مستي داد از غديريت اي امام پارسايان کيست نشناسد علي را ،اي گلستان ولايت اي خراب از باده ات از دل ذوق مستي رساند ما را به منزل .

سوال- در مورد جريان اعتقادي غدير توضيحاتي بفرماييد.

پاسخ- جريان غدير در آخرين حج پيامبر اتفاق افتاد.در اين مورد روايات متواتري وجود دارد يعني تعداد راويان اين روايت زياد است .کتاب گزيده ي الغدير براي مطالعه خيلي مفيد است. آيا رسول خدا از حوادث پس از رحلت خودشان خبر داشتند ؟ اگر بگوييم که حضرت از اين حوادث خبر نداشتند که اين درست نيست .زيرا احاديثي از پيامبر نقل شده است که نشان دهنده ي پيشگويي پيامبر است . انس بن مالک گفت که ديدم سر اميرالمومنين روي سينه پيامبر است و پيامبر گريه مي کرد و وقتي علت را پرسيدم پيامبر فرمود: من بخاطر اتفاقاتي که بعد از من براي علي روي مي دهد گريه مي کنم. سلمان نزد پيامبر رفت و گفت: هر پيامبري جانشيني داشته است ، جانشين شما کيست ؟ حضرت ساکت شد و فرمود: مي داني وصي حضرت موسي چه کسي بود .سلمان گفت: بله ، او يوشع بن نون بود .حضرت فرمود : مي داني که چرا او جانشين حضرت موسي شد؟ سلمان گفت : بله ،چون يوشع از همه عالم تر بود. پيامبر فرمود: جانشين من و کسي که اسرار من را مي داند و بهترين فرد بعد از من که دَين مرا ادا مي کند، علي بن ابيطالب است .اين احاديث نشان مي دهد که پيامبر از حوادث پس از مرگش اطلاع داشتند و فضاسازي مي کردند. حتي پيامبر از حوادث کربلا هم خبر داشتند. پيامبر براي بعد از خودشان چه تدبيري انديشيدند؟ امام خميني پس از خودشان تدابيري مثل مجلس خبرگان انديشيدند تا جامعه بي سرپرست نماند. پيامبر بعد از بيست و سه سال تلاش براي مسلمان کردن مردم چه تدبيري انديشيدند؟يکي از فرضيات اين است که پيامبر در اين مورد سکوت کرده است که اين توهين به پيامبر است . اين کار نشانه ي بي فکري است .پيامبر وقتي به جنگ تبوک رفت علي را بعنوان جانشين خودش در مدينه گذاشت. در ضمن انبياء گذشته همه جانشين داشتند و اگر پيامبر در اين مورد سکوت مي کرد، اين کار خلاف سيره ي انبياء گذشته مي شد. پس اين کار با عقل جور در نمي آيد .فرض بعدي اين است که پيامبر اين کار را به مجلسي واگذار کرد تا جانشين را تعيين کنند که شاهدي بر اين مطلب نيست. فرض سوم اين است که پيامبر فرد خاصي را بعنوان جانشين معرفي کرده است .اعتقاد و باور ما بر اساس احاديث متواتر اين است که پيامبر فردي را بعنوان جانشين انتخاب کرده است. حتي ما آياتي مثل آيات تبليغ ،اکمال و لايت در قرآن راداريم .پيامبر براي تعيين جانشين، آمادگي تربيتي اجرايي وعملي را انجام داد . روز غدير روز اعلام است نه آمادگي .در يوم الانذار که پيامبر اقوام خود را دعوت کردند، علي را بعنوان جانشين خودشان معرفي کردند. در جنگ تبوک پيامبر به مردم گفت که نسبت علي به من مثل هارون به موسي است. براي اينکه جامعه آمادگي پذيرش علي را داشته باشد پيامبر سه تا کار را انجام دادند. پيامبر ابوطالب را به خانه آوردند و او را آموزش دادند. اميرالمومنين مي فرمايد:پيامبر هر روز يک صفت اخلاقي را برجسته مي کرد و من آنرا عملي مي کردم. اميرالمومنين آنقدر کوچک بودند که در دامن حضرت مي نشستند، پس اميرالمومينن بزرگ شده ي دست پيامبر است. داريم که اميرالمومنين در غار حرا شنيد آنچه را که پيامبر شنيد. علي مي گويد :من مثل بچه شتري که در دنبال مادرش است به دنبال پيامبر بودم. اين آمادگي تربيتي علي است .در تمام ساعات زندگي اين دو بزرگوار با هم بودند. آمادگي بعدي آمادگي اجرايي است. در جنگ خندق پيامبر فرمود :تمام اسلام به جنگ کفر مي رود. در جنگ خيبر پيامبر فرمود : من پرچم را به کسي مي دهم که پيامبر و خدا را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند و بعد پرچم را به علي داد. اميرالمومنين مامور شد که سوره ي برائت را به مکه اعلام کند. کسي که همراه پيامبر بت شکست اميرالمومنين بود. عده اي به پيامبر سلام کردند و پيامبر به آنها گفت که به علي هم سلام کنيد و بگوييد: السلام عليک يا امير المومنين .اميرالمومنين صفت خاص علي بن ابيطالب است .امام صادق (ع)مي فرمايد :به من اميرالمومنين نگوييد زيرا اين صفت جدم علي است .ديدگاه بعدي تدبير عملي است.

سوال – صفحه 135 قرآن را توضيح بفرماييد.

پاسخ – در اين صفحه داريم که او خدايي است که در شب جان شما را مي گيرد (منظور خوب است)هر گناهي که شما در روز انجام داده ايد خدا مي داند .همه شما روزي مبعوث مي شويد و بايد جواب کارهايتان را بدهيد.

سوال – در ادامه ي تدبيرجانشيني پيامبر توضيحاتي بفرماييد.

پاسخ – پيامبر براي جانشيني پس از خودشان چه تدبيري انديشيدند؟ پيامبر مامور به ابلاغ شد. يکي از تدابير پيامبر ،آمادگي ها تربيتي ، آمادگي اجرايي و آمادگي عملي اميرالمومنين براي جانشيني بود. پيامبر از اوايل اسلام با مردم برخوردي کردند که مردم بدانند که نبوت از امامت جدا نيست .در حديث ثقلين پيامبر مي فرمايد :من در ميان شما دو چيز گرانبها مي گذارم يکي قرآن و يکي عترت ، اين دو از هم جداشدني نيستند. يکي از علماي بزرگ اهل سنت کتابي بنام فضايل علي بن ابيطالب دارد که بيشتر سندهاي اين کتاب درست است.ايشان ده ها هزار حديث از پيامبر در مورد فضايل علي آورده است .حديث داريم: علي با حق است و حق با علي است ،علي با قرآن است و قرآن با علي است .پيامبر به مردم معيار مي دادند. در جنگ جمل فردي نمي دانست که حق با کيست ،زيرا مي ديد که هر دو سپاه نماز مي خوانند و از اصحاب پيامبر هستند. او گفت :مگر پيامبر نفرمود که هر کجا که عمارياسر باشد حق همانجاست ؟پس حق با سپاه علي است.عمارياسر با اميرالمومنين است زيرا حق با اوست. اين تدبير عملي پيامبر بود .حديث غدير هم يکي از تدابير ديگر عملي است . زيارتنامه غدير از امام هادي (ع) نقل شده است که استدلال يک دوره امامت اميرالمومنين است و همه از آيات قرآن است .اين زيارت مخصوص اميرالمومنين است .امام هادي(ع) به جدّشان مي فرمايد که تو کسي هستي که خدا وصف تو را گفته است . اين تدابير عملي پيامبر خيلي زياد است .يکي ديگر از تدابير همان بود که پيامبر فرمود: کاغذ و قلم بياوريد که جانشيني علي را بنويسم .جانشيني علي از طرف خدا بوده است و پيامبر آنرا ابلاغ کرده است.

سوال – در مورد روز عيد غديرتوضيحاتي بفرماييد.

پاسخ – در روايات داريم که همه ي انبياء اين روز را تکريم مي کردند.از مستحب موکد امروز، اطعام و صدقه دادن است .طعام دادن حتما نبايد سفره هاي سنگين باشد. عيدي دادن در اين روز خيلي خوب است.مستحب است که انسان در اين روز لباس نو بپوشد. در اين روز خوب است که همه به يکديگر سر بزنند. البته در ميان ما رسم است که به ديدن خانواده هاي سيّد مي روند که اين هم خيلي خوب است ، ملاقات بيمار رفتن در اين روز خوب است. پيامبر فرمود: فرزندان مرا اکرام کنيد.ثواب صدقه دادن در اين روز هزار برابر مي شود. ما بايد سرور در بين مردم ايجاد کنيم. همه ي مسلمانان بايد خودشان را صاحب اين عيد بدانند. حتي برادران سُني ما هم اين روز را جشن مي گيرند. اين روز بنفع اسلام بوده است و بخاطر همين اين روز براي همه ي مسلمانان مهم است و بايد اين روز را تکريم کنند. همه ي مسلمانان با هم اتفاق دارند که اين سخنان در اين روز از پيامبر گفته شده است .اختلاف ما بر سر اين است که آنها مي گويند ولايت به معناي دوستي است .حضرت عيسي به خداوند گفت که پيروان من غذاي آسماني مي خواهند زيرا موسي غذاي آسماني به پيروانش داده است. عيسي گفت که خدايا تو براي ما از آسمان مائده بفرست تا ما اين روز را عيد قرار بدهيم .پس ما همه بايد روز غدير را جشن بگيريم و آنرا عيد قرار بدهيم زيرا ولايت اميرالمومينن در اين روز به مردم ابلاغ شده است .

خدايا عيد ظهور مهدي را براي ما قرار بده تا ما اين روز را درک کنيم .